DØMT: To Nav-ansatte i Agder er dømt for å ha snoket i personkort som inneholder sensitive opplysninger om naboen deres. Foto: Scanpix

NAV-ansatte dømt for datasnoking om naboen

Nav-ansatte som snoket i personlige opplysninger om naboen, er dømt til bøter.

De to saksbehandlerne er dømt til bøter på 5000 kroner hver for datasnokingen, etter at trygdeetaten anmeldte dem til politiet, skriver Agderposten.

De domfelte er ikke ansatt ved NAV Agder eller et lokalt NAV-kontor, men ved en NAV-enhet i Agder som er direkte underlagt Arbeids- og Velferdsdirektoratet.

Direktoratet ønsket i går kveld ikke å kommentere dommen overfor VG.

Begge har erkjent at de kikket på personlige opplysninger om naboen. Forholdene er avgjort som tilståelsessaker i Aust-Agder tingrett.

Forholdene går tilbake til 2016. Det skal i begge sakene handle om snoking i personkortet i informasjonssystemet hos Nav.

Der ligger sensitive opplysninger som personnummer, sivil status, barn under 18 år, utbetalinger fra Nav og kontoopplysninger.

De to saksbehandlerne har fått skriftlige advarsler fra arbeidsgiveren, men overtredelsen har ikke fått følger for deres tjenesteforhold i Nav, ifølge dommen.

Agderposten avdekket i desember i fjor at sju ledere ved ulike Nav-kontor i Aust-Agder var tatt i å snoke i personsensitive opplysninger til egne ansatte.

Snokingen ble avdekket etter at 19 Nav-ansatte ba om innsyn i loggene sine. Sjefene hadde foretatt fra ett til 500 uberettigede oppslag i datasystemet.

Tre av Nav-lederne ble degradert og fratatt lønn og tre fikk skriftlig advarsel. Den sjuende gikk av med pensjon i fjor og slapp straffereaksjon.

– Misbruk av tilganger til fagsystemene i NAV er helt uakseptabelt, og vi har nulltoleranse for dette, sier HR-direktør i NAV Gunhild Løkkevol til VG.

– Siden denne saken ble avdekket i 2016 har vi jobbet systematisk med tiltak mot uberettigede oppslag i fagsystemene. Våre brukere og medarbeidere skal være trygge på at informasjonen om dem behandles på forsvarlig måte. Hvis reglene for oppslag i fagsystemene blir brutt, får det konsekvenser. Reaksjonen kan være alt fra advarsel til avskjedigelse og anmeldelse, avhengig av alvorlighetsgraden i saken, sier hun videre.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder