KUNSTHØGSKOLEN: Kunsthøgskolen i Oslo inneholder både Teaterhøgskolen, Operahøgskolen, Kunstakademiet og avdelinger for dans, design og kunst og håndverk. Foto: Bjørn Aslaksen VG

Ansatt anklaget for seksuell trakassering på høyskole i årevis

Kunnskapsdepartementet har fått varsel om flere tilfeller av seksuell trakassering og krenkelser fra en undervisningsansatt mot studenter ved Kunsthøgskolen i Oslo. Departementet ber om at det vurderes politianmeldelse av forhold som kan være straffbare.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Departementet ser svært alvorlig på varselet, som dreier seg om forhold over flere år, går det frem av brevet som VG har fått innsyn i.

Det var høyskole- og universitetsavisen Khrono som først omtalte brevet natt til fredag.

– Departementet har fått konkrete opplysninger om at det over lang tid har foregått seksuell trakassering. Opplysningene knytter seg til én og samme person, skriver ekspedisjonssjef Toril Johansson i Kunnskapsdepartementet (KD) til rektor og styreleder Jørn Mortensen ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO).

Les mer: Opprop i teatermiljøet mot sexistisk kultur

Departementet innkalte høgskolen til et møte om varslersaken like før jul.

I brevet, som er datert 22. desember, ber KD om at ledelsen ved høyskolen vurderer både politianmeldelse og arbeidsrettslige skritt på grunn av sakens karakter.

Les gjerne: Skal undersøke skuespillerbransjen

Studenthelsetjenesten skal på et tidligere tidspunkt være involvert, og VG kjenner til at varselet dreier seg om undervisningspersonale som skal ha trakassert studenter.

Må foreta undersøkelser

I brevet, som er en oppfølging av det hasteinnkalte møtet, vises det også til påstander om at det skal ha forekommet seksuell trakassering ved skolen i flere år, uten at ledelsen har håndtert varsler om dette «på en adekvat måte».

REKTOR: Jørn Mortensen er rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo, og håndterer nå varsel-saken. Foto: Kunsthøgskolen i Oslo

– Departementet viser til at varselet innebærer både anførsler om at en ansatt ved KHiO over lang tid har vært seksuelt trakasserende og krenkende, og om en kultur der dette ikke bekjempes. Departementet forventer at KHiO straks foretar nødvendige undersøkelser og følger opp saken i tråd med prinsippet om kontradiksjon, skriver ekspedisjonssjef Johansson på vegne av Kunnskapsdepartementet som er skoleeier og ansvarlig utdanningsmyndighet.

Få med deg: Tok oppgjør med sex-trakassering for åpen scene

Departementet forventer også at høyskolen gjennomgår sine rutiner for å melde fra om og følge opp dersom uønsket atferd forekommer.

Rektor: Studenter vil ikke møte vedkommende

Rektor Jørn Mortensen sier til VG at han ikke kan kommentere personalmessige konsekvenser så lange saken utredes.

– Men jeg kan si at ingen studenter vil møte vedkommende så lenge utredningen pågår, sier Mortensen til VG.

Han beskriver i sitt svarbrev til departementet innholdet i varselet som «rystende» og legger til at KHiO tar sterkt avstand fra handlingene som er omtalt.

Han skriver videre at da skolen ble kjent med påstandene om manglende oppfølging og handling, annonserte ledelsen på skolen for ansatte og studenter at det skal lages en handlingsplan for et godt arbeids- og læringsmiljø.

Forteller om trakassering: Har aldri følt meg så alene

– Varslingen vi har mottatt fra departementet vil føre til umiddelbar handling fra Kunsthøgskolens side. Dette omfatter undersøkelsesplikt i forhold til konkrete hendelser, det inkluderer kulturforebyggende tiltak, gjennomgang av rutiner, systemer og mulige strukturelle endringer, ifølge Mortensen.

Skal levere redegjørelse kommende uke

– Hva er grunnen til at høyskolen ikke har fått innsyn i varselet?

– Varslerne ønsker å være anonyme. Vi er i prosess, og skal levere vår redegjørelse for hvordan denne saken skal følges opp til departementet før 12. januar, svarer rektoren.

– Varselet skal inneholde beskrivelser av at den seksuelle trakasseringen har pågått i flere år. Hvordan kan det ha seg?

– Det er noe av det vi nå må undersøke, samt se på hva som er gjort tidligere, sier rektoren som også er styreleder på høyskolen. Han ble toppleder ved skolen høsten 2015.

– Hvordan ivaretas den ansatte som varselet i hovedsak gjelder?

– Det ønsker jeg ikke å si noe om, men vi legger selvsagt stor vekt på at den ansatte også får komme med sin versjon gjennom prinsippet om kontradiksjon, svarer Mortensen som har vært rektor ved Kunsthøgskolen i to år, svarer rektor Jørn Mortensen.

Ekspedisjonssjef Toril Johansson i Kunnskapsdepartementet bekrefter overfor VG at departementet fikk varselet direkte - og at innholdet i varselet håndteres med stort alvor.

– Hvordan vurderer KD saken dersom det er korrekt at tidligere ledelse ved KHiO skal ha blitt varslet, uten at det har fått konsekvenser, og uten at atferden har opphørt?

– Hvis det viser seg å være slik at tidligere varslinger ikke har ført til noen konsekvenser, endringer eller tiltak, så er det alvorlig, svarer Johansson.

Av hensyn til varslerne ønsker hun ikke å kommentere detaljene i varslene eller hvem dette gjelder.

Hun opplyser imidlertid at varslerne har rapportert om flere tilfeller av seksuell trakassering som skal ha foregått over en lengre periode ved Kunsthøgskolen.

Flere avdelinger

Overfor Khrono sier rektor Jørn Mortensen at han ikke kjenner seg igjen i at det er en ukultur ved Kunsthøgskolen.

– Når det gjelder ukultur på KHiO hvor seksuell trakassering ikke bekjempes, så er dette en anførsel i varselet. Denne beskrivelsen kjenner jeg meg ikke igjen i, sier Mortensen til Khrono.

Kunsthøgskolen i Oslo består av Teaterhøgskolen, Operahøgskolen, Kunstakademiet og avdelinger for dans, design og kunst og håndverk.

Før 12. januar må Kunsthøgskolen ha redegjort for hvordan saken er fulgt opp og hvordan hvordan den skal håndteres videre.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder