MANGE DØR: Hvert år dør 1,6 millioner mennesker verden over av lungekreft, ifølge International Agency for Research on Cancer.
MANGE DØR: Hvert år dør 1,6 millioner mennesker verden over av lungekreft, ifølge International Agency for Research on Cancer. Foto: Pål R. Hansen/Scanpix

Disse har høyest risiko for å få lungekreft

INNENRIKS

Norske og greske forskere har laget en kalkulator som regner ut hvor stor risiko du har for å få lungekreft hvis du røyker eller har stumpet røyken.

Publisert: Oppdatert: 24.04.18 18:08

Slik kan man målrette eventuell screening mot dem som står mest i fare for å få sykdommen.

Det kommer frem i en fersk artikkel i det Lancet-tilknyttede magasinet Ebiomedicine og Gemini.no som formidler forskningsnytt fra NTNU og SINTEF.

Kalkulatoren ligger nederst i artikkelen.

Lungekreft er en sykdom som kan kureres når den oppdages tidlig. Screening med computer tomografi (CT) kan redde liv, men studien som viste dette, inkluderte bare de som dampet mer enn 20 sigaretter daglig i over 30 år mens de fleste som får lungekreft har røykt mindre.

– Dette er den aller første modellen som er utviklet til bruk for alle aldre og røykemønstre, en modell som gjør det lettere å finne de som virkelig er i risikosonen, sier Oluf Dimitri Røe, førsteamanuensis ved NTNUs institutt for klinisk og molekylær medisin og overlege ved kreftklinikken sykehuset Levanger.

Hele 95 prosent av dem som får lungekreft er røykere eller eks-røykere, viser studien som baserer seg på den store Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) og omfatter 65.000 nordmenn i alderen 20–100.

Disse røykte i snitt 20 sigaretter per dag i 10 år.

Under to prosent av røykerne fikk lungekreft i løpet av 16 år, men det er fordi de røykte lite, sier Røe.

Farligere å røyke lite over lengre tid

Studien viser at det er farligere å røyke mindre over lengre tid enn mange sigaretter over få år.

– Røyker du samme antall sigaretter spredt over flere år, har du signifikant høyere risiko. Hvis du røyker en 20-pakning daglig i 10 år er det mindre risiko enn å røyke en 10-pakning daglig i 20 år, sier Røe til VG.

Les også: Én av ti kreftdiagnoser i Norge i 2011 var lungekreft

Risikofaktorer

Forskerne fant ut at mange faktorer virker inn på risikoen for å utvikle lungekreft. Kalkulatoren mates med alder, hvor mange år og antall sigaretter du har røyket, når du eventuelt sluttet, vekt og høyde.

I tillegg må du fylle ut om du sliter med daglig hoste i perioder og hvor mange timer du er utsatt for røyk innendørs daglig.

De to siste faktorene er nye.

Forskerne brukte modellen, kalt HUNT Lung Cancer Risk Model, for å se om de kunne forutsi lungekreft hos 45.000 mennesker. Disse hadde deltatt i ti andre helsestudier, den såkalte CONOR (Cohort of Norway).

Når forskerne satte folk opp mot hverandre parvis, kunne gruppen med nær 88 prosent riktighet forutsi hvem av dem som først ville utvikle lungekreft, skriver Gemini.no.

Med denne modellen trengte bare 22 prosent av røykerne og eks-røykerne undersøkes med CT for å fange opp inntil 85 prosent av dem som ville utvikle lungekreft de seks neste årene.

– Treffsikker

– Kalkulatoren er oppsiktsvekkende treffsikker. Vi mener vi har laget et verktøy som helsevesenet kan bruke til å redde liv, sier Oluf Dimitri Røe og legger til at det ennå ikke er satt i gang CT-screening av personer som har risiko for å utvikle lungekreft hverken i Norge eller andre steder i Europa. Dette gjøres kun i USA.

Forskerne gjør det klart at kalkulatoren er til fri bruk for forskere og privatpersoner men brukes på eget ansvar. Den må på ingen måte erstatte legebesøk. De håper den kan inspirere mange til å stumpe røyken for godt.

Test din egen risiko for å få lungekreft her. Kalkulatoren kan ikke brukes av folk som aldri har røykt.

Her kan du lese mer om