FEIL: Sørumsand videregående skole brukte feil database for å kontrollere elevenes fagsammensetning. Foto: Sørumsand videregående skole

Fikk avslag på søknad om dispensasjon - elevene får ikke vitnemål

Seks elever ved Sørumsand videregående skole står uten gyldig vitnemål etter at skolen gjorde feil. Utdanningsdirektoratet har avslått skolens søknad om dispensasjon fra vitnemålskravene.

Feilen rammer elever på VG3 som går påbygging til generell studiekompetanse, og som har tatt ett av valgfagene lyddesign eller bildedesign. Disse fagene viste seg nemlig å være ugyldige og fagsammensetningen gjør dermed at elevene ikke får godkjent vitnemål.

– Vi har gitt dem mulighet til å velge programfag for studieforberedende medier og kommunikasjon, men de på påbygg skal ha et program for studiespesialisering, har assisterende rektor Per Grahn tidligere forklart til VG.

Skolen skal ha brukt feil kontrollmotor for å kontrollere at fagsammensetningen til elevene stemte. Totalt er det tolv elever som rammes av tabben. Seks av disse skulle uansett ta opp andre fag for å få vitnemålet godkjent.

Avslag på dispensasjon

Etter feilen ble oppdaget, søkte skolen om dispensasjon fra vitnemålskravet om fagsammensetning. Denne søknaden gikk til Utdanningsdirektoratet via Akershus fylkeskommune. Utdanningsdirektoratet har nå avslått søknaden.

«Vi avslår søknaden om dispensasjon fra vitnemålskravene. Elevene har feil fagkombinasjon og oppfyller derfor ikke kravene som er fastsatt i fag- og timefordelingen». Det skriver seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet, Trine Oskarsen, i en e-post til VG.

Til tross for avslaget vil elevene likevel få førstegangsvitnemål, får VG opplyst.

Ifølge Samordna opptak er et førstegangsvitnemål det vitnemålet du får hvis du har fullført og bestått videregående skole på normal tid, som vanligvis er tre år. Ettersom elevene er ferdig med tre år på videregående denne våren vil de altså i teorien ikke kunne motta førstegangsvitnemål, selv om de tar fagene som trengs i løpet av neste år - fordi de da fullfører etter fire år.

– I utgangspunktet oppfyller elevene ikke kravene til førstegangsvitnemål, men vi gir dispensasjon. Det betyr at de kan få førstegangsvitnemål likevel dersom de tar riktig fag senest våren 2020. Det er også en forutsetning at de ikke er eldre enn 21 år, sier fungerende avdelingsdirektør Anita Solheim.

Ville studere sykepleie

– Dette er så klart utrolig kjipt. Hva får man gjort? sier Áróra Gunnarsdóttir, som er en av elevene som nå står uten vitnemål.

AVSLAG: Áróra Gunnarsdóttir (18) er blant de seks elevene ved Sørumsand videregående skole som nå har fått avslag på dispensasjon om fra vitnemålskravene. Foto: Privat

18-åringen ville studere sykepleie i Stavanger og hadde allerede skaffet seg en studentbolig. Men dette må nå settes på vent.

– Jeg er ikke sur på skolen og har ikke noe vondt å si mot dem. Det hjelper hverken å være sint eller snakke stygt om noen, uansett om fremtiden min nå må settes på pause, sier Gunnarsdottir.

Hun legger til at kommunikasjonen med skolen har vært god og at skolen har satt opp møter med elevene etter sommeren der de skal få individuell oppfølging.

Ber Utdanningsdirektoratet om å snu

Elevorganisasjonen i Akershus er svært kritiske til avslaget. I en pressemelding ber de Utdanningsdirektoratet om å snu i saken, og krever at skolen, fylkeskommunen og Utdanningsdirektoratet kommer frem til en bedre løsning.

– Elevene som er rammet står i en usikker livssituasjon. Skolen har vært behjelpelig i etterkant, men det er ekstremt kritikkverdig at dette ikke har blitt oppdaget tidligere. Feilen er begått, og elevene fortjener at feilen rettes opp på skikkelig vis. Dette er ikke nok, sier leder av Elevorganisasjonen i Akershus, Simen Vorhaug Yazdan.

– Beklager

– Vi beklager selvsagt overfor elevene. Nå har vi hatt fokus på å gi samtlige elever informasjon om situasjonen, sier assisterende rektor Per Grahn om avslaget fra Utdanningsdirektoratet.

BEKLAGER: Assisterende rektor Per Grahn ved Sørumsand videregående skole beklager og setter pris på hvordan elevene har håndtert den vanskelige situasjonen. Foto: Sørumsand videregående skole

Grahn forteller at skolen setter pris på elevenes håndtering av den vanskelige situasjonen. De har vært både «ryddige og konstruktive», forteller den assisterende rektoren.

– Nå vil vi fokusere på å komme i kontakt med elevene så vi sammen kan imøtekomme deres behov innenfor gjeldende regelverk. Så vil vi etter saken er håndtert med elevene, gå gjennom skolens rutiner og lære av de feilene vi har gjort så dette ikke skjer igjen.

VG har vært i kontakt med Kunnskapsdepartementet for en kommentar fra kunnskapsminister Jan Tore Sanner. Statsråden har ferie og avdelingdirektøren svarer i hans sted.

– Hvis en eller flere elever klager på vedtaket fra Utdanningsdirektoratet så er det Kunnskapsdepartementet som skal vurdere klagene. Derfor blir det feil å gå inn og kommentere på denne saken nå. Får vi klager, så vil de bli behandlet så raskt som mulig, skriver Lars Vasbotten i en e-post til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder