NEKTES: Geir Selvik Malthe-Sørenssen får ikke dommen mot seg ankebehandlet i Borgarting lagmannsrett. Foto: Alf Øystein Støtvig

Bedrageridømte Malthe-Sørenssen nektes ankerunde

Han rundlurte advokater, banker, nære familiemedlemmer og kona. Straffen ble tre års fengsel. Nå nekter Lagmannsretten ham å anke.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

I sommer ble den tidligere journalisten, forfatteren og privatetterforskeren Geir Selvik Malthe-Sørenssen (53) dømt til tre års fengsel for syv forskjellige bedragerier.

Han lurte blant annet advokaten Harald Stabell til å låne ut store pengesummer fordi han angivelig hadde en svulst i hodet. Han lurte bankforbindelser til å betale ut lån og han lurte advokaten sin til å få familiens bolig lagt ut på tvangssalg med konas forfalskede underskrift.

For dette ble han dømt til å måtte betale over 7,6 millioner kroner i erstatning.

Vinteren 2016 hadde VG flere artikler der Malthe-Sørenssens metoder ble avslørt. VG skrev blant annet om hvordan han bløffet i Treholt-saken og la frem falske beviser.

I sakene ble det dokumentert hvordan Malthe-Sørenssen i årevis systematisk og notorisk har bedratt og lurt flere sine omgivelser.

les også

Malthe-Sørenssen om bedrageriet mot Harald Stabell: Trodde jeg var syk

Fått nok nåde

Forsvarer Trygve Staff har i et støtteskriv argumentert med at straffen i sommerens tingrettsdom var for streng og har anket over lengde på straffen på tre år.

Staff har påpekt både liggetid hos politiet, trusler fra kriminelle og Malthe-Sørenssens tilståelser, som noe som må legges vekt på i formildende retning.

Lagmannsretten har nylig behandlet ankeskrivet og kommet enstemmig til at Malthe-Sørennsen ikke får saken sin behandlet i Borgarting lagmannsrett.

Straffen står godt, mener lagmannsretten.

De finner ingen grunner til at straffen skulle være noe mildere enn tre år og melder at Malte-Sørenssen har fått nåde nok i tingretten.

I stedet går dommerne gjennom punkt for punkt og poengterer alvorlighetsgraden i det Malthe-Sørenssens bedragerier.

– Lagmannsretten bemerker at det er straffeskjerpende at bedrageriene har foregått i flere perioder og over lengre tid, samlet i om lag 2,5 år, og overfor blant annet to personer i tiltaltes nærmeste familie. Domfeltes handlinger har medført store påkjenninger både økonomisk og psykisk for flere av de fornærmede, hvilket må tillegges betydelig vekt i skjerpende retning, står det i den ferske avgjørelsen fra de tre dommerne.

les også

Malthe-Sørenssen i TV 2-intervju: – Jeg ble truet med våpen

Kynisme

Videre kommer det frem i behandlingen at dommerne mener Malthe-Sørenssen har vist et fast forsett over tid og at og handlingene bærer preg av alvorlige tillitsbrudd mot nærstående og kynisme.

De trekker særlig frem da han ved hjelp av forfalsket underskrift fikk lagt ut familiens bolig på tvangssalg i Drammen tingrett uten at kona visste om det.

- Når det gjelde domfeltes personlige forhold, herunder det påståtte trusselbildet mot domfelte og de virkninger dette anføres å ha hatt for hans psykiske helse, gir dette etter lagmannsrettens syn ikke grunnlag for reduksjon i straffens lengde, står det i avgjørelsen.

Malthe Sørenssens advokat Trygve Staff skriver følgende til VG fredag kveld:

– Vi er uenig i at tingrettens straffutmåling er korrekt, særlig hensyntatt domfeltes erkjennelse og vesentlige bidrag til oppklaring av annen sak.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder