SØK: Vrakrester var spredt over et stort området under fjelltoppen Kebnekaise etter ulykken i 2012. Foto: Roger Vikstrøm / EXPRESSEN

Politiet innrømmer: Kebnekaise-etterforskningen ikke god nok

Fire år etter at de henla etterforskningen av militærflyulykken som tok fem norske liv tar politiet selvkritikk. Men de sier nei til ny etterforskning.

Det kommer frem i et brev politimester Tone Vangen i Nordland politidistrikt sendte førstestatsadvokat Geir Fornebo i Nordland.

Statsadvokaten har åpnet for å gjenoppta etterforskningen av Kebnekaise-ulykken etter at VG i september tok kontakt med ham med spørsmål rundt politiets etterforskning av ulykken, der et Hercules-fly fra det norske luftforsvaret i 2012 krasjet inn i Sveriges høyeste fjell, Kebnekaise.

De fem om bord omkom.

Flere har uttalt seg kritisk om etterforskningen, der politiet overlot til Militærpolitiet å foreta alle avhør.

DØDE: Truls Audun Ørpen (46), Bjørn Yngvar Haug (40), Siw Robertsen (45), Ståle Garberg (42) og Steinar Utne (35) omkom i ulykken.

Nå innrømmer altså politiet at de ikke gjorde en god nok jobb før henleggelsen.

– Dette er en alvorlig sak med enorme konsekvenser. Vi skulle ønske at vi hadde vært grundigere den gang, sier politimester Vangen til VG i dag.

Politiet: Vi fortjener kritikk

I brevet skriver Vangen at etterforskningen fremstår som lite omfattende, og at det i praksis ikke ble gjort noe annet enn å gjennomgå havarikommisjonens ulykkesrapport, samt foreta to avhør. Som altså ble gjort av Militærpolitiet.

POLITIMESTER: Tone Vangen i Nordland politidistrikt. Foto: Krister Sørbø

Politiet innrømmer også at det ikke ser bra ut at det er Militærpolitiet som gjør disse avhørene, og plukker ut vitnene, når det er Forsvaret selv som blir etterforsket.

«Vi anser at politiet med rette kan kritiseres for den vurderingen som ble foretatt i forkant av at militærpolitiet ble anmodet om bistand. I mangel av faktisk kunnskap om vurderingen som da ble foretatt ser politiet i dag få eller ingen gode grunner til at dette ble gjort.» skriver politimesteren.

BÅRER: Mer enn to måneder etter ulykken ankom bårene med de omkomne Gardermoen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

«Svært beklagelig feil»

I sitt svarbrev til statsadvokaten tar politiet også selvkritikk på en formulering de sendte ut i en pressemelding da saken var besluttet henlagt. De skrev den gang at vitneavhørene som var gjort hadde avklart at ulykkesflighten var planlagt i tråd med instrukser og regelverk.

Grunnlag for en slik påstand har ikke politiet klart å finne når de nå har gått gjennom dokumentene og avhørene på nytt.

«Utsagnet slik det ble meddelt offentlig i pressemeldingen kan derfor gi inntrykk av at politiets etterforskning har kunnet klarlegge dette spørsmålet ut over det som fremkommer i havarikommisjonens rapport, hvilket ikke er tilfelle.», skriver de, og legger til at de ikke forstår hvordan denne påstanden kunne ende opp i pressemeldingen, men innrømmer at det var uheldig:

«Slik vi oppfatter det kan dette ha gitt grobunn for en annen oppfatning av politiets håndtering av saken hos vitnet (varsleren, som politiet i høst har avhørt i arbeidet med å svare statsadvokaten journ.anm.) og andre med kjennskap til ulykkesetterforskningen enn det som var tilfelle. Dette er en svært beklagelig feil fra vår side.»

FØRSTESTATSADVOKAT: Geir Fornebo er den som til slutt vil avgjøre om det blir ny etterforsking, eller ikke. Foto: Jørgen Braastad

«Ikke hensiktsmessig»

Alle innrømmelsene til tross, noen ny etterforskning anbefaler politiet ikke.

De viser til at ved foretaksstraff – i motsetning til straff mot enkeltindivider – skal man vurdere om det er hensiktsmessig å ilegge et foretak straffansvar.

Vurderingen er at dette ikke har noen hensikt. Blant annet fordi det var flere årsaker til ulykken, også ting som lå utenfor Forsvarets kontroll.

Dessuten mener de at de opplysningene som per i dag foreligger ikke er tilstrekkelige til å konstatere at Forsvaret har et straffansvar, og de tror heller ikke at ny etterforskning vil endre på det.

Tone Vangen ønsker ikke kommentere dette nærmere overfor VG, men sier at det nå er opp til Statsadvokaten å avgjøre om saken skal gjenopptas.

FORELDRE: Helge Mathisen og Karin Garberg Mathisen mistet sønnen Ståle Garberg i ulykken. Foto: Hallgeir Vågenes

– Blir veldig skuffet

Helge Mathisen er far til fartøysjefen på ulykkesflyet. Han er ikke fornøyd.

– Det er greit at de tar selvkritikk, men jeg blir veldig skuffet dersom de ikke etterforsker dette grundig på nytt. Det ville vært enklere å akseptere en henleggelse dersom det hadde skjedd, sier han.

Varsleren, som tidligere i høst fortalte VG om det han mener var brudd på reglene for planlegging av flyturer ved 335-skvadronen, sier det samme.

– Det er menneskeliv og store verdier involvert. Derfor har det stor offentlig verdi å etterforske dette grundig. Selv om konklusjonen kanskje ikke skulle bli noe annerledes, sier han, men gir samtidig uttrykk for at han vil respektere Statsadvokatens avgjørelse uansett.

VARSLER: Denne mannen sendte et varsel som blant annet omhandlet Kebnekaise-ulykken til Luftforsvaret for snart to år siden. Foto: Jostein Matre

Statsadvokaten skal avgjøre

Også Generaladvokaten for Forsvaret ble bedt av Statsadvokaten om sin vurdering på om man bør starte ny etterforskning. I sitt svarbrev ga ikke Sigrid Redse Johansen noe klart svar på det.

Derimot skrev hun at det vil være bra for allmennhetens tillit til straffesaksbehandlingen at politiet gjør en ny etterforskning av ulykken. Samtidig påpekte Generaladvokaten at hun ikke tror en ny etterforskning vil ende med et nytt resultat.

Førstestatsadvokat Geir Fornebo opplyser til VG at han ikke ønsker å kommentere politiets svar til ham nå, men at han planlegger å sende et svar til dem igjen i løpet av uken.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder