SKUFFET: Gransker Olve Steinset i Tinia opplevde at skolesjef Astrid Søgnen og kommunaldirektør Bente Fagerli ikke ønsket å tilslutte seg rapportenes konklusjoner. Foto: Morten Asbjørnsen

Gransker om Søgnen-møte: - Surrealistisk forestilling

Gransker Olve Steinset i Tinia kaller møtet med Astrid Søgnen og hennes sjef for en «surrealistisk forestilling» og sier han nektet å utføre flere av endringene han ble bedt om.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

VG kan i dag avsløre hvordan skolesjef Astrid Søgnen i Utdanningsetaten i Oslo ba granskere fjerne og endre funn i en uavhengig granskingsrapport mot hennes egen avdelingsredaktør.

les også

Søgnen fikk fjernet konklusjon fra uavhengig granskingsrapport

Det har siden 2014 kommet inn over hundre varsler mot avdelingsdirektør Ragnhild Røed, i Utdanningsetatens lønnsavdeling. Det varsles blant annet om trakassering og fryktkultur.

VG har konfrontert konsulentselskapet Tinia med hvorfor de gjorde endringer i de to rapportene, som ble resultat av granskingen:

– De fleste endringene av betydning i rapporten handler om presisering av lovtekst og presisering av hvordan kontradiksjon overfor de omtalte lederne er gitt, sier gransker Olve Steinset til VG, og legger til:

– Vår opplevelse var at mandatgiver ikke ønsket å tilslutte seg rapportens konklusjoner, heller ikke etter at disse endringene ble foretatt. For å bruke vårt navn videre, måtte de tilslutte seg våre konklusjoner, jamfør vårt mandat.

les også

Sagnet om Søgnen – en av Skole-Norges aller mektigste

Pluss content

Uenige om hva som skjedde

På spørsmål fra VG om hvorfor de ønsket endringene i granskingsrapportene, svarer kommunaldirektør Bente Fagerli først at spørsmål til Tinias endelige konklusjoner må rettes til dem.

– Vi kjenner ikke til hvorfor Tinia eventuelt har endret sine konklusjoner frem mot endelig rapport, skriver hun i en e-post. Hun legger til at de på ingen måte har forsøkt å påvirke konklusjonene i Tinias rapporter.

Dette provoserer Steinset i Tinia.

– Dette er noe Fagerli vet ikke stemmer, sier han.

Han forklarer følgende om sin opplevelse av møtet med Utdanningsetaten og Fagerli:

– For det første leverte vi aldri noe utkast til rapport, vi oversendte vår endelige rapport 26. juni 2016. Vi blir så bedt om å komme på et møte med dem 28. juni. Jeg reiste alene til dette møtet, sier Steinset.

Til stede på møtet var kommunaldirektør Bente Fagerli, direktør i Utdanningsetaten Astrid Søgnen, HR-direktør i etaten Anne T. Ferignac og en jurist fra HR-avdelingen, forteller Steinset.

«NOE UTROLIG»: – Det fremstår noe utrolig at Bente Fagerli vil hevde å ikke ha kjennskap til dette, og ber oss om å redegjøre overfor VG hvordan dette har foregått, men OK – hennes problem ikke vårt, sier Olve Steinset fra Tinia til VG. Foto: Morten Asbjørnsen

– Surrealistisk forestilling

Tinia-granskeren trodde hensikten med møtet var å gå gjennom hovedpunktene og konklusjonene i rapportene, ettersom ledelsen hadde bedt om hjelp til å lage en presentasjon til bruk i et planlagt informasjonsmøte med de ansatte.

– Dette sa vi oss villige til, og oversendte denne presentasjonen, sier Steinset.

Møtet dagen etter opplevde han som en «enetale».

– Møtet ble for meg en surrealistisk forestilling, de var overhodet ikke interessert i å få en gjennomgang av rapporten, heller starte en prosedering oppimot våre vurderinger og rapportenes konklusjoner. Møtet opplevdes for meg nærmest som en enetale rettet mot meg, som representant fra Tinia AS, sier han.

– Møtet endte opp med at de ba om å få sende sine innvendinger skriftlig til oss, noe jeg sa de gjerne måtte gjøre, men for oss var det ikke aktuelt å foreta oss noe – vi anså oss ferdig med oppdraget overfor Stamina, fortsetter han.

Stamina er bedriftshelsetjenesten til Utdanningsetaten, og de som bestilte granskningen.

– Bedre dialog med storkunde

Noen dager etter mottok Steinset en e-post fra Ferignac, med et brev vedlagt.

– Brevet er en lang utredning med kritikk av våre rapporter. Vi blir samme dag kontaktet av Kari Opseth Øren, fra Stamina, som spør om vi kan se på rapportene sammen og se om der er noe vi kan justere, slik at de kan komme i bedre dialog med sin kunde. Vi foretar noen justeringer i rapportene, men nekter å etterkomme de fleste av innvendingene, sier han.

Da gransking ble beordret var det Utdanningsetaten som ønsket å bruke sin egen bedriftshelsetjeneste, Stamina, til å utføre undersøkelsen. Stamina hentet inn underleverandør Tinia.

– Det fremstår noe utrolig at Bente Fagerli vil hevde å ikke ha kjennskap til dette, og ber oss om å redegjøre overfor VG hvordan dette har foregått, men OK – hennes problem ikke vårt. Vi bistår gjerne de rette instanser i Oslo kommune med hensyn til faktaopplysninger vedrørende historikken i denne saken, sier Steinset til VG.

les også

Inga Marte Thorkildsen ber Søgnen om redegjørelse

Endrer fra «vi» til «jeg»

Etter å ha blitt fremlagt Tinias kritikk, retter Fagerli sitatet sitt. Hun bytter ut «vi» med «jeg» alle steder.

VG spør om dette skal tolkes dit hen at hun legger ansvaret på UDE. Som svar på dette, endrer hun igjen sitatet sitt:

– Det er riktig at det var et møte mellom etaten og Olve Steinset 28. juni 2016 hvor jeg var til stede. I møtet ble rapportene presentert. Utdanningsetaten hadde tydelige merknader til rapporten som ble formidlet i møtet. Jeg har forholdt meg til de endelige rapportene fra Tinia og jeg forutsetter at Tinia og Stamina kan stå inne for de konklusjonene som fremkommer av rapportene. Jeg vil igjen påpeke at jeg ikke på noen måte har forsøkt å påvirke innholdet i rapportene, skriver hun i en e-post.

Søgnen selv har ikke svart på VGs henvendelser. All kommunikasjon har gått gjennom HR-direktør Ferignac. Hun skriver følgende i en e-post til VG:

– Vi har lest alt som har kommet fra Tinia grundig. Vi har forholdt oss til sluttrapportene fra Tinia og konklusjonene i disse, og på bakgrunn av det satt i verk en rekke tiltak for å sikre et godt arbeidsmiljø for ansatte i avdelingen. Utover det ønsker vi ikke å kommentere saken ytterligere.

Tidligere har hun forklart VG at «utkastet hadde behov for ytterligere bearbeiding «med tanke på presiseringer av detaljer, språk mv.»

VG har vært i kontakt med Kari Opseth Øren, som tidligere jobbet i Stamina, samt nåværende ledelse i Stamina Helse. Ingen av dem ønsker å kommentere saken.

les også

Søgnen møtte rektorer: Taus om egen fremtid

Objektivitet kritisk

Advokat Birthe Eriksen, med ekspertise innen arbeidsrett og varslersaker, sier det er viktig at det står i mandatet til en slik undersøkelse, at gransker opptrer uavhengig av arbeidsgiver.

– Hvordan oppdragsgiver bruker rapporten, er noe annet, men de kan ikke endre på selve rapporten til Tinia, sier hun.

– Hva sier dette om Tinias integritet?

– Det høres ut som de har jobbet hardt for å ivareta sin faglige integritet, og jeg legger til grunn at de endringene som de faktisk har gått med på, ligger innenfor det de faglig kan stå inne for, sier hun.

UAVHENGIG: Advokat Birthe Eriksen mener det er viktig at det står i mandatet til en gransking at gransker opptrer uavhengig av arbeidsgiver. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder