AKTIVE ELEVER. Situasjonsbilde i et klasserom der elever har en time i tegning, form og farge. Foto: Thomas Brun, NTB Scanpix (illustrasjonsfoto)

Norske elever til PISA: Mindre bråk og uro, men mange kommer for sent på skolen

Færre elever enn før opplever bråk og uro i den norske ungdomsskolen.

Det er et av funnene i den omfattende PISA-undersøkelsen for 2018, som ble publisert torsdag.

Mens hele 40 prosent (2000) og 39 prosent (2009) av de norske elevene tidligere oppga at de opplevde bråk og uro i «alle timene» eller «de fleste timene», var dette sunket til 27 prosent i PISA 2018.

Også for gjennomsnittet av OECD-landene rapporterer elevene om
litt bedre arbeidsro i PISA 2018 sammenliknet med 2009, skriver PISA-forskerne. Men endringen er ikke fullt så stor som for norske elever.

les også

Erna Solberg i 2009: Garanterte bedre PISA-resultater med Høyre-regjering

– Mens norske elever rapporterte om dårligere arbeidsro enn OECD-gjennomsnittet i 2009, har norske elever samme gjennomsnittsverdi på samlevariabelen for arbeidsro (0,04) som OECD-gjennomsnittet (0,04) i PISA 2018, ifølge den siste PISA-undersøkelsen.

Det er likevel ikke dørgende stille og full konsentrasjon overalt i norske ungdomsskoler.

Av 15-åringene som er spurt i den store undersøkelsen, oppgir nær en av fem elever (18 prosent) at elevene ikke får jobbet ordentlig i de fleste- eller alle timene.

SKEPTISK: Elevorganisasjonen og leder Alida de Lange D'Agostino føler ikke eierskap og tillit til PISA-undersøkelsene. Derfor tar hun funnene med en klype salt. Foto: Elevorganisasjonen

Det er under hovedtemaet lesing at elevene er spurt om bråk, uro og arbeidsro i 2018-undersøkelsen.

Sammenheng

Skoleforskerne bak undersøkelsen påviser en positiv sammenheng mellom graden av arbeidsro og leseprestasjoner både for norske elever og for andre elever i OECD-landene.

«Dataene er ikke egnet til å si noe sikkert om årsakssammenhengen, det vil si om det er bedre arbeidsro som fører til bedre leseprestasjoner, eller omvendt, men de indikerer at elever som presterer bedre i lesing, har en tendens til å rapportere
om bedre arbeidsro i timene», skriver PISA-forskerne.

les også

Ny PISA-test: Norske elever sliter i lesing - Finland presterer vesentlig bedre

Leder Alida de Lange D'Agostino i Elevorganisasjonen, synes det er positivt at norske 15-åringer i ungdomsskolen oppgir at de opplever mindre bråk og uro.

Skeptisk

– Det høres jo fint ut, sier elevlederen. Men legger til at Elevorganisasjonen er skeptisk til PISA-undersøkelsene fordi mange elever ikke føler tilhørighet eller eierskap til undersøkelsen.

les også

Industritopp før ny PISA-test: – Norsk skole skjønnmales

Norske elever melder også fra om mindre skulking enn snittet i OECD-landene som er omfattet av undersøkelsen.

Mens 14 prosent av norske 15-åringer svarer at de har skulket en hel skoledag i løpet av de siste ti skoledagene, ligger OECD-snittet på 21 prosent.

Til utsagnet «Jeg skulket noen timer» i løpet av de siste ti skoledagene, svarer 21 prosent av de norske elevene bekreftende på dette - mot 27 prosent i OECD-landene.

Mange forsentkommere

Når det gjelder å komme tidsnok på skolen, er det mye å hente både for norske 15-åringer og i utlandet, ifølge udnersøkelsen.

Praktisk talt halvparten av elevene svarer at de kom for sent på skolen i løpet av de siste ti skoledagene. (49 prosent i Norge/48 prosent i OECD.)

Alida de Lange D’Agostino i Elevorganisasjonen mener det høye tallet som rapporterer at de kommer for sent på skolen, bør gi næring til å vurdere et nytt tiltak.

– Det kan hende at dette er et signal om at mange elever synes det er for tidlig å begynne på skolen i 08-tiden. Kanskje flere skoler bør gjøre forsøk med fleksibel skoletid for å møte elevene når de er mest opplagt for læring og skolearbeid, sier lederen i Elevorganisasjonen.

PISA har også funnet ut at elever som har kommet for sent presterer gjennomsnittlig 34 prosent lavere enn elevene som oppgir å ikke ha kommet for sent.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder