HOS POLITIET: Jan Erik Linge, da Breida, fotografert på vei inn til Vestby lensmannskontor etter drapet på Dereka Maria Mikula i 2003. Foto: THOMAS ANDREASSEN/VG

Drapsdømt frikjent for stalking av jente (14) – statsadvokat vil ha lovendring

Lagmannsretten mener drapsdømte Jan Erik Linge ikke kan straffes for stalking etter å ha tatt 482 bilder av en 14 år gammel jente gjennom et baderomsvindu.

Gjennom tre vintermåneder rundt årsskiftet 2016/2017 står Jan Erik Linge ifølge to rettsinstanser utenfor ulike bolighus i Larvik og Sandefjord og snikfotograferer avkledde unge jenter gjennom vinduene.

En av de han tar bilder av er en 14 år gammel jente som senere skal forklare i retten at hun følte seg iakttatt.

I februar ble Linge dømt for å ha produsert og vært i besittelse av bilder som seksualiserer barn, for seksuelt krenkende atferd mot barn under 16 år og for overtredelse av den såkalte stalking-paragrafen.

Han anket saken og nå har Agder lagmannsrett frikjent ham for stalking-delen av saken.

Årsaken: En høyesterettsdom fra mars i år som frifant en voldtektsdømt mann, som hadde kikket gjennom vinduene til en rekke kvinner i Trondheim, for stalking.

Høyesteretts avgjørelse slår fast at dagens straffelov kun forbyr stalking dersom:

  • Det ligger innenfor gjerningsmannens forsett at fornærmede er klar over overvåkningen.
  • At fornærmede faktisk er kjent med overvåkningen.

Skjult overvåkning eller overvåkning som gjerningspersonen ønsker å holde skjult, er dermed ikke ulovlig.

Kortere straff

I 2004 ble Linge dømt til 17 års fengsel for å ha drept og voldtatt 16 år gamle Dereka Maria Mikula. Siden den gang er han dømt for flere tilfeller av trusler og alvorlig personforfølgelse.

Tingretten dømte i mars Linge til syv måneders fengsel, mens lagmannsretten har nedjustert soningstiden til 120 dager.

DREPT: Dereka Maria Rukan Mikula ble drept i sitt eget hjem 15. mars 2003. Hun ble bare 16 år gammel. Foto: Pontus Höök

Linges forsvarer, advokat Anders Westeng, sier at det i lys av Høyesteretts avgjørelse er klart at den handling som Linge var anklaget for, ikke rammes av straffeloven.

– Min klient er imidlertid tydelig på at han ikke har begått handlingene i det hele tatt. For han er lagmannsrettens avgjørelse kun en delvis seier, sier Westeng.

Statsadvokat Mari Gjersøe sier lagmannsrettens avgjørelse er i samsvar med påtalemyndighetens syn.

– Vi er enige i at han på bakgrunn av rettstilstanden nå blir å frifinne. Jeg forholder meg til hvordan loven er tolket av Høyesterett, sier Gjersøe.

I SKJUL: Politiet spanet på mannen som ble stalking-frifunnet i mars mens han kikket gjennom vinduene til en rekke kvinner i Trondheim. Foto: Politiet

«Smutthull»

Høyesteretts avgjørelse har allerede fått, og vil fortsette å få, betydning for lignende saker frem til loven eventuelt blir endret.

Statsadvokat Kaia Strandjord mener årsaken er at det ikke ble ryddet godt opp da den nye stalking-paragrafen ble vedtatt i 2016. Hun var aktor i stalking-saken i Trondheim.

– Snublefellen er et gammelt lovforarbeid fra 1954 der det ble sagt at skjult kikking ikke var straffbar. Når det gamle lovverket ble endret, har man ikke vært klar på hva som fulgte med lovverket, sier Strandjord til VG.

VIL ENDRE LOVEN: Statsadvokat Kaia Strandjord i Trøndelag statsadvokatembeter har skrevet et forslag til lovendring som nå er sendt via Riksadvokaten til Stortinget. Foto: Tor-Hartvig Bondø

Etter høyesterettsdommen tok hun selv initiativ og skrev et forslag til lovendring som hun sendte til Riksadvokaten.

– Det er et lovverk som trengs å ryddes opp i så snart som mulig, sier Strandjord.

Sporet kona med GPS – ble frikjent

Avgjørelsen har også fått konsekvenser i en annen sak der en mann ble dømt for å ha utøvd grov tvang.

Ifølge dommen skal han også ha overvåket kona ved å plassere en mobiltelefon med GPS under panseret på ektefellens bil.

Han var tiltalt for alvorlig personforfølgelse, men han ble frifunnet fordi retten mente det ikke var en del av hans forsett at kona skulle vite om overvåkningen.

Ønsker lovendring

Mannen ble domfelt for å ha montert et skjult kamera på soverommet. Her mente retten det var bevist at mannen anså det som sikkert eller sannsynlig at kona ville oppdage kameraet, altså som en del av hans forsett.

Aktor i saken, politiadvokat Maria Evenseth, sier til VG at hun ønsker en lovendring.

– Vi mener det er atferden i seg selv som er egnet til å skremme og at handlingen er en krenkelse, selv om handlingen oppdages først i ettertid, sier Evenseth til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder