BER OM FLERE RÅD: Ola Elvestuen (til venstre) fotografert under regjeringsforhandlingene på Granavolden i januar. Foto: Helge Mikalsen, VG

Elvestuen: Lager plan B for Brevik

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) ønsker ekspertenes råd om det er mulig å redusere mengden farlig avfall i Norge. Det kan få betydning for planen om å lagre avfallet i gruvene under Brevik i Telemark.

– Det blir et ekspertutvalg som skal se på fremtidens behandling av farlig avfall i Norge, og hvilke muligheter vi har for å redusere mengden avfall mest mulig, sier Elvestuen til VG.

Saken er krevende for Venstre på grunn av stor lokal motstand i alle tre regjeringspartiene, men spesielt i Venstre.

les også

Mener Venstre må vurdere regjeringsposisjonen: - Frykter farlig avfall i Brevik-gruvene

Skulle ikke overkjøre

I 2017 lovet Elvestuen at Venstre ikke ville overkjøre lokaldemokratiet i deponi-saken i Brevik, hvor Porsgrunn kommune nekter å omregulere området slik at gruvene kan bli fremtidens deponi for farlig avfall i Norge.

Bedriften NOAH og eieren Bjørn Rune Gjelsten har bedt staten overprøve Porsgrunn kommune og vedta en statlig reguleringsplan slik at de kan få tilgang til Norcems kalkgruver og lagre avfallet der til evig tid.

Nå ligger den brennbare saken på Ola Elvestuens bord i klima- og miljøverndepartementet, til avgjørelse.

les også

Ny borgerlig miljø-krise: Illsint motstand mot farlig avfall i Brevik

Vurdere teknologien

– Hvorfor vil du ha nye råd i denne saken, Elvestuen?

– Vi ønsker en vurdering av den aller siste teknologien på dette området. hva som er på gang rundt i Europa. Vurderingen vil gjelde først og fremst svovelsyre og flyveaske, som nå lagres på Langøya. Der er det ledig plass fram til 2024-2025. Derfor må vi foreta oss noe, for de 200 til 250 bedriftene som leverer farlig avfall, sier Elvestuen.

– Klarer du å holde løftet du ga i Brevik i 2017?

– Jeg har sagt at jeg ikke vil overkjøre lokaldemokratiet i en kommune, uten å ha alternativer. Derfor ønsker jeg at et utvalg skal se om mengden farlig avfall kan reduseres, og hvilke alternativer vi har.

– Men blir det en statlig reguleringsplan?

– Det har ikke vi tatt stilling til. Regjeringen har ikke tatt noen beslutning.

– Vil beslutningen bli utsatt fram til ekspertenes råd foreligger?

– Det har jeg ikke noe svar på i dag, sier Elvestuen.

les også

Krisemøtet i «Villa Grande»: Slik vil Trine gjenreise Venstre

Gjenbruk

Han ønsker at ekspertutvalget skal følge opp flere punkter i Granavolden-erklæringen:

** Redusere mengden farlig avfall, og dermed vite mer om fremtidig lagringsbehov.

** Legge til rette for at metaller og grunnstoffer blir gjenbrukt i større grad som en del av en såkalt sirkulær økonomi.

** Sikre at farlig avfall blir håndtert forsvarlig i fremtiden.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder