JUL I EKSIL: «Under Sjømannskirkens store juletrefest 3. juledag 1944 i Central Hall i London vakte en historisk flaggparade betydelig oppmerksomhet. Alle de norske flaggene helt fra middelalderens gyldne løve på rød duk til det nåverende rød-kvit-blå korsflagg ble båret frem for den store forsamling, mens medlemmer av Hærens, Marinens og Flyvåpenets kvinnekorps dannet æresvakt. De 14 flaggene som hver for seg representerte et avsnitt av Norges historie, gav et mektig inntrykk av den kamp det norske folk har ført for sin frihet gjennom århundrer. Bildet er tatt i det øyeblikk det flombelyste, rene norske flagget bæres ned trappen til podiet og hilses av forsamlingen.» (Original bildetekst) ALLE BILDER: RIKSARKIVET

Se de ukjente bildene: Slik levde nordmenn under krigen

Vi har gjort et dypdykk i Riksarkivet. Her er de unike bildene som viser hverdagen og høytidene under krigen.

Nordmenn gjorde det de kunne for å få hverdagen til å gå rundt mens Norge var i krig.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder