SÅR: Laksen på rundt 10 kilo hadde infiserte, åpne sår i buken, men levde fortsatt da den ble tatt opp av Enningdalselva sør for Halden. Foto: Ragnar Itland

Sykdom rammer villaks: – Ubeskrivelig syn

Sportsfiskere er forferdet: Syk og døende laks står på grunt vann med store hvite flekker, blødninger og stygge sår.

  • Sven Arne Buggeland

– Synet er ubeskrivelig. Jeg har aldri sett lignende. Det er en katastrofe for dette lille vassdraget, sier Bjarne Granli om mysteriet i Enningdalselva ved svenskegrensen sør for Halden.

Mattilsynet og Veterinærinstituttet jobber for å finne årsaken til sykdom blant oppvandrende villaks i vassdraget. Også syk laks som er funnet i Sandvikselva i Akershus og i Tovdalselva i Agder blir undersøkt.

Fenomenet ble oppdaget like før laksefisket i Enningdalselva (se kartet) åpnet 23. mai.

– Siden har vi tatt opp over 40 syke og døde laks, den siste på mandag. Mange er storlaks på 8–10 kilo, sier Bjarne Granli, som leder Arbeidernes Jeger- og Fiskeforening i Halden og det lokale Elveutvalget.

Det var Halden Arbeiderblad som først omtalte saken.

Mattilsynet hadde inntil i går også fått melding om funn av syke og svekkede laks i Mandalselva, Nidelva og Otra i Agder, Bjerkreimselva i Rogaland og Emblemselva i Møre og Romsdal.

LETER ETTER ÅRSAK: Fiskehelseansvarlig Brit Tørud (t.v.) og veterinær Karoline Overn Sveinsson ved Veterinærinstituttet obduserer død villaks fra Enningdalselva. Foto: Veterinærinstituttet

– I disse vassdragene er det snakk om 1–3 fisk i hver elv. Trolig er det tilfeldige funn. Eneste elv med fiskedød av noe omfang er Enningdalselva ved Halden, sier seniorrådgiver Geir Jakobsen i Mattilsynet.

Etter de første undersøkelsene av laksens vev og organer har ikke Veterinærinstituttet påvist furunkulose eller andre alvorlige, smittsomme sykdommer. Men forskere og diagnostikere har ikke funnet årsaken ennå.

– At så mange dør, er en alvorlig sak. Det ser fryktelig stygt ut med blødninger og åpne sår, men laksen er stor og i godt hold og har ikke vært plaget lenge, sier fiskehelseansvarlig Brit Tørud ved Veterinærinstituttet.

les også

Villaksbestanden mer enn halvert

De store hvite flekkene ved hode og finner er sopp som renner av, når laksen tas opp av vannet. Da kommer blødningene til syne. Ofte er sårene blitt infiserte. Enkelte fisk snapper etter luft, andre ligger med buken i været.

Instituttet leter ikke bare etter smittestoffer i fisken, men har også sikret seg vannprøver for å kunne undersøke om fisken har fått i seg noe giftig. Hittil er bare villaks rammet – men også frisk laks er gått opp elven.

– Vi vet ikke om vi finner svar, det kan ta lang tid. Om årsaken til sykdom og død i de andre elvene trenger ikke være den samme, selv om symptomene ligner. Noe dødelighet blant laks er helt normalt, sier Tørud.

les også

Fagfolk er uenige om hvor sunn oppdrettslaksen egentlig er

Instituttet vil også kontakte svenske veterinærmyndigheter, som i flere år har rapportert lignende sykdom på villaks på vestkysten. Tørud sier at desinfisering av fiskeutstyret er et godt føre var-tiltak for å hindre spredning.

Kilenotfiskerne i Iddefjorden har ikke registrert syk laks. Men Bjarne Granli har inntrykk av at minst halvparten av laksen i Enningdalselva er smittet. Der tas 200–300 laks i gode år.

BLØR: Den syke laksen på 13 kilo har blødninger i buken og rundt finnene. Fisken står ikke midt i strømmen, men søker til grunnene. Foto: Bjarne Granli

– At sesongen sikkert er ødelagt, får komme i annen rekke. Det verste er hvordan laksen lider. Jeg er mest opptatt av fiskens plager og håper at Veterinærinstituttet finner årsaken, sier Granli.

Mattilsynet oppfordrer sportsfiskere som observerer eller fanger syk fisk om å kontakte det regionale mattilsynet eller benytte «varsle oss»-knappen på mattilsynet.no.

Mer om

  1. Laks
  2. Fritidsfiske
  3. Veterinærinstituttet
  4. Mattilsynet

Flere artikler

  1. Dødelig hundesykdom: Veterinærinstituttet har funnet to bakterier som kan være årsak

  2. Veterinærinstituttet: Får meldinger fra hele landet

  3. Når fiskens velferd ikke engang er nevneverdig

  4. Åtte nye tilfeller av syke hunder

  5. Minst 173 hunder syke siden august

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder