PSYKIATRISK AVDELING: Den psykiatriske avdelingen Reinsvoll er tilknyttet Sykehuset Innlandet. FOTO: ESPEN BRAATA

Psykisk syk måtte «aldri ruse seg igjen» - les hva de fant i sykehusleiligheten...

39 tomme trelitersdunker med vin

58 tomme halvlitere med øl

5 tomme vinflasker

(VG Nett) Det ble gjort store funn i kjelleren under sykehusleiligheten, der mannen som var dømt til tvungent psykisk helsevern bodde.

ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL

I psykotisk tilstand hadde mannen knivstukket ekskjæresten og truet hennes sønn.

I dommen er to ting helt klare: Han må ikke bli psykotisk igjen, og det må sikres ved at medisiner gis regelmessig med sprøyte.

Det ble også gjort klart at rus øker sjansen for at han blir psykotisk, og han må hindres i å få tak i alkohol.

Da personalet oppdaget at mannen forandret seg, undersøkte de til slutt leiligheten hans. Det fant de restene etter et stort alkoholinntak som pasienten hadde holdt skjult i lengre tid.

- Pasienter i treningsleilighet har tett og daglig kontakt med sykehuset. Vi har nulltoleranse mot rus. Samtidig må folk få prøve seg i samfunnet i en situasjon der vi har delvis kontroll, sier overlege Arne Rostad Raknerud ved Reinsvoll, Sykehuset Innlandet, til VG Nett.

Er du berørt av denne problemstillingen eller har tips? Kontakt VG og VG Netts journalister her!

Nulltoleranse

50-åringen forklarte at alkoholen ble konsumert i løpet av et halvt år. Først da leiligheten ble undersøkt, oppdaget personalet tomgodset i kjelleren.

- I Norge er det ingen tanker om at psykiatriske institusjoner skal være fengsler. Alle som kommer inn til oss er syke, tanken er at de skal bli så friske at de kan tilbakeføres til samfunn, sier Raknerud.

Han ønsker ikke å kommentere den konkrete saken.

VGTV: May Britt ble overfalt og banker av Dikemark-rømling

Sykehusets personale er innom treningsleilighetene daglig, mens pasientene som bor i leilighetene også er innom sykehuset hver dag.

- Vår oppgave er å se om folk forandrer seg og blir psykotiske. Da tar vi affære. Alkohol kan være vanskelig å oppdage.
Amfetaminbruk er lettere å se da dette raskere kan gi psykose, sier Raknerud.

VG har lest 110 dommer til tvungent psykisk helsevern mot 69 personer. Det er særreaksjonen Anders Behring Breivik vil få, om retten kommer frem til at han var psykotisk og utilregnelig da han drepte 77 menneske 22. juli i fjor:

** May Britt ble banket og truet på livet av Dikemark-rømling
** Bor på sykehus han har rømt fra fire ganger tidligere
** Møtte mammas drapsmann på kjøpesenteret
** Broren ble drept av psykisk syk: - Det er vi som blir straffet
** Helseministeren vil vurdere reglene for tvungent helsevern

NEGATIVE KONSEKVENSER: Trond Rangnes, divisjonsdirektør for psykisk helsevern ved Akershus Universitetssykehus, er kjent med smuglingen. FOTO: NILS BJÅLAND/VG

I nær en tredjedel av dommene er det beskrevet alvorlig rusbruk og en sammenheng mellom rus og psykose. Blant annet beskrives leveranser av amfetamin til treningsleiligheter, leveranse av amfetamin i posten, opprettholdelse av tungt amfetaminbruk under behandling og at institusjoner må forholde seg til pasientens mangeårige hasjbruk.

Pasientene det gjelder er dømt for alvorlige voldshandlinger utført i psykotisk tilstand, og psykosene er i stor grad rusutløst. Minst ni av de 69 dømte har rømt fra institusjonene en eller flere ganger.

- Metalldetektor er lovbrudd

Lov om psykisk helsevern tillater bare kroppsvisitasjon ved begrunnet mistanke om innførsel av ulovlige midler eller farlige gjenstander. Pasientene får også i stor grad beholde mobiltelefon og PC når de skrives inn.

- Sender jeg dem gjennom metalldetektor, bryter jeg lov om etablering og gjennomføring av helsevern, sier Raknerud.

I psykiatrien brukes medisiner for å stabilisere signalstoffet dopamin i hjernen. Rusbruk har en motsatt effekt, det frigjør dopamin. Schizofrene og psykotiske pasienter som blir lagt inn til behandling, blir bedre uten rus.

- For pasientene blir rusbruk det samme som å kjøre bil med gass og brems på samtidig. Det går bra så lenge bremsene virker, sier Raknerud.

Også i dommer mot pasienter som er tilhørende Akershus Universitetssykehus, beskrives utbredt rusbruk.

- Alle innenfor våre behandlingsinstitusjoner arbeider med å hindre rusmisbruk inne i enhetene. Vi er kjent med at mange forsøker å smugle inn illegale rusmidler til pasientene på meget kreative måter. Dette kan ha store negative konsekvenser for pasientene. I mange saker samarbeider vi også med politiet for å avdekke og hindre innsmugling og omsetting av rusmidler, sier Trond Rangnes, divisjonsdirektør for psykisk helsevern ved Akershus Universitetssykehus.

Statsråden lover endringer

LOVER LOVENDRING: Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen FOTO: JØRGEN BRAASTAD / VG

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen sier at hun har merket seg at rusmisbruk også forekommer inne i sykehusavdelingene i det psykiske helsevernet.

Hun viser til at det nye lovforslaget som regjeringen fremmer om kort tid, vil kunne hindre smugling av alkohol og narkotika inn i de mest lukkede avdelingene i landet.

- Når den nye loven er på plass, vil det være betydelig skjerpet kontroll ved de regionale sikkerhetsavdelingene i forhold til andre institusjoner. Disse kan benyttes ovenfor pasienter som bedriver smugling inn i sykehuset, sier helseministeren til VG.

LES MER OM TVUNGENT PSYKISK HELSEVERN I DAGENS PAPIRUTGAVE AV VG og VG+

Se intervjuet med May Britt Grue, som ble banket og opp truet av en Dikemark-rømling, i videoen under:

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder