TILBAKEKALLES: Kunnskapsdepartementet skal nå kunne instruere Utlendingsdirektoratet i saker om tilbakekalling av statsborgerskap. Foto: Frode Hansen, VG

Kunnskapsdepartementet kan tilbakekalle statsborgerskap

Kunnskapsdepartementet har sendt en instruks til Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) som fastsetter at statsborgerskap kan tilbakekalles, opplyser de i en pressemelding.

Kunnskapsdepartementet fastslår at statsborgerskap kan tilbakekalles dersom «hensyn til grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn skulle tilsi det», heter det i pressemeldingen.

Instruksen ble sendt i forbindelse med at en av de som ble dømt sammen med mulla Krekar i Italia i juli fikk innvilget norsk statsborgerskap samtidig som han var terrortiltalt.

les også

UDI: Statsborgerskapet til Krekar-meddømt kan tilbakekalles

Bryter med gammel instruks

Den nye instruksen går mot en anmodning fra Stortinget fra mai 2017. Den gangen ba Stortinget om at KD skulle stille alle saker om tilbakekall av statsborgerskap i bero, i påvente av regelverksendringer.

– Vi endrer instruksen fordi vi mener det er nødvendig å kunne behandle spesielt alvorlige saker som berører nasjonale interesser. Det kan ikke ha vært Stortingets intensjon å stoppe behandlingen av slike saker, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i pressemeldingen.

les også

Jusprofessor: Krekar kan bli i Italia til han dør

Fra nå av vil saker som angår grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn sendes fra UDI til KD, og KD vil i disse tilfellene kunne instruere UDI i hva de skal gjøre med saken.

KD opplyser i pressemeldingen at andre saker om tilbakekalling av statsborgerskap fortsatt er silt i bero.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder