«KAN LIKE MYE»: – Man kan like mye som gutter kan når man kommer ut, men har kanskje hatt et litt annet utgangspunkt når kommer inn. Det er ofte at jenter ikke har trent seg til å komme inn, som en del gutter gjør, sier Solberg. Foto: Terje Bringedal

8 av 10 kvinner i førstegangstjeneste sier de har blitt sex-trakassert

RENA/OSLO (VG) – Det er ikke akseptabelt, sier statsminister Erna Solberg om tallene.

Tre helikoptre inntar rullebanen på Rena flyplass. En norsk soldat er tatt til gissel, og må reddes. Det kalles inn forsterkninger som ankommer i flere kjøretøy á la Supacat, spesialstyrkenes nye stridskjøretøy som vises frem for første gang. Én person er skadet og trenger behandling på stedet.

Statsminister Erna Solberg (H) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) var mandag på Rena og overvar Forsvarets spesialkommandos mini-demonstrasjon.

Besøket skjer omtrent to måneder etter at Forsvarets knusende rapport om mobbing og seksuell trakassering ble lagt frem. Den viste at 23 kvinner og 20 menn i Forsvaret sier at noen har hatt sex med dem uten samtykke det siste året. Den viser også at både mobbing og trakassering er svært utbredt.

Les hele rapporten her.

les også

Ble trakassert i Forsvaret: – Visste ikke hvem jeg skulle si det til

8 av 10 mener de er trakassert

I et metodenotat fra Forsvarets forskningsinstitutt basert på Forsvarets undersøkelse om mobbing og trakassering, som VG har fått innsyn i, er tallene brutt ned på ansettelsesforhold, i tillegg til alder og kjønn.

Av de 1107 i førstegangstjeneste som svarte på undersøkelsen, var 427 kvinner.

78 prosent av dem, 331 kvinner, svarte at de hadde opplevd en eller annen form for seksuell trakassering. 41 prosent av de mannlige menige svarte det samme, viser notatet.

Erna: – Ikke akseptabelt

– Det er ikke akseptabelt. Derfor må Forsvaret jobbe med dette, og jeg opplever at forsvarssjefen har tatt dette alvorlig siden rapporten kom, sier Erna Solberg til VG.

På kvinnedagen 8. mars kommenterte Solberg de nedslående resultatene fra Forsvarets undersøkelse som 8805 militært ansatte og vernepliktige svarte anonymt på.

– Når de sier at de er forbannet, så vet jeg at de er forbannet også. De er indignerte, sa hun om forsvarssjefen og forsvarsministeren.

Også forsvarsminister Bakke-Jensen og forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen har reagert kraftig.

Besøket til Rena var blant annet som en konsekvens av rapporten, da ministrene ønsker å snakke med flere kvinner som har fortsatt sin karriere i Forsvaret etter sitt år som vernepliktig.

les også

Erna Solberg om Forsvarets sjokkrapport: – Vet de er forbannet

Fra 13 til 30 prosent?

Solberg vil ha flere kvinner inn i Forsvaret for å endre kulturen.

– En av tankene som ligger bak 30 prosent kvinner, er at når du brekker det punktet, blir det mindre av en minoritet, og mindre preg av en kultur som kanskje oppleves som litt trakasserende for andre, sier hun.

I fjor var antall kvinner i Forsvaret 13 prosent. Tidligere har man hatt et måltall på 20 prosent. Nå øker regjeringen ambisjonen til 30 prosent for befalsskolen.

«GODT TRENT»: - Det er veldig spennende å se hvordan våre spesialsoldater er godt trent for oppdragene de skal utføre, sier Solberg til VG om demonstrasjonen på Rena mandag. Foto: Terje Bringedal

– Vi har ikke satt et absolutt tidsperspektiv på dette. Ingen skal føle at blir kvotert inn, sier Solberg.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier til VG at samtalene med kvinnene har gjort ham bevisst på at det er forskjell på hvordan kvinner og menn planlegger.

– Vi må legge et synligere karriereløp med litt lengre horisont for kvinnene, fordi de er litt grundigere når de planlegger fremtiden. I tillegg skal vi forberede dem bedre på hva som forventes når det for eksempel gjelder opptakskrav, sier han.

les også

– Jeg kjenner meg ikke igjen i fremstillingen av Forsvaret

Skjerper rutinene for varsling

Også Bakke-Jensen kaller de ferske tallene fra metodenotatet for «uakseptable».

– Hva har dere så langt igangsatt av tiltak?

– Det må du ta med forsvarssjefen. Men vi har startet arbeidet med en holdningskampanje, og vi har startet arbeidet med å se hvor i ledelseselementet det har sviktet, når vi kan blir så overrasket. Vi har også satt i gang en jobb med varslingsmekanismer.

– Har dette vært for dårlig?

– Ja, det har vært for dårlig. Det er mange som sier at de ikke har varslet, fordi de ikke har trodd at det nytter å varsle. Vi har også noen eksempler der man har varslet, og det ikke har blitt tatt på alvor.

Etter sjokkrapporten, iverksatte Forsvaret ni nye tiltak.

VARSLING: - Vi må få en varslingsmekanisme som er så god at det er naturlig å varsle, samtidig som vi ivaretar det rettssikkerhetsmessige både for varsler og den som blir varslet inn, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H). Foto: Terje Bringedal

– Sier noe om kulturen

– Når tallene for opplevd seksuell trakassering og spesielt kjønnstrakassering er så høye som de er, sier det noe om kulturen i Forsvaret. Jeg kan ikke se at det kan forklares på noen annen måte, sier professor Kari Fasting, som er en av forfatterne bak notatet, til VG.

Fasting har vært professor ved Norges idrettshøgskole og har forsket på seksuell trakassering siden slutten av 90-tallet. Hun er hentet inn til Forsvarets forskningsinstitutt i forbindelse med utviklingen av spørsmålssettet til undersøkelsen.

– Militæret har tradisjonelt vært for menn og er nok fremdeles preget av en maskulin kultur. Selv om flere kvinner kommer inn, er en endring av kulturen noe som tar tid og som krever innsats på mange områder, mener forskeren.

les også

Råd til kvinner i førstegangstjenesten: – Ikke gå med den trangeste uniformen

FORSKER PÅ TRAKASSERING: Professor Kari Fasting har forsket på trakassering siden slutten av 90-tallet, i hovedsak innen idretten. Foto: Mette Bugge, Aftenposten

Undersøkelsen besto av 31 spørsmål knyttet til seksuell trakassering av ulik alvorlighetsgrad. Forskerne sorterer svarene i fire kategorier: Seksuelle overgrep, Seksuelt press, uønsket seksuell oppmerksomhet og kjønnstrakassering. Den siste kategorien er den flest kvinner og menn i Forsvaret har opplevd fra kolleger eller overordnede det siste året.

Se faktaboks under om hva kjønnstrakassering innebærer.

Sivilt ansatte mindre utsatt

Analysen viser for øvrig at sivilt ansatte er mindre utsatt for trakassering fra en overordnet eller kollega enn sine militært ansatte kolleger.

– Når de sivile opplever så mye mindre trakassering, sier dette også noe om den spesifikke militære kulturen, mener Fasting.

– Tar resultatene på alvor

Forsvaret ønsker ikke å kommentere Fastings uttalelser, skriver talsperson for Forsvaret, major Roar Wold, i en e-post til VG.

– Forsvaret tar resultatene i MOST-undersøkelsen på alvor, uansett hvem som har opplevd mobbing- og seksuell trakassering. En mulig forklaring på disse forskjellene det vises til, kan være at sivilt ansatte i Forsvaret har en høyere gjennomsnittsalder enn militært ansatte. Vi vet fra andre undersøkelser om temaet mobbing- og seksuell trakassering ellers i samfunnet, at det ofte er flere unge som rapporterer om seksuell trakassering enn eldre, skriver han.

les også

Forsvarskvinner forteller om trakassering

– På ingen måte en fullstendig undersøkelse

– Da vi er at den oppfatning at de data som er samlet inn i 2018, på ingen måte kan sies å være en fullstendig undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering, mener vi at man trenger et bedre kunnskapsgrunnlag for iverksettelse av målrettede tiltak for forebygging, heter det i notatet fra FFI.

Det foreslås at man i framtiden bør se på hvem som utøver mobbing og seksuell trakassering, hvor og når det forekommer, hva som er de kortvarige og langvarige konsekvensene, og kjennskap og erfaring med varslingssystemer.

– Når man skal gjøre en mer omfattende undersøkelse må man ha med hvor det er dette skjer og hva som er konsekvensene. Er det sånn at kvinner slutter i Forsvaret på grunn av seksuell trakassering, spør Fasting.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder