MED VÅPEN: Oslo-politiet bevæpnet seg etter terrorangrepet i en gågate i Stockholm sentrum i april 2017. Foto: Tore Kristiansen

Oslo-politiet ville bevæpne seg før julehandelen. For to uker siden ble søknaden innvilget.

I syv måneder satt tre justisministere fra Frp på en haste-anmodning fra Oslo-politiet om midlertidig bevæpning, for å beskytte befolkningen mot terror.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

I september i fjor ba politimester Hans Sverre Sjøvold i Oslo første gang om at politiets patruljer i Oslo sentrum fikk anledning til å bære skarpladde pistoler på kroppen i tre måneder.

Men det skulle gå både vinter og vår, bokstavelig talt, før svaret forelå:

Alvorlig og dramatisk

14. juni i år kom justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) til Stortinget på kort varsel for å varsle om at politiets ønske om bevæpning var innvilget – men uten å opplyse at søknaden faktisk kom i fjor.

– Det er alvorlig og dramatisk at det tok så lang tid å innvilge politiets begrunnede ønske. Dette er helt ny og ukjent informasjon for oss, sier Jan Bøhler (Ap), som sitter i Stortingets justiskomité, til VG.

Lavterskel-angrep

Med hjemmel i offentlighetsloven har VG fått innsyn i brevene som ble sendt til Justisdepartementet, fra politimesteren i Oslo og fra politidirektøren.

14. juni: Justisminister Tor Mikkel Wara redegjør i Stortinget for at politiets patruljer i Oslo sentrum kan bære våpen de tre neste månedene. Foto: Hallgeir Vågenes

Bakgrunnen for ønsket om bevæpning var en rekke terrorangrep i storbyer, hvor biler var kjørt inn i folkemengder og folk ble angrepet med kniv på åpen gate. PST hadde også advart mot et mulig lignende terrorangrep på norsk jord i en fersk trusselvurdering.

I september og oktober 2017 sendte Oslo-politiet flere brev til Politidirektoratet om saken. Forestående julemarkeder og julehandel i Oslo sentrum de nærmeste månedene, og om lag 200 konserter i november og desember.

I desember 2016 ble julemarkedet i Berlin angrepet av en person med lastebil som kjørte inn i folkemengden. 12 personer ble drept.

les også

Lastebil kjørte inn i folkemengde i Stockholm – minst tre døde

Stor aktivitet før jul

«I månedene frem mot nyttår 2017 vil det være stor aktivitet knyttet til sentrale deler av Oslo sentrum. Fra 18. november vil det være julemarkedet i Spikersuppa og i perioden frem mot jul 2017 vil det være stor aktivitet i Karl Johans gate», skrev Sjøvold i søknaden.

Han viste til at 221.000 personer daglig reiser med T-banen i Oslo, 383.000 personer reiser med buss i Oslo og Akershus hver dag, det er 90.000 personer som reiser til og fra Oslo S daglig.

les også

To knivdrept i Åbo sentrum – fire mistenkte pågrepet

«Dersom en mann med kniv angriper tilfeldig forbipasserende på Karl Johan eller Oslo S, vil tjenestepersoner som går fotpatrulje i
området og ikke er bevæpnet, ha en begrenset mulighet til håndtere situasjonen, uten måtte løpe til sin bil eller få bistand fra en annen enhet som har tilgang på våpen i sitt kjøretøy», skrev politimesteren.

I november anbefaler politidirektør Odd Reidar Humlegård at søknaden innvilges:

«Politidirektoratet er av den oppfatning at bevæpning er et nødvendig tiltak for å ivareta politiets innsatsevne og således sette politiet i stand til å kunne avverge eller stanse eventuelle angrep mot de særskilte utsatte og sårbare områdene i Oslo politidistrikt.»

Tre justisministere

Brevet gikk fra Politidirektoratet til daværende justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) på e-post 7. november i fjor.

Men Amundsen tar ingen avgjørelse før han går av i januar 2018. Det gjør heller ikke den neste justisministeren, Sylvi Listhaug (Frp), som sitter fram til 20. mars.

Endelig samtykke

14. juni sendte den tredje justisministeren Tor Mikkel Wara (Frp) beskjed til Stortinget om at han vil redegjøre for en viktig sak:

«Jeg har i dag samtykket til at Politidirektoratet kan beslutte at enkelte politipatruljer i sentrale deler av Oslo sentrum skal være bevæpnet for en periode av inntil tre måneder», sa Wara.

«Formålet med vedtaket er å sette politiet i stand til å avverge og begrense skadefølgene ved eventuelle terroranslag, som f.eks. angrep med intensjon om å maksimere skadeomfanget ved hjelp av skytevåpen, kniv eller kjøretøy på tett befolkede steder.», la han til.

les også

Wara varsler nye antiterrortiltak

Veldig spesielt

– Det er veldig spesielt at saken lå i Justisdepartementet så lenge. Denne saken burde justisministeren avgjort lenge før jul i fjor, sier KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad til VG.

– KrF er skeptiske til generell bevæpning av politiet, men vi er for at politiet skal kunne bevæpne seg ved behov, sier han.

Kunne blitt alvorlig

Jan Bøhler (Ap) sier at regjeringen nå må lage et hurtigspor for slike akutte saker:

– Om noe hadde skjedd, og man etterpå hadde fått vite at det lå et brev der fra september, så hadde det vært en meget alvorlig situasjon for regjeringen. Jeg har ingen forståelse for tidsbruken, dette handler om regjeringens evne til å sørge for sikkerhet for folk, sier Bøhler.

Både KrF og Ap sier nå at de ville gitt regjeringen støtte for bevæpning, om de hadde blitt spurt før jul.

Reiste nye spørsmål

Justisminister Tor Mikkel Wara har ferie, men statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) sier at områdebevæpning, som Oslo-politiet ba om, reiste en rekke nye spørsmål som departementet måtte se på:

– Det er viktig å huske at Oslo politidistrikt hele tiden kan bevæpne seg etter politimesterens beslutning. I denne saken var det viktig for oss å ha hjemmelsgrunnlaget avklart, og det har vi jobbet grundig med. Det var heller ikke åpenbart vi ville få politisk støtte til bevæpning av patruljer, ettersom flertallet i Stortinget har stilt seg negative til generell bevæpning av politiet, sier Sættem.

– Både KrF og Ap sier nå at de ville støttet politiets anmodning før jul, men ble aldri spurt?

– Det er i så fall nye politiske toner som er svært gledelige. Begge partiene har vært kritiske til bevæpning til nå

– Når det har gått så lang tid, er kanskje behovet for dette tiltaket falt bort mens dere har drevet saksbehandling?

– Justisministeren mener at det fortsatt er behov. Derfor innvilget han søknaden om midlertidig patruljebevæpning 14. juli, og varslet Stortinget om en mulig lovendring senere, sier Sættem.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder