TEST: Byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo, Rina Mariann Hansen (Ap) mener Tangen-turen ikke besto VG-testen. Foto: Mattis Sandblad

Slik vurderte de Tangen-turen: – Det ble litt mye

Munchmuseet snudde fra nei til ja til nei: Nicolai Tangens tur og seminar til USA har skapt turbulens. I kveld havner saken på bordet til kontrollutvalget i Oslo kommune.

 • Bjørn Haugan
 • Eiliv Frich Flydal

VG har konfrontert norske selskap og offentlig organ som hadde ledere som var med på Nicolai Tangens påkostede tur til seminaret i USA i november:

Gjennomgangen viser at turen og omtalen har fått flere konsekvenser.

Se alle svarene fra de ulike selskapene og organene i faktaboksen nederst i saken.

les også

Politikernes Tangen-dilemma

I Oslo kommune skal saken opp i kontrollutvalget tirsdag kveld, som følge av at direktør Stein Olav Henrichsen ved Munchmuseet deltok.

– Vi kan ikke se at turen er brudd på vårt etiske regelverk, men sett i ettertid ble det litt mye, sier byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo, Rina Mariann Hansen (Ap).

Hun sier det at mange offentlige organ i ettertid har vurdert at deltagelsen ikke tåler det hun kaller«VG-testen».

– Det er nok riktig. I ettertid ser vi at ulike aktører har gjort seg nye vurderinger. Den totale oppmerksomheten har bidratt til at mange snudde og bestemte seg for å ta regningen.

Vurdert tre ganger

Det viser seg at Munchmuseet har ombestemt seg to ganger. Først var vurderingen at museet skulle betale. Deretter snudde museet og ønsket å ta imot kostnadene for seminaret som en gave.

Men etter VGs avsløring og omtale av turen, snudde de igjen og tok regningen. Kostnaden de har beregnet seg frem til er på vel 50.000 kroner. VG har tidligere skrevet at de reelle kostnadene trolig er langt høyere.

I Oslo kommune har man hatt en grense på 80.000 kroner for å kunne motta gaver, altså er beløpet som Munchmuseet opererer med, innenfor grensen.

Ikke journalført

Etter initiativ fra SVs Ivar Johansen i Oslo kommunes kontrollutvalg har Kommunerevisjonen gått inn i saken.

I et notat revisjonen oversendte til kontrollutvalget tirsdag, fastslås ikke brudd på det etiske regelverket. Men det påpekes at museet ikke har dokumentert sine vurderinger av gaven og at invitasjonen ikke er journalført.

les også

NHH-professor om Tangen som oljefondssjef: – Utenkelig at han skal få ha et selskap gående

«For denne og lignende type gaver, som reiser og deltagelse på private arrangementer, som kan være eller i offentligheten oppfattes som gaver til øverste leder som person, bør det være åpenhet og vurderingene bør etter Kommunerevisjonens vurdering dokumenteres».

– Uheldige gråsoner

De tar opp et sentralt tema: Grensene må være like for alle, særlig siden museet mottar mange gaver.

«Det å sette tydelige grenser for hva som kan aksepteres og hva som ikke kan mottas, også her, kan redusere risikoen for at virksomheter og enkeltansatte opptrer i uheldige gråsoner».

– På møtet tirsdag kveld er hovedsaken coronahåndteringen i Oslo, så det blir bare en gjennomgang av Tangen-tur-saken, men jeg er innstilt på at vi må følge den opp fremover, sier leder i kontrollutvalget Ola Kvisgaard.

les også

Sp-Vedum: Tangen kan ikke bli oljefond-sjef uten å flytte hele formuen hjem til Norge

Varsler gjennomgang

Norsk utenrikspolitisk institutt varsler at de vil ha en gjennomgang av hvordan de håndterer betalte turer. Ved Henie Onstad Kunstsenter har seminaret blitt tema i styret som følge av direktør Tone Hansens deltagelse.

– Vi har i etterkant fått styremedlemmenes vurdering. Det var enighet om at det var i kunstsenterets klare interesse at Tone Hansen deltok på seminaret, sier styreleder Halvor Stenstadvold.

DISKUTERTE SEMINARET: Styreleder Halvor Stenstadvold, her fra en pressekonferanse i 2014. Foto: Jan Petter Lynau, VG

Ulike vurderinger

Hvor grensene går for å kunne delta på en tur lik den Tangen arrangerte, varierer:

VG har utfordret Statsministerens kontor (SMK) om det er etisk problematisk at regjeringsadvokat Fredrik Sejersted lot seg påspandere en så dyr tur.

Og der er de klare:

– Turen var en privat reise som Fredrik Sejersted gjorde på fritiden. Det etiske regelverket i staten setter ikke forbud mot personlige relasjoner, skriver kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved Statsministerens kontor (SMK) til VG.

Det betyr at SMK mener at en vanlig arbeidstager kunne reist på en slik tur, dersom man har en venn som vil betale.

På spørsmål om en ansatt i departementene kunne deltatt på turen på departementets regning, med den kostnadsrammen den hadde, svarer hun:

– Det er hver enkelt statlige virksomhet som avklarer sine ansattes deltagelse på ulike arrangementer, kurs og seminarer.

– Tok ut ferie

Ved Oslo tingrett gjør de samme vurdering som på SMK, ved at dommer Audunn Syses tur var privat. Sorenskriver Yngve Svendsen ved Oslo tingrett skriver til VG at Syse tok ut ferie og at hun deltok som ektemannens ledsager.

– Vi kan derfor ikke se at reisen skulle være i strid med for de etiske prinsipper for dommeratferd.

Men han sier at ingen ansatt kunne vært med på en slik kostbar tur, betalt av Oslo tingrett:

– Domstolenes budsjettsituasjon tilsier stor grad av nøkternhet med tanke på reiser, utenlandsopphold og kompetansetiltak. Ethvert kompetansetiltak som dekkes av domstolene, skal anses som nødvendig og være faglig relevant. Deltagelse på en tverrfaglig konferanse på et annet kontinent, tilfredsstiller ikke disse kriteriene, svarer sorenskriveren.

les også

Ingen grunn til å mistro milliardæren

Og heller ikke betalt av Tangen:

– Det ville ikke vært naturlig å delta i egenskap av dommer eller annen medarbeider i Oslo tingrett på et seminar med en slik kostnadsramme, betalt av en ekstern aktør. Det ville også skadet tilliten til at domstolen er uavhengig og upartisk, og kunne gi inntrykk av uheldige bindinger, skriver sorenskriver Yngve Svendsen.

Her kan du lese svarene fra en rekke selskaper, blant annet Aker og Equinor:

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken var det brukt feil bilde av Halvor Stenstadvold. I bildeteksten sto det at bildet var av ham, men bildet var av Kyrre Eggen. Bildet ble fjernet fra saken og byttet ut med et riktig bilde 26.05.20 klokken 23.33.

Mer om

 1. Rina Mariann Hansen
 2. Norges Bank
 3. Torbjørn Røe Isaksen
 4. Kristian Røkke
 5. Oslo tingrett
 6. Regjeringsadvokaten
 7. Nicolai Tangen

Flere artikler

 1. Dette koster Tangen-seminaret skattebetalerne

 2. Røe Isaksen tar selvkritikk etter Tangen-seminar

 3. LO-topp krever full granskning: – Fremstår som «århundrets smøretur»

 4. Oljefond-Tangen fløy inn norske samfunnstopper til ni-millioners konsert og superkonferanse

 5. Norges Bank vil undersøke Slyngstads USA-reise

Fra andre aviser

 1. Én deltok, én takket nei, og én vi la fellesskapet betale. Tre kunsttopper valgte helt ulikt da de ble invitert til Tangen-seminaret.

  Aftenposten
 2. Jusprofessor mener Munch-direktøren bør betale for Tangen-seminaret selv

  Aftenposten
 3. Norges FN-delegasjon snur etter «beklagelig feil»: Betaler for milliardær-seminar

  Bergens Tidende
 4. Slyngstad kan ha brutt Norges Banks etikkregler da han lot Tangen spandere

  Bergens Tidende
 5. Røe Isaksens «siste liten»-melding fikk USAs ambassadør med på drømmeseminaret

  Bergens Tidende
 6. Røe Isaksen innrømmer dårlige og mangel­fulle vurde­ringer

  Fædrelandsvennen

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no