TILTAKENDE PROBLEM: En liten GPS-jammer, som kobles inn i sigarett-tenneren i kjøretøyet, kan skape store problemer for helikoptre. Foto: Terje Mortensen, VG

Luftambulansen mister stadig oftere GPS-signal: – Redd for at det bare er starten

To personer er blitt ilagt 5000 kroner i bot for å ha brukt private GPS-jammere siden begynnelsen av 2018. I samme periode har Luftambulansen mistet GPS-signaler 29 ganger.

Det er på langt nær alle GPS-forstyrrelser som kommer fra det russiske forsvaret:

– Flere steder i landet har vi påvist privateid utstyr som har skapt forstyrrelser blant annet for Norsk Luftambulanse, sier Per Eirik Heimdal, avdelingsdirektør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Innretningene som skaper forstyrrelsene kalles jammere.

les også

GPS-forstyrrelser i flere fly over Nord-Norge

Heimdal sier til VG at Nkom har tre teorier om bruksområder for private jammere.

  • Sjåfører som vil unndra seg såkalt flåtestyring med GPS-sporing, arbeidsgiveres mulighet til å se hvor deres kjøretøyer befinner seg til enhver tid.
  • Sjåfører som vil «lure» GPS-systemet med bompengeberegning via strekningsmåling.
  • Forsøk på å skjule tyvegods ved å forstyrre GPS-signalene.

FØLGER MED PÅ JAMMERE: Avdelingsdirektør Per Eirik Heimdal ved Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Foto: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

To bøter på Vestlandet

Nkom samarbeider tett med politiet og sier at de tar GPS-jamming på største alvor:

– Utstyret er ulovlig å eie og bruke. Derfor er slike jammere ikke tillatt å selge i Norge, men vi erfarer at folk kjøper utstyret på nett fra utlandet, sier Heimdal.

– Det er viktig for Nkom at folk som vurderer å kjøpe en jammer, faktisk forstår hvilken fare de kan utsette andre for ved å bruke slikt utstyr, poengterer han.

les også

Ulovlige støysendere blokkerer mobilsignaler

Norsk Luftambulanse, NLA, har registrert en rekke saker der GPS-signalene har falt bort.

– I hele 2018 ble det registrert bortfall av GPS-signaler 19 ganger, og ti ganger i år, til og med 31. mars. Vi vet ikke med sikkerhet om dette dreier seg om bevisst GPS-jamming i alle disse tilfellene, men vi ser en økning av slike hendelser, sier kommunikasjonsrådgiver Randi Buckley i NLA til VG.

TIL NAVIGASJON: Flere av instrumentene inne i cockpit i helikoptrene til Norsk Luftambulanse er avhengig av GPS-signaler. Foto: Fredrik Naumann , Felix Features

Gebyr for ulovlig bruk

Forstyrrelse av GPS-signalene kan føre til reaksjoner fra enten kommunikasjonsmyndigheten eller politiet.

– Nkom har hatt to saker til sammen i 2018 og så langt i 2019, hvor vi har ilagt overtredelsesgebyr for ulovlig bruk av frekvenser ved bruk av GPS-jammere. Begge overtredelsesgebyrene var på 5000 kroner og var rettet mot privatpersoner, skriver seniorrådgiver Vibeke Skofsrud i Nkom i en e-post til VG.

Den ene saken var forstyrrelser for luftambulansen nær Bergen. Den andre som førte til gebyr var i Ålesund, hvor Nkom ble varslet av anleggsarbeidere som benyttet GPS.

les også

Forsvaret skal «jamme» GPS-signaler

Etterforsker i Oslo og Agder

Oslo politidistrikt opplyser til VG at de etterforsker en sak med mistanke om brudd på lov om elektronisk kommunikasjon med GPS-jamming.

– Den saken er fortsatt under etterforskning, så vi kan ikke gå i detaljer i saken, sier Terje Dahl, leder ved etterforskningsseksjonen i enhet øst.

– Etter det vi er kjent med på nåværende tidspunkt har det ikke vært mange saker av denne typen i vårt distrikt. Men hvert enkelt tilfelle kan likevel representere en risiko hva gjelder utilsiktede konsekvenser, og politiet ser derfor alvorlig på slike tilfeller, sier Dahl.

Agder politidistrikt har også en sak som ikke er ferdig påtaleavgjort, ifølge Leif Vagle, leder for seksjon for etterforskning.

VIL SPRE BEVISSTHET: Administrerende direktør i Norsk Luftambulanse, Rune Midtgaard, tror at de som bruker jammere ikke ser konsekvensene. Foto: Norsk Luftambulanse

Ønsker strengere sanksjoner

– Vi opplever dette som et tiltakende problem og er redd for at det vi har sett bare er starten på et problem som er svært uheldig for pasientene, sier Rune Midtgaard, toppsjef i Norsk Luftambulanse, til VG.

Dersom helikoptrene mister GPS-signalene i en kritisk fase der pasienten skal til sykehuset og man er nødt til å bruke 20 minutter ekstra, kan det bety forskjellen på liv og død for pasienten, ifølge Midtgaard.

Nå etterlyser han strengere sanksjoner for all ulovlig bruk av GPS-jammere.

– Vi tror at det i stor grad er snakk om ubetenksomhet og at de som bruker jammerne ikke ser konsekvensene, derfor mener vi at man må spre bevissthet gjennom strengere sanksjoner og folkeopplysning, sier NLA-sjefen.

Han sier at det var en periode de ikke forsto hva det var som skapte forstyrrelsene i GPS-signalene, derfor er heller ikke alle tilfellene rapportert inn.

– Men vi er avhengig av at det blir tatt på alvor, at det faktisk blir fulgt opp og at det kommer sanksjoner som gir resultater.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder