NYE PLANER: Petter Stordalen fikk gjennomslag i Byrådet. Dermed går det mot et nytt Stordalen-hotell på Solli plass i Oslo. Foto: Nina E. Rangoy

Trosser protester – Stordalen fikk ja til hotellplaner

Både naboer og kommunens fagfolk sa nei, men byrådsleder sa ja. Nå ligger det an til at Petter Stordalen får bygge hotellet på Solli plass i Oslo.

I 2015 ble det kjent at Stordalen ønsker å bygge nytt hotell på Solli plass i Oslo. Etter å ha møtt motstand fra spesielt naboer, men også Plan og bygningsetaten, falt Byrådet ned på at hotellet bygges som planlagt.

Byrådet fulgte dermed ikke Plan og bygningsetatens ønske om at hotellet bygges i en lavere høyde enn opprinnelig planlagt. Nå skal saken behandles i Byutviklingskomiteen og til slutt i Bystyret.

Naboer har fremlagt totalt 21 bemerkninger i saken, og kort fortalt er de negative til de forslåtte høydene, som de mener vil gi store konsekvenser med tanke på reduserte solforhold og utsyn.

SOLLI PLASS: Her i Sommerogata 1 i Oslo kommer det nye Stordalen-hotellet. Foto: Mattis Sandblad

les også

Nå kommer boken om Gunhild Stordalen

– Vi synes prosjektet blir for stort og for høyt. Men det har ikke kommunen hørt så mye på, sier styreleder i sameiet Inkognito Terasse 8, Knut Sjøvold, til VG.

Han forklarer:

– Sameiet er mest opptatt av høyden. Det tar veldig mye lys fra de nederste leilighetene og etasjene. De er mørke i dag og blir enda mørkere med dette. Vi skulle jo helst sett at vi ble hørt. Vi snakker her om leiligheter som får for dårlige forhold. Ellers er man jo for så vidt positive til at det er utvikling i byen, at det bygges og moderniseres.

Totalt er det 15 eller 16 leiligheter som blir direkte berørt i reisningen av det nye Stordalen-hotellet i Sommerrogata 1 og Inkognitogata 37.

VEKKER REAKSJONER: Det er i dette området Stordalens nye «storstue» etter all sannsynlighet nå skal bygges. Foto: Oslo kommune

– Vi har sendt inn nokså mange bemerkninger, men disse innspillene er ofret veldig liten plass i vurderingene til kommunen. Det synes vi er synd, men samtidig er det vel sånn disse prosessene er, mener styrelederen, som tviler på at kommunen har tatt naboene skikkelig på alvor.

– Hvor mye de har gått inn bemerkningene fra naboene er jeg heller litt usikker på. Det finnes lover om hvor mye lys det skal være i en leilighet, og bygger man altfor mye mister man mye lys. Jeg vet ikke hvordan lysforholdene blir rett og slett, og det har vi bedt dem om å vurdere. Det er ikke blitt gjort, sier han.

Byrådssekretær Rasmus Reinvang, som uttaler seg på vegne av byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg, L som har underskrevet innstillingen, forsikrer at Byrådet har hørt på – og vurdert – innspillene fra bekymrede naboer.

– Vi har registrert henvendelsene fra naboene og har vurdert det, men i denne saken har vi valgt å følge bydelens vurdering fordi det gir best kvalitet for prosjektet og området som helhet, sier han.

– Har dere forståelse for at naboene reagerer?

– Det er klart, i en tett by med mange berørte prosjekter er det naturlig at folk reagerer. Vi vurderer alle innspill nøye og må fatte en beslutning – selv om kanskje ikke alle blir helt fornøyde.

Petter Stordalen og Choice Hotels ønsker ikke å kommentere saken ettersom dette fortsatt er på prosjektnivå, og henviser til direktør for forretningsutvikling i Aspelinn Ramm, Gunnar Oveland.

– Vi er veldig fornøyd med innstillingen fra Byrådet. Dette er i tråd med sånn vi utgangspunktet ønsket å bygge, og vi ser det som positivt at vi får gjennomslag. Så er det opp til Bystyret å endelig avgjøre dette i høst, men vi både håper og tror at Bystyret faller ned på det samme, sier Oveland til VG.

Om Bystyret støtter innstillingen fra Byrådet, vil byggingen av Stordalens nye hotell starte ved årsskiftet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder