Arbeidsdepartementet til NAV i februar: Trenger ikke gjennomgå gamle saker

Tre måneder etter at Arbeidsdepartementet ble kjent med at NAV feiltolket regelverket for trygd i EØS-land, skriver de i en epost at NAV ikke trenger å gjennomgå saker tilbake i tid.

 • Martha C. S. Holmes

Det kommer frem i en e-postkorrespondanse som har blitt oversendt til kontrollkomiteen på Stortinget, etter at arbeidsminister Anniken Hauglie (H) ble bedt om å svare på en rekke spørsmål i granskningen av NAV-skandalen.

I eposten fra departementet til NAV fra den 22. februar 2019 slås det fast at politisk ledelse i departementet mener NAV skal endre praksis fremover i tid, fordi det vil være krevende å gjenoppta saker tilbake i tid.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes reagerer kraftig på informasjonen som kommer frem i eposten.

– Tidligere dokumenter har gitt inntrykk av at det var NAV som ikke ville gå inn i saker bakover i tid for å rydde opp i uretten. Nå virker det som at dette var en politisk avgjørelse fra Anniken Hauglies departement, sier Moxnes til VG.

Advokat: Departementet har sviktet

Også advokat og trygderetts-ekspert Olav Lægreid reagerer kraftig på eposten fra departementet til Nav.

– Å gi et signal om at de ikke trenger å gå tilbake i tid i disse sakene, vitner om en holdning hvor hensynet til systemet får en helt absurd høy prioritet på bekostning av enkeltindividers rettigheter, sier han til VG.

– Dette vitner om en holdning i departementet som jeg mener gjør at de har sviktet fullstendig i sin oppgave som ansvarlig for direktoratet (NAV). De skal føre tilsyn med at direktoratet gjør som de skal. Den svikten kan karakteriseres med holdninger i departementet som er helt uforenelige med en grunnleggende rettsstatstanke, og som vitner om en fundamentalt manglende oppgaveforståelse fra departementets side.

les også

NAV-sjefen slår tilbake mot Hauglie: – Visste ikke om uskyldig dømte

NAV brukte samme argument i august

Dette står i eposten fra en ansatt i arbeidsdepartementet til Nav i februar:

«Da har vi fått en avklaring fra politisk ledelse om å gi dere tilslutning til å gi tilbakemelding til Trygderetten om at dere nå vil legge om praksis i tråd med Trygderettens forståelse av artikkel 21.

Vi har videre fått tilslutning til at slik praksis bør legges om for saker fremover i tid (både førstegangssaker og ved klager), da det vil være svært administrativt krevende om etaten skal gjenoppta alle saker hvor de har avslått søknaden, om disse sakene i det hele tatt kan identifiseres»

les også

Malene (26) ble frikjent for NAV-svindel - måtte likevel betale 270.000 kroner

VG har tidligere skrevet om hvordan NAV i august argumenterte i et notat for at de ikke måtte gå gjennom gamle saker der de kunne ha gjort feil, fordi det ville være vanskelig og «svært arbeidskrevende». To dager etter at det aktuelle notatet ble skrevet, ble det gjort andre vurderinger, opplyste ytelsesdirektør Kjersti Monland da til VG.

Dette var altså flere måneder etter at politisk ledelse i arbeidsdepartementet ifølge epostkorrespondansen godkjente av Nav ikke trengte å gjenoppta saker tilbake i tid.

les også

Setteriksadvokaten til VG: Utelukker ikke at han vil se på saker før 2012

– Virker som om departementet var bremseklossen

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener informasjonen som kommer frem i den epostkorrespondansen burde vært på bordet lenge før.

På skriftlig spørsmål fra Rødt, om hvorfor departementet ikke hadde pålagt NAV å rydde opp bakover i tid, unnlot Anniken Hauglie å informere Stortinget om instruksen fra departementet. Nå ser det ut som om at det var departementet som var den avgjørende bremseklossen. Det er alvorlig, og jeg stiller spørsmål ved hvorfor dette først kommer ut nå, som et av et flere hundre siders vedlegg. Statsråder plikter å opplyse Stortinget om alle nødvendige opplysninger i saker de framlegger, sier Moxnes til VG.

– Denne instruksen har sannsynligvis gjort at skandalen trakk ut i tid og rammet enda flere uskyldige. Her har myndighetene rammet det som har vist seg å være tusenvis av mennesker, men nektet å gjøre opp for seg før skandalen var et faktum.

les også

Flere kan være dobbelt rammet av NAV-skandalen – mister også forsikringen

– Opptatt av å rydde opp

Arbeidsminister Anniken Hauglie svarer følgende på kritikken.

– Jeg er opptatt av å rydde opp, slik at de berørte får en rask og grundig behandling av sakene sine. Nå skal denne saken granskes, og da vil vi få vite mer om hva som har skjedd.

NAV har tolket EØS-regelverket feil siden 2012. Det har ført til at minst 48 personer er uriktig dømt for trygdesvindel, og minst 2400 personer kan ha fått urettmessige krav om tilbakebetaling.

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) har fastholdt at hun først ble gjort kjent med feiltolkningen før jul i 2018.

Hauglie har også sagt at den store alarmen i departementet først gikk den 30. august 2019, da departementet fikk beskjed av NAV om at feilen også kunne ha ført til at folk hadde blitt feilaktig dømt.

Regjeringen har satt ned et eget utvalg som gransker skandalen parallelt med at kontrollkomiteen på Stortinget gransker saken.

Mer om

 1. Anniken Hauglie

Flere artikler

 1. Rødt fremmer mistillitsforslag mot Anniken Hauglie

 2. Håper Frp-exit fører til mistillit mot Anniken Hauglie

 3. SV mener departementet holder tilbake informasjon i NAV-saken

 4. Frp: Ikke tillit til at NAV-ledelsen er den rette til å rydde opp

 5. Regjeringen starter egen gransking av NAV-skandalen

Fra andre aviser

 1. Rødt fremmer mistillit mot Hauglie etter trygdeskandalen: - Ikke egnet til å rydde opp

  Aftenposten
 2. Opposisjonen uenig om mistillit mot Hauglie

  Bergens Tidende
 3. Rødts mistillitsforslag mot arbeidsministeren nedstemt i Stortinget

  Aftenposten
 4. Stortinget stemte ned Rødts mistillitsforslag mot arbeidsministeren

  Bergens Tidende
 5. For tidlig med mistillit i NAV-saken

  Fædrelandsvennen
 6. De ubesvarte spørsmålene som kan felle statsråden

  Bergens Tidende

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder