Seksuelle overgrep i kristne miljøer planlagt

Mange seksuelle overgrep i kristne miljøer virker planlagte, mener generalsekretær i Det Norske Misjonsforbund, Sveinung Lorentsen.

  • NTB
ARTIKKELEN ER OVER 19 ÅR GAMMEL

Under misjonsforbundets sommerstevne i Grimstad holdt Lorentsen onsdag foredrag om temaet "Mennesker og grensesetting - om seksuelle overgrep i kristne miljøer".

50-60 personer


Tall fra forbundet viser at 50-60 personer har vært utsatt for overgrep i løpet av de siste 15-20 årene.

- Hos oss dreier det seg altså ikke om en sak i året en gang, men likevel er det for mye og vi godtar ikke dette, sier generalsekretær i Det Norske Misjonsforbund Sveinung Lorentsen til NTB.

Strategi

Lorentsen mener at det foregår overgrep like ofte i kristne miljøer som ellers i samfunnet. Han mener at det brukes lite tvang og fysisk makt i forbindelse med overgrepene.

- Det ser ut til at overgriperne tyr til manipulering og psykisk binding. Det virker som det ofte er planlagt - en form for strategi, sier Lorentsen. Det er ifølge Lorentsen både voksne og barn som er utsatt for overgrep av kristne ledere.

Glorifiseres

Ifølge Lorentsen er det totalt rundt 170-80 godkjente pastorer og forkynnere i misjonsforbundet. I løpet av de siste 30 år har 12-14 overgripere hørt til denne gruppen. Lorentsen mener at ledere ikke er feilfrie og må derfor underlegges samme kvalitetsbestemmelser som andre.

- Det har nok vært en tradisjon at pastorene og forkynnerne glorifiseres, og det er viktig med en nødvendig mistenksomhet slik at vi ikke godtar alt vi ser, sier Lorentsen.

Skolering

Lorentsen mener det er viktig at pastorer har god kunnskap om hva overgrep er. -Vi må legge vekt på å skolere kommende pastorer i hvordan oppdage overgrep. De må vite hva de skal se etter, sier generalsekretæren. Men siden overgrep ofte begås av ledere, mener Lorentsen at det vesentlig å ha bedre tilsyn også med pastorene gjennom distriktsforstandere.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder