IKKE ENIG: Vikarierende innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (Frp) er ikke enig i at regjeringen bryter med barnekonvensjonen. Han sier de jobber med løsningen for å bedre situasjonen i mottakene. Foto: Tore Kristiansen VG

Barneombudet slakter Per Sandbergs asylbarn-håndtering

Barneombud Anne Lindboe mener regjeringens behandling av enslige mindreårige bryter barnekonvensjonen og ber Per Sandberg (Frp) ta grep.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Det jeg reagerer på er at ministeren fremdeles ikke tar situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere på alvor, og at regjeringen fortsetter å bryte de forpliktelsene vi har etter barnekonvensjonen, sier barneombud Anne Lindboe til VG.

I mars skrev Barneombudet et brev til Justisdepartementet og regjeringen hvor de uttrykte sterk bekymring for forsvinninger, selvmordsforsøk og høyt skolefravær blant enslige mindreårige i norske asylmottak.

Barneombud Lindboe kan fortelle at hun ikke er fornøyd med svaret fra vikarierende innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg. Sandberg skriver at han ikke enig i at regjeringen bryter barnekonvensjonen og sier de tar situasjonen på alvor.

Lindboe ber statsråden handle.

– Jeg lurer på hvor lenge regjeringen skal la denne alvorlige situasjonen fortsette og hvor lenge de har tenkt å fortsette å begå disse menneskerettighetsbruddene. Tiden er inne for å handle og sørge for beskyttelse av denne gruppen, sier Lindboe.

Bakgrunn: Mottaksledere slår full alarm om unge asylsøkere: Traumatiserte, apatiske og redde

Krever tre endringer for barna

Barneombudets har tre krav til regjeringen. Det første er at de slutter med eller begrenser bruken av midlertidige oppholdstillatelser til asylbarn.

– Her bryter regjeringen barnekonvensjonen og de internasjonale forpliktelsene Norge har. Når de negative konsekvensene av midlertidige vedtak er så store, skal det tungtveiende hensyn til for å veie opp for dette. Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn etter barnekonvensjonen, sier Lindboe til VG.

Saken fortsetter under bildet...

UT MOT REGJERINGEN: Barneombud Anne Lindboe mener fortsatt at Per Sandberg ikke tar situasjonen for enslige mindreårige i mottak på alvor. Foto: Patrick Da Silva Sæther VG

Hun krever også raskere bosetting, slik UDI har bedt om, og at enslige mindreårige over og under 15 år får det samme omsorgstilbudet. I dag bor de over 15 år på asylmottak mens de under 15 år ivaretas av barnevernet.

– Det er kjempeviktig at de enslige mindreårige blir bosatt så raskt som mulig, og så må man sørge for at det er samme standard på omsorgstilbudet for dem over og under 15 år.

– Det er mye dårlige omsorgstilbud og botilbud til dem over 15, som bor på asylmottak, og det er diskriminering av dem over 15, sier Lindboe.

Les også: Ap krever opprydning i bosetting av enslige mindreårige

– Tar situasjonen på alvor

Per Sandberg skriver i brevet til Barneombudet at han ikke er enig i at barna ikke får oppfylt sine rettigheter etter barnekonvensjonen.

– Som vi skrev i brevet tar vi situasjonen på det største alvor. Vi jobber med flere mulige løp for tiltak og løsninger for å bedre situasjonen i mottak. Det vil vi komme tilbake til, skriver Per Sandberg i en e-post til VG.

– Vi bryter ikke menneskerettighetene. Dette er nødvendige innstramninger som er vedtatt av et bredt flertall i Stortinget, skriver Sandberg.

Bakgrunn: UDI ber regjeringen bosette enslige mindreårige umiddelbart

Vil ikke slutte med midlertidige tillatelser

Regjeringen er ikke villig til å avvikle ordningen med midlertidig opphold, en ordning som ble innført under den rødgrønne regjeringen.

Venstre, KrF og SV vil avvikle ordningen, men uten Ap eller regjeringen har de ikke flertall i Stortinget.

– Det er ikke aktuelt for regjeringen å myke opp politikken når vi ser klart og tydelig at det kom over 5500 enslige mindreårige i 2015, og det kom bare litt over 300 i 2016. Klart har innstramningene våre hatt en effekt, skriver Sandberg.

– Begrensede tillatelser for enslige mindreårige som ikke har krav på beskyttelse har vist seg å være helt nødvendig. Det sender et tydelig signal ut i verden om at det er ingen vits i å legge ut på en farefull reise til Norge hvis du ikke har krav på beskyttelse. Da skal du ut når du blir myndig, skriver Sandberg.

Fikk du med deg? UDI foreslo oppmykning for enslige mindreårige fra Afghanistan, fikk nei

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder