Foto: Berit Roald

ESA åpner sak om Norge - tror NAV-feilen gjelder fra 1994

ESA åpner undersøkelser etter at Norge har straffet mottakere av arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger som har oppholdt seg i EØS-land.

  • Martha C. S. Holmes
  • Eiliv Frich Flydal

– Dette er en ekstraordinær situasjon som ESA tar veldig alvorlig. Vi vil be om mer informasjon fra Norge om dette, skriver Gunnar Hörður Garðarsson, kommunikasjonsrådgiver i ESA til VG.

ESA er EFTAs overvåkningsorgan som kontrollerer at EFTA-landene overholder EØS-avtalen.

– Vi vil be Norge om mye informasjon som kan belyse håndteringen av sakene fra 1994 og fram til i dag. Vi skriver spørsmålene nå, sier Garðarsson.

Tilbake til 1994

Da NAV-skandalen ble kjent under en pressekonferanse mandag, informerte NAV-direktør Sigrun Vågeng om at de rammede er mottakere av arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger som har oppholdt seg i EØS-land etter 2012.

Feiltolkningen har ført til at minst 48 mennesker er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag. 36 av dem ble dømt til fengsel, opplyste Riksadvokaten mandag.

Det var i 2012 den nye trygdeforordningen til EU ble en del av norsk lov. Et av de viktigste prinsippene i regelverket er fri eksport mellom medlemslandene.

Regjeringen har sagt at norsk praksis var feil fra og med 2012, men flere eksperter tror det er begått feil tilbake i 1994, da Norge ble med i EØS.

- Er det grunn til å tro at praksisen var feil også før 2012?

– Borgernes grunnleggende rettigheter forandret seg ikke i 2012. Vi holder muligheten for at Norge praktiserte regelverket feil også før 2012 åpen og vil undersøke det, sier Garðarsson.

– Dette er første ledd i en formell prosedyre overfor Norge fra ESAa side og spørsmålene sendes snarlig. Dette er slik ESA alltid går fram. Når vi har svarene vil vi bestemme oss for prosessen videre, sier Garðarsson.

Dagbladet omtalte ESAs skritt først. ESA-president Bente Angell-Hansen sa følgende til avisa.

– Sånn vi ser det nå, tenker vi at dette har vært tilfelle helt siden Norge har blitt medlem av EØS-avtalen, sier hun til avisa.

Sak oppe i 2016

Garðarsson skriver til VG at ESA fikk en klage på en sak høsten 2015, fra en person som ville flytte til et annet EØS-land. Denne saken ble diskutert med Norge i møter i 2016 og 2017, men ESA fant ikke overtredelser i denne spesifikke saken.

- Før 2012 har vi ikke funnet noen strukturelle problemer med implementeringen i forbindelse med disse sakene, men vi vil se nøyere på det, sier han.

VG har sett korrespondansen mellom ESA og arbeids- og sosialdepartementet i oppfølgingen av saken. Personen som sendte inn klagen, trakk frem den forordningen NAV har misforstått fra 2012, og retten til fri bevegelse i EØS-området.

ESA diskuterte blant annet saken i et møte mellom 11. og 13. november i 2015, der de ba om informasjon fra norske myndigheter om praktiseringen av eksport av trygdeytelser. De vil blant annet ha tall på hvor mange avslag Norge har gitt på eksport av trygdelytelser, og informasjon om kriteriene Norge brukte for eksport av trygdeytelser.

Flere artikler

  1. ESA: Norge sa at AAP kan tas med ut av landet i 2015

  2. NAV-skandalen: EØS-lov tema minst fem ganger før alarmen gikk

  3. Kan du være rammet av NAV-skandalen? Slik er de «nye» reglene

  4. NAV-skandalen: Skal gå gjennom 49 nye dommer

  5. Brannfakkel om NAV-saken: Få eller ingen feildømt

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder