HJEMME: VG møtte Magnus Holøyen hjemme på Tolga, kort tid etter at vergemålet hans ble opphevet. Foto: Krister Sørbø

Granskning: Magnus Holøyens vergemål ble opphevet 15 md. for sent

Brødrene Holøyen burde ikke fått verger mot sin vilje. Da det først hadde skjedd, tok det altfor lang tid å rette opp feilene.

Det er blant konklusjonene i Tolga-rapporten som ble lagt frem mandag, og som konkluderte med svikt i mange svikt i mange ledd.

Granskerne slo fast at Fylkesmannen i Hedmark ikke burde opprettet vergemål for de tre brødrene.

– Det er nok flere som sitter i en vanskelig situasjon med verger. Jeg håper det blir tatt tak i, sa Magnus Holøyen før rapporten ble presentert.

Skulle sjekket selv

Sentralt står spørsmålet om brødrene hadde samtykkekompetanse, altså om de var i stand til å forstå hva et vergemål innebar. Dersom en slik forståelse mangler, har tidligere tolkning av loven åpnet for at du kan få verge mot din vilje.

Dette spørsmålet burde Fylkesmannen ha undersøkt selv, understreker Statens sivilrettsforvaltning (SRF), som har hatt ansvar for å granske vergedelen av saken.

I stedet lente man seg på legeerklæringen fra kommunelegen i Tolga.

les også

Riksrevisoren om vergemål: – Omtrent alt har gått galt

Selv om kommunelegen hadde krysset av for at brødrene ikke hadde samtykkekompetanse, mener granskerne at hun var ærlig om at hun hadde begrenset med informasjon. Legen skrev at hun etter en samtale med en rådgiver hadde bestemt seg for å sende inn «det jeg har av opplysninger i saken».

«Kommunelegens redegjørelse i vedlegget til legeerklæringen ga etter SRFs vurdering en klar oppfordring til å foreta ytterligere undersøkelser», heter det i rapporten.

Kommunelegen fikk kritikk fra fylkeslegen fordi hun aldri møtte brødrene før hun skrev legeerklæringen.

Ignorerte vurdering fra fastlege

Statens sivilrettsforvaltning kritiserer også tiden det tok å oppheve vergemålene, etter at de først var opprettet.

Brødrene hadde vergemål mot sin vilje fra rundt ett til halvannet år. Dette sier rapporten:

  • Lars Peder Holøyen vergemål burde vært opphevet etter at Fylkesmannen møtte ham på Tolga i september 2017. Ifølge granskerne var det åpenbart at Lars Peder hadde samtykkekompetanse, og at han motsatte seg vergemålet. I stedet ble han sendt til utredning hos en spesialist. Vergemålet ble opphevet ni måneder for sent, i juni 2018.
  • Magnus Holøyens vergemål burde vært opphevet i juli 2017, etter en vurdering fra fastlegen om at han hadde samtykkekompetanse. I stedet ble Magnus sendt til utredning hos en spesialist. Vergemålet hans ble omgjort til å gjelde kun økonomiske forhold i juni 2018. Dette var feil, mener granskerne. Magnus Holøyens vergemålet ble opphevet i oktober 2018, få dager etter VGs sak om brødrene på Tolga.
les også

Les også: Fylkesmannen nektet Magnus innsyn i egen vergesak

les også

Les også: Professor om vurdering i Magnus Holøyens sak: – Tendensiøs

Lang saksbehandling

Fylkesmannen i Hedmark får også kritikk på flere andre punkt. Granskerne viser til at:

  • Vergemålene ikke var godt nok individtilpasset.
  • Vedtakene om vergemål ikke fulgte lovens krav.
  • Saksbehandlingen var for lang, og at brødrene ikke fikk foreløpige svar på klagene.
  • Det var feil av Fylkesmannen i Hedmark å avvise en klage fra brødrenes venner.

– Hvorfor ble det gjort så mange feil?

– Det er vanskelig for oss å spekulere i. Fylkesmannen hadde dokumentene de etter loven skal ha for å gjøre en vurdering, men vi ser at de ikke gjorde utredningene som var nødvendige for å få en tilstrekkelig opplysning av saksforholdet, sier assisterende direktør i Statens sivilrettsforvaltning, Thomas Laurendz Bornø, til VG.

– Vil dere undersøke om det kan ha skjedd feil i flere saker?

– Som tilsynsmyndighet gjør vi våre risikovurderinger og bestemmer ut fra det hvilke embeter og hvilke tema som skal være gjenstand for tilsyn. Vi har foreløpig ikke tatt stilling til et konkret tilsyn med Fylkesmannen i Innlandet, sier Bornø, og legger til at han håper rapporten blir et grunnlag for å utvikle hele vergemålsordningen videre.

Tar kritikken på alvor

Fylkesmann Knut Storberget beklaget mandag at brødrene ble satt under vergemål uten at de ble spurt.

– Vi må ta kritikken fra granskingsutvalget på høyeste alvor, sa Storberget, som nylig tiltrådte som for det som nå heter Fylkesmannen i Innlandet.

På spørsmål om det kan ha gått prestisje i saken, svarte han:

– Det er vanskelig å uttale seg om. Men der det blir fastslått feil i saksbehandling, og der man kommer til feil resultat, så må det rettes opp.

Etter Tolga-saken gjorde VG en større kartlegging av vergemålsordningen. Den viste at rundt fire av ti får vergemål uten å bli spurt. Justisminister Tor Mikkel Wara sa at loven hadde blitt praktisert feil, og ba om at 18.000 personer kontaktes for å sikre at vergemålet er frivillig. Han vil også endre loven for å understreke at en person ikke kan få verge mot sin vilje.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder