PROVOSERT: Jonas Gahr Støre (Ap) mener det er mulig å hjelpe kvinner og fostre mer enn regjeringen gjør i dag. Foto: Tore Kristiansen / VG

Angriper regjeringens gravid-politikk

Ap-leder Jonas Gahr Støre vil kreve tidlig ultralyd og NIPT-test for gravide, og gi flere utvidet fosterdiagnostikk. – Kunnskapsløst og arrogant, mener helseminister Bent Høie (H).

Over hele landet venter 8. mars-komiteene rekordoppslutning om årets tog etter regjeringens endringer i abortloven, ifølge NTB.

Men det er ikke bare endringene i abortloven som provoserer. Da Erna Solberg fikk sin borgerlige flertallsregjering i januar, var et av gjennomslagene til KrF en vetorett i alle bioteknologispørsmål. Det satte en stopper for lovendringer som skulle åpne for eggdonasjon, tidlig ultralyd og assistert befruktning for enslige, som det er et bredt flertall for i Stortinget.

les også

Tvillingabort skal til nemnd – Ap varsler omkamp

– Det viktige som 8. mars løfter fram nå, er sammenhengen mellom abortloven som Erna Solberg satte i spill, og bioteknologiloven, sier Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre.

– Innenfor medisinen er det nå muligheter til å hjelpe kvinner og fostre på en bedre måte enn det vi gjør i dag. At det er lagt ned veto mot enhver forhandling av den loven ut denne stortingsperioden, går utover de mulighetene.

– Bekymret

Arbeiderpartiet markerer sin motstand med tre forslag: Å kreve tilbud om tidlig ultralyd for alle gravide innen uke 12 av svangerskapet, å tilby NIPT-test til alle som trenger det, og de vil senke aldersgrensen for tilbud om utvidet fosterdiagnostikk fra dagens 38 år til 35 år.

NIPT-testen er en risikofri blodprøve som kan avdekke trisomi 13, 18 og Downs syndrom tidlig i svangerskapet, og har i Norge en nedre aldersgrense på 38 år for kvinner med risikosvangerskap.

les også

Krever abort-utredning utlevert – regjeringen nekter

– Men dette er jo ikke noe dere vil få igjennom?

– Nei, og det er trist, og en desto sterkere grunn til å si ifra om hva vi er for. Bioteknologi er alltid en komplisert sak. Men i fjor kom det en stortingsmelding som la disse sakene ut i Stortinget for debatt mellom partiene, og vi så at partiene kunne finne frem til brede løsninger og bred enighet på dette feltet, sier Støre.

Etter regjeringsforhandlingene konstaterer han at det ikke vil bli endringer likevel de neste to årene.

– Så får vi prøve å endre det i valg, men jeg er urolig for at folks respekt for vårt lovverk vil bli redusert når de ser at lovgiver legger fullstendig lokk på all utvikling.

les også

Anne Katrine er ufrivillig barnløs: Forbannet på KrFs blokkering av eggdonasjon

Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol fortsetter:

– Kort sagt handler det om å få en helsetjeneste som er basert på kunnskap og hva som er den best tilgjengelige hjelpen vi kan gi kvinner, og ikke på andre ting.

les også

Debatt (KrF): Vi trenger et samfunn hvor alle ønskes velkommen

TIDLIGERE: Ingvild Kjerkol (Ap) vil at kvinner skal få tilbud om ultralyd før uke 12. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Kjerkol understreker at hun mener det er Erna Solberg som har åpnet dette vinduet ved å åpne for å forhandle om abortloven, og så gi KrF veto-gjennomslaget.

Støre gjør det også klart at han skylder på regjeringspartiene for at disse endringene ikke er innført:

– Vi måtte også inngå kompromisser som var vanskelige i vår regjeringstid – men man hadde ikke vetorett, sier Støre.

Debatt (KrF): Vi trenger et samfunn hvor alle ønskes velkommen

– Best for alle

Gravide får i dag tilbud om ultralyd i uke 18. Det mener Kjerkol gjør at det blir kvinner i byene med tilgjengelig privat tilbud som benytter seg av tidlig ultralyd.

– Vi mener helsetjenesten skal være like god for alle, og det oppnår man med å si at tidlig ultralyd skal tilbys alle.

Deretter vil Ap at NIPT-testen skal kunne tilbys alle som oppfølging, hvis det er funn som krever videre undersøkelser.

– Det er også en bekymring for at tidlig ultralyd kan føre til flere aborter.

les også

Nytt brev avslører Ernas nye gave til KrF: Setter bioteknologi-utnevnelser på vent

– Denne bekymringen skal ikke den enkelte kvinne bære. Vi som samfunn må sørge for at det at det er mulig å ta imot alle barn som fødes. Og det å få best mulig kunnskap tidligst mulig i svangerskapet, er best for alle.

Hun legger til at hun er bekymret for at hvis folk først får kunnskap om alvorlige tilstander hos fosteret senere i svangerskapet, kan det føre til at flere må ta senabort – eller at man ikke behandler tilstander hos fosteret tidlig nok.

Bent Høie: – Arroganse

Helseminister Bent Høie (H) er ikke nådig når han svarer på kritikken fra Arbeiderpartiet på vegne av regjeringen:

– Det er Aps forslag som ikke er basert på kunnskap. Offentlig tilbud om ultralyd til alle ble utredet mens Ap selv satt i regjering, og konklusjonen var at det ikke ville ha en medisinsk gevinst for mor og barn, skriver han i en e-post til VG.

MOTSATT: Bent Høie (H) sier det er Arbeiderpartiets forslag som ikke er basert på kunnskap, ikke regjeringens politikk. Foto: Krister Sørbø / VG

Han påpeker at NIPT-testen er innført i Norge, selv om ikke alle kvinner får tilbud om den:

– NIPT-testen har vi innført i samsvar med Helsedirektoratets anbefaling. Arbeiderpartiet forholder seg ikke til faglige råd, skriver han.

– Da Støre trodde han kunne bruke KrF for å bli statsminister viste han smørsiden. Nå kommer Aps arroganse mot KrF frem. Dette er Støre og Ap som nå viser sitt sanne ansikt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder