RØDT-LEDER: Bjørnar Moxnes. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Moxnes: Mener signaler fra regjeringen kan ha påvirket NAV-skandalen

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener regjeringen har et politisk ansvar for at NAV-skandalen ikke har blitt oppdaget tidligere, til tross for flere blinkende lys.

– Det virker som om det er en gjennomsyret systemsvikt i alle ledd, men det vi ønsker å bore i, er det politiske ansvaret for dette. Og den mangeårige mistenkeliggjøringen av folk som lever på trygdeytelser, sier Bjørnar Moxnes til VG.

Forrige uke informerte NAV om at de siden 2012 har tolket EØS-regelverket feil. Det har ført til at minst 48 personer er uriktig dømt for trygdesvindel, og minst 2400 personer kan ha fått urettmessige krav om tilbakebetaling.

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) fastholder at hun først ble gjort kjent med feiltolkningen før jul i 2018, men VGs undersøkelser viser at departementet har hatt minst fem muligheter til å oppdage feilen før det.

Rødt-lederen mener regjeringen må ta på seg et politisk ansvar for feilen, og at det har gått så lang tid før den ble oppdaget.

– Ingen av de statlige myndighetene opererer i et vakuum. Om denne skandalen ikke skyldes en direkte skriftlig instruks til NAV, for det tror jeg ikke den gjør, så kan det være at regjeringens beinharde politikk med å mistenkeliggjøre folk som er syke og arbeidsuføre har påvirket dette, sier han til VG.

les også

NAV-skandalen: EØS-lov tema minst fem ganger før alarmen gikk

– Ikke brukt mulighetene til å gripe inn

Moxnes trekker frem en rekke eksempler på uttalelser om at trygdemottagere «må stå opp om morgenen», og komme seg i jobb. Både fra under den rødgrønne regjeringen, og tidligere under den blåblå regjeringen.

– Under dette ligger det en mistenkeliggjøring av disse menneskene, og det er den samme mistenkeliggjøringen som ligger bak denne saken. Arbeiderpartiet må ta sin del av ansvaret, men regjeringen har tråkket på gasspedalen. De snakker om å motivere folk til innsats, og da er det underforstått at folk egentlig er late og må få et spark bak.

Han trekker blant annet frem regjeringens innstramming i arbeidsavklaringspenger, kutt i pensjon for uføre, innstramming i bostøtte, avvikling av ung ufør-tillegget, og barnetillegg og bostøtte for uføre, og kutt i dagpenger som eksempler på det han kaller en «beinhard politikk», og ser det sammen med utspill i mediene om trygdemottagere.

les også

NAV-skandalen: 24 nye saker kan ha blitt feilbehandlet

– Du mener regjeringen har det største politiske ansvaret?

– Disse signalene kan ha ført til økt omfang av kontroll, forfølgelse, domfellelse, i tillegg til at det kan ha gjort at man har holdt tilbake oppryddingen som burde ha kommet da Trygderetten i sommeren 2017 begynte å dømme den andre veien. For da skjedde det jo ingenting, sier Moxnes.

– Det er under Anniken Hauglie at forvaltningen og regjeringen har fått en rekke muligheter til å gripe inn og endre praksisen, uten å ha brukt de mulighetene.

les også

Forsvarer i NAV-sak: – Kan ikke se at det er noen grunn til å klandre meg

– Straffes hardere

– Folk som har hatt alvorlig sykdom, vært i trafikkulykker og havnet på AAP, kan ikke yte like mye som andre. Det kan være både fysiske og psykiske plager. Om de så får høre fra de fleste partiene som har hatt makt at det er de som er problemet, sier Moxnes.

– Men er det ikke en reell bekymring for at om man har for gode ytelser, så vil folk utnytte det?

– Det er klart at det alltid vil være noen som utnytter systemet, og det skal man slå hardt ned på. Men det er noe med proporsjonaliteten har. Vi vet at vi har skattesvindel i mye større omfang, med mye større summer. Men de som er nederst på rangstigen straffes mye hardere.

les også

Helen og hjelperen

Pluss content

Han antyder at det ikke har vært er like prioritert fra politisk hold å oppdage og rydde opp i feil som rammer de svakeste i samfunnet.

– Dette er den største rikspolitiske skandalen i Norge. Hadde 36 hvitsnippforbrytere blitt urettmessig kastet i fengsel, så hadde vel statsråden gått for lengst.

les også

ESA åpner sak om Norge – tror NAV-feilen gjelder fra 1994

Svarer Stortinget tirsdag

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) opplyste i en pressemelding søndag at regjeringen vil iverksette tiltak for NAV-ofrene, og gi fri rettshjelp.

Hun har tidligere forklart til VG at departementet først i august/september i år, fikk vite at det også kunne være snakk om feilpraksis overfor dem med lange utenlandsopphold, og at det kunne ha medført domfellelser.

VG har fremlagt Moxnes’ kritikk for Arbeids- og sosialdepartementet, som svarer at statsråden vil være tilgjengelig for kommentarer etter redegjørelsen i Stortinget tirsdag

les også

Dette må vi ha svar på

– Må ikke blande

Ap-leder Jonas Gahr Støre har tatt til orde for en ekstern granskning av NAV-skandalen i stortingets kontrollkomité.

Da VG møtte ham på Stortinget tirsdag, sa han at Arbeiderpartiet må ta det ansvaret som måtte påligge dem fra innføringen da den nye EØS-forordningen ble innført i 2012 mens den rødgrønne regjeringen satt med makten.

– Bjarne Håkon Hansen sa en gang at trygdemottakere må komme seg opp om morgenen. Har ikke da Ap også bidratt til mistenkeliggjøring av de som går på trygd?

– Jeg tror alle er opptatte av å ta dette med trygd på alvor. Vi kan også ha meninger om eksport av trygd. Men man må ikke blande sammen to ting, sa Støre.

– Det at folk er dømt feilaktig er fryktelig alvorlig i en rettsstat og det må vi kalle en skandale. For noe mer alvorlig for rettsstaten og ikke minst for tilliten og de menneskene som er rammet, det er ofte sårbare mennesker, det kan vi ikke leve med. Og de som er rammet må få pengene tilbake også hurtig. for rettsstaten og ikke minst for tilliten og de menneskene som er rammet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder