SKUFFET: Klaus Sørensen og Silje Kjeldstad sier de er bekymret over at ingen tar ansvar for at sønnen deres, Ask (10) ble alvorlig skadet av et håndballmål i Ski Alliansehall i sommer. Foto: Tore Kristiansen/VG

Ask (10) ble skadet av håndballmål – kan ikke kreve erstatning

SKI (VG) 10 år gamle Ask Kjeldstad Sørensen ble kritisk skadet da han fikk et håndballmål i hodet under en idrettscamp. Nå mener Gjensidige forsikring at Ski Alliansehall ikke kan klandres for det som skjedde.

– Ask ble påført en omfattende hjerneskade, og hvis Gjensidiges avslag blir stående vil han ikke kunne kreve erstatning for skadene og tapet sitt fra forsikringsselskapet, sier advokat Christian Lundin i Advokatfirmaet Ness Lundin DA, til VG.

Det var i sommer at tiåringen var på idrettscamp i regi av Ski IL Alliansen da et håndballmål traff han i hodet.

Ask ble fraktet til sykehus med kraniebrudd, sprekk på hjernehinnen og flere blødninger i hjernen.

Etter tre og en halv måned på Sunnaas sykehus, er Ask tilbake hjemme, men hverdagen er ikke som den var for familien.

– Livet er forandret for hele familien, sier far Klaus Sørensen.

Hvordan går det med Ask i dag?

– Det går tilsynelatende ganske bra etter forholdene. Men det er skuffelser hver dag. Det er mange ting han ikke lenger mestrer, og ting han ikke kan få lov til, sier moren, Silje Kjeldstad.

les også

Ask (10) fikk håndballmål i hodet på idrettscamp

Mål sikret med trebenk

Håndballmålet var et såkalt mini-mål som ikke festes til gulvet, men stabiliseres med en metallstang på baksiden.

– Mini-mål kan festes til gulv på lik linje med store vanlige mål, men i denne hallen har de ikke ordning for dette i gulvet, sier Sørensen.

Målet som traff Ask var sikret med en trebenk i stedet for en metallstang.

Familiens advokat mener bruk av benk ikke er tilstrekkelig som sikring av målet, og at det ikke avstiver rammen skikkelig:

– Målene opptrer helt annerledes når stangen ikke er montert. Slik vi ser det er det viktig for ansvarsvurderingen at målene ble brukt i strid med intern instruks og instruks fra selgeren av målene. Stengene som skulle stive av målene var tilgjengelig og det skjedde en svært alvorlig skade med dramatiske følger, sier Lundin.

les også

Landslagstrener om veltende mål: – Én gang, er én gang for mye

– Foreldre kan være trygge

Foreldrene sier de er bekymret over at ingen tar ansvar for det som skjedde. Asks far reagerer også på at det ikke virker som idrettshallen har tatt nye grep for å sikre målene bedre:

– Det er ikke noen ny instruks i hallen om at målene kan velte ved klatring. Det gjør meg ganske redd, men også veldig skuffet over at de ikke tar dette mer alvorlig. Hvordan skal barn vite hvor mye et slikt mål tåler? sier han.

Foreldrene sier at de ikke er ferdige med saken, og at de vil vurdere å gå videre med saken til retten.

Daglig leder Kari Norum i Ski Alliansehall sier hun har forståelse for at dette er en vanskelig sak og at familien ønsker å ivareta barnet sitt.

– Tar Ski Alliansehall noe ansvar for at dette skjedde?

– Slike hendelser er bestandig tragisk. I en stor idrettshall som er bygget for aktivitet kan det være muligheter for uønskede hendelser. Et barn kan klatre i tau og falle ned eller henge i ringer og falle ned. Sikkerhet i våre anlegg er noe vi tar på største alvor. Dette «mini-målet» var sikret, noe også politirapporten har vist.

Norum sier videre at de kontinuerlig jobber med å holde et høyt sikkerhetsnivå og har strenge HMS-krav.

– Kan foreldre føle seg trygge når barna deres er i Ski Alliansehall?

– Ja, jeg mener at foreldrene kan være trygge når barna deres er i Ski Alliansehall, sier Norum.

INSTRUKS: På veggen i Ski Alliansehall henger det plakater om at mini-målene skal sikres med jernstang – ikke benk, som ble brukt da Ask ble skadet. Foto: Tore Kristiansen

Da ulykken skjedde var det hengt opp laminerte A4-plakater i idrettshallen med instruks om sikring og montering.

«Det må anses på det rene at det aktuelle målet var sikret med en benk, plassert på tvers over målets bakre konstruksjon. Benken fungerer som vekt og stabilisator, og benken er som nevnt minst 3 kilo tyngre enn metallstangen som var handlingsalternativet. Benken fungerer også som avstiver [ ...], skriver Gjensidige i avslaget.

TILBAKE I HALLEN: Mandag denne uken var VG med Klaus Sørensen i hallen hvor sønnen Ask ble alvorlig skadet i sommer. Samme instruks om sikring henger på veggene. Foto: Tore Kristiansen/VG

Har mistet sidesynet

– At et barn får en slik skade er det ingen foreldre som burde oppleve, sier Asks mor.

Det er fortsatt uklart hvilke av Asks skader som er permanente og hva som vil bedres med tiden:

– Han har mistet sidesynet på begge øynene, og det vet vi at han ikke får tilbake. Det vil gi konsekvenser for resten av livet, sier moren.

Foreldrene sier at tiåringen ikke lenger kan være alene, og blir fort sliten:

– Han har assistent på skolen, og trenger mye hvile. Han må ha en voksen som følger med på han hele tiden, sier Sørensen.

les også

De livsfarlige målene

Pluss content

– Alltid tenkt at barn er trygge

Gjensidige skriver i sitt avslag til Lundin at det i politiets rekonstruksjonsrapport står at det krevdes tyngre trekkraft for å velte målet med benken som sikring, enn ved bruk av metallstang:

Gjensidige skriver videre at de mener det mest sannsynlige er at «Ask enten har hengt i tverrliggeren, eller har hoppet og tatt tak i tverrliggeren med det resultat».

– Uansett; et håndballmål har veltet over et barn under organisert idrett i en idrettshall. Jeg har alltid tenkt at barn er trygge i en idrettshall, og jeg tviler på jeg er alene om det, sier faren.

Han sier han ikke forstår at hallen tør å bruke målene uten å forankre dem i gulvet:

– Det er først når de er forankret i gulvet at de ikke kan velte, sier faren.

IDRETTSHALL: Her skjedde ulykken i sommer. Foto: Klaus Sørensen

«En ren ulykkeshendelse»

Forsikringsselskapet mener oppsettet av målet ikke har hatt betydning for skadeforløpet:

«Ski Alliansehall AS ved tilstedeværende leder og instruktør, har hverken brutt noen normer eller på annet vis opptrådt uforsvarlig. Ulykken fremstår som nettopp det – en ren ulykkeshendelse – som Ski Alliansehall AS ikke kan klandres for», skriver Gjensidige i avslaget.

Kommunikasjonssjef i Gjensidige, Bjarne Rysstad, sier til VG at Ski Alliansehall er meget påpasselige med sikringen, og at alle ledere informerer om at man ikke må klarte eller forsøke å velte målene.

les også

7-åring døde: Slik skulle håndballmålet vært sikret

Rysstad sier han har full forståelse for at familien stiller kritiske spørsmål, men forteller videre:

– Når det gjelder forsikringssaken, og at det blir feil å plassere ansvaret, er det viktig å påpeke følgende: For at en person eller bedrift skal komme i et ansvar, må det foreligge et rettslig erstatningsansvar, det vil her si uaktsomhet. Ut fra det ovennevnte, kan vi ikke se at arrangøren har utvist noen uaktsomhet, sier Rysstad.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder