Ole Jakob Bae er død

INNENRIKS

Høyesterettsadvokat Ole Jakob Bae er død, 62 år gammel.

  • NTB
Publisert: Oppdatert: 25.02.03 13:19

Bae har de siste 25 årene spilt en toneangivende rolle i de fleste store rettspolitiske saker, som Lista-saken, Reitgjerde-saken, Alta-saken, Ikkevold-saken, bumerang-sakene og Liland-saken.

Ole Jakob Bae var født i Steinkjer. I 1963 tok han juridisk embetseksamen. Året etter jobbet han ved Universitetets juridiske fakultet, før han ble dommerfullmektig i halvannet år. I 1966 ble han advokatfullmektig i Oslo. Egen praksis startet han i 1973, samme år som han ble høyesterettsadvokat. I 1977 ble han fast forsvarer i Høyesterett, og siden den gang har han hatt over 1.500 saker for landets høyeste domstol.

Ole Jakob Bae viste et stort engasjement i rettspolitiske saker også utenfor rettssalen. Han var med på å starte
Foreningen for Norsk Kriminalreform, han var aktiv i Forsvarergruppen av 1977 og Rettspolitisk forening. I tillegg bidro han med utallige debattinnlegg om kriminalpolitikk gjennom mange år. I tillegg til advokatyrket hadde Bae også et politisk engasjement, selv om han aldri satset på å bli fulltidspolitiker.

Gjennom mange år holdt han kontakt med SVs stortingsgruppe, og ga råd i strafferettslige spørsmål. Han var også styreleder i partiavisen Ny Tid. Som listepynt på Oslo SVs liste ble han i 1992 vist tillit av velgerne og flyttet fra 75. plass til første varaplass. Da AP og SV dannet byråd, rykket han opp til fast plass i bystyret. Ole Jakob Bae etterlater seg kone og tre voksne barn.