FIKK SLAG: Jørgen Christiansen (47) ble kjørt til legevakten da han ble så akutt svimmel at han måtte legge seg ned den 1. juni. Først flere timer senere kom han til Ullevål sykehus. 

FIKK SLAG: Jørgen Christiansen (47) ble kjørt til legevakten da han ble så akutt svimmel at han måtte legge seg ned den 1. juni. Først flere timer senere kom han til Ullevål sykehus. Foto: FRODE HANSEN, VG

Forskjeller i hjerneslag-behandling - her kommer du raskest på sykehus

Får du hjerneslag, havner du raskere i en sykehusseng i Volda, Stavanger og Flekkefjord enn i Oslo. Tre rapporter har anbefalt endringer i hovedstaden, men lite har skjedd.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

I dag finnes det fortsatt ikke ett felles mottak for slagpasienter i hovedstaden.

Hvert år får mellom 10.000 og 12.000 nordmenn hjerneslag. Får ikke hjernecellene blodtilførselen tilbake, dør det i snitt to millioner hjerneceller hvert minutt. Det er derfor helt avgjørende at man får rask behandling.

Man skulle kanskje tro at det ville være en fordel å få hjerneslag i Oslo fremfor på steder med lang reisevei til sykehus.

Men ser man på andelen pasienter som blir innlagt innen fire timer etter at de har fått symptomer på hjerneinfarkt, gjelder dette færre enn fire av 10 i Oslo. Det viser 2016-rapporten fra Norsk hjerneslagregister. Se sykehus-listen nederst i saken.

– Skader kunne vært forhindret

Christian Georg Lund, fagansvarlig overlege for slagbehandling ved OUS Rikshospitalet, er sterkt kritisk til hvordan slagbehandling i Oslo er organisert.

– Ambulansene kjører daglig pasienter med blålyset på mellom sykehusene mens hjernecellene dør. Jeg behandler selv pasienter med store hjerneskader som potensielt kunne ha vært forhindret, sier han til VG.

Les også: Hilde fikk hjerneslag. - Jeg mistet mye av identiteten min.

les også

Dette dør nordmenn av

Jørgen Christiansen (47) ble akutt syk og måtte legge seg ned den 1. juni. Han ble hentet med ambulanse og kjørt til legevakten. Men kom ikke til Ullevål sykehus før flere timer senere. Det viste seg å være hjerneslag.

– Jeg hadde en blodpropp i hodet. Hvis jeg hadde fått umiddelbar behandling, hadde jeg ikke fått de skadene jeg fikk. I fjor lærte jeg meg å gå for andre gang. Det var veldig gøy, men jeg skulle jo helst ha sluppet, sier Christiansen, som forteller at han har fått redusert hørsel, blitt fratatt førerkortet og snøvler og sjangler etter slagene.

Fikk du med deg? Blodpropp-signalene du bør være obs på

Mens han var på Ullevål, fikk han nok et slag og ble sendt til Rikshospitalet for såkalt blodproppfisking - trombektomi.

Legevakten bekrefter at Christiansen var hos dem 1. juni. Her ble han først vurdert av en sykepleier som prioriterer pasientene.

– Det er ikke alltid hjerneslagpasientene har de klassiske symptomene som skjevhet i ansiktet, ikke kan løfte armen eller snakke normalt. Hvis pasienten hadde hatt klare symptomer på slag, hadde han kommet først i køen, sier Fredrik Rønning Iversen, seksjonsoverlege ved legevakten, til VG.

Han opplyser at Christiansen ble vurdert av lege etter halvannen time, og at det kan ha tatt inntil 2,5 timer før han ble sendt til Ullevål sykehus. Iversen ønsker ikke å kommentere saken ytterligere i media. 

Etter blodproppfiskingen fikk Christiansen økt trykk i hodet og måtte opereres.

– Da jeg våknet i midten av juni, kunne jeg hverken snakke, spise eller gå, sier Christiansen, som måtte på ni ukers opptrening på Sunnaas.

47-åringen, som jobber som kommunikasjonsrådgiver, har skrevet en klage til Norsk pasientskadeerstatning og vil også klage til fylkesmannen i Oslo og Akershus.

– De sier at hvert sekund teller når du får slag. Det er fristende å kalle dette et Oslo-fenomen, sier Christiansen.

For at trombolyse-behandling skal ha ønsket effekt er det avgjørende at den starter så kort tid som mulig etter hjerneslaget, og senest 4,5 timer etter at slaget inntraff, opplyser LHL Hjerneslag.

Les også: Slik halverer du slag-risikoen

Utvalg anbefaler grep

Allerede i 2010 anbefalte et utvalg ved Oslo universitetssykehus (OUS) at sykehuset burde ha ett felles mottak for alle slagpasienter, det såkalte «en dør inn i akuttfasen» prinsippet. Dette ble gjentatt i nok en intern OUS-rapport fra 2016 samt i en egen rapport om hjerneslag fra Helse Sør-Øst i mai 2016.

– Oslo sykehusene har en spesielt kompleks og for en del pasienter lite hensiktsmessig struktur for mottak og behandling av hjerneslag, heter det i sistnevnte rapport som er ført i pennen av nettopp Christian Georg Lund.

I Oslo sykehusområde tas slagpasienter i dag imot på fire forskjellige sykehus.

– Det har aldri vært laget noen «overordnet plan» for håndtering av hjerneslag i HSØ, står det i rapporten er laget av et bredt sammensatt fagutvalg og som det tok halvannet år å utarbeide.

Husker du? Overlege slår alarm om festrøyking

les også

«Det er en rekke alvorlige bekymringer knyttet til dagens modell, og som alltid er det pasientene som rammes og taper.»

Tommy Skar, generalsekretær i LHL Hjerneslag. Foto: Foto: ANDERS BERGERSEN

les også

Rune Bratseth fikk hjerneslag: – Jeg har vært ekstremt heldig

Vil kun ha ett mottak

Ifølge Lund har de tre rapportene vært faglig helt samstemte - det må kun være en akutt slagenhet som tar imot alle pasienter i hovedstaden. 

–  All internasjonal forskning er entydig i sin anbefaling om «en dør inn» prinsippet ved akutt sirkulasjonsvikt i hjernen, sier Lund.

Han undres over at sykehusledelsen tilsynelatende prioriterer hjernen langt lavere enn hjertet.

– Særlig så lenge tidsfaktoren er enda mer kritisk for den akutt syke hjernen.

Lund mener at det snarest mulig må opprettes en akutt slagenhet for å sikre at de pasientene som trenger det får enten blodoppløsende medisin (trombolyse) eller blodproppfisking (trombektomi) uten at tid går til spille.

– Bare slik vil alle byens innbyggere få lik og raskest mulig tilgang til best behandling gjennom hele døgnet, sier Lund som mener etterbehandlingen kan foregå andre steder.

I Oslo foretas trombektomi kun på Rikshospitalet.

– Det går rundt en time fra man blir lagt inn på Ullevål til man kommer til Rikshospitalet når man trenger trombektomi. En times forsinkelse gir et betydelig prognosetap ved akutt sirkulasjonssvikt i hjernen, sier Lund.

Sykehusledelsen: – Ikke godt nok

Oslo universitetssykehus (OUS) har fått i oppdrag av Helse Sør-Øst (HSØ) å utarbeide planer for etablering av ett felles akutt slagsenter i hovedstaden.

– Det er en kjensgjerning at slagbehandlingen ved Oslo universitetssykehus ikke fungerer så godt som man skulle ønske, mener OUS' viseadministrerende direktør Lisbeth Sommervoll med tanke på tallene fra Norsk hjerneslagregister.

– Det ble høsten 2017 gjennomført en analyse av alle delene i de ulike forløpene, for å identifisere områder der det er mulig å gjøre forbedringer. Vi vil følge dette opp fortløpende i 2018. For å få til én dør inn for alle Oslo-pasienter i akuttfasen vil det kreves omfattende organisatoriske og bygningsmessige endringer. Dette er en del av arbeidet med helseforetakets utviklingsplan, skriver hun i en e-post til VG.

Ifølge Sommervoll har ingen sykehus i HSØ et slikt felles akutt slagsenter. Og all blodpropopofisking (trombektomi) foretas på Riksen.

– Alle pasienter med mistanke om akutt hjerneslag legges inn ved Ullevål sykehus for diagnostikk og behandling. De som har behov for trombektomi, overflyttes til Rikshospitalet etter at initial diagnostikk og behandling er utført ved lokalsykehuset, sier hun.

Lokalsykehus langt foran

For Lund er det en gåte at lokalsykehus klarer å behandle slagpasientene vesentlig raskere enn Oslo-sykehusene.

I Volda er hele 72 prosent av pasientene innlagt innen fire timer, mens tallet for Stavanger er 54 prosent, Flekkefjord 53 prosent og landsgjennomsnittet 42 prosent. Oslo-sykehuset som kommer best ut, er Ullevål. Her er 38 prosent innlagt innen fire timer. Og det til tross for at avstand neppe er problemet i hovedstaden.

 – Forklaringen på disse tallene er nok sammensatt, men det er klart at det burde ha vært motsatt. Bor du i en storby er det jo kort vei til sykehuset, mener Lund, som forteller at styret i Helse Sør-Øst allerede i februar i fjor anbefalte modellen med en akutt slagenhet i Oslo.

– Pasientfiendtlig

LHL Hjerneslag forstår ikke at Oslos innbyggere finner seg i det de mener er en svært dårlig behandling av denne pasientgruppen.

– Organiseringen er pasientfiendtlig. Hjerneslagpasienter i Oslo kan oppleve at store deler av hjernen dør mens de kjøres frem og tilbake mellom ulike sykehus, sier generalsekretær Tommy Skar (Se egen kronikk).

Foto: VIASAT

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder