Krever vinterstengt riksvei over Hardangervidda

INNENRIKS

Direktoratet for naturforvaltning (DN) vil at riksvei 7 over Hardangervidda skal holdes vinterstengt når Lærdalstunnelen åpnes på stamveien mellom Bergen og Oslo.

  • NTB
Publisert: Oppdatert: 25.02.03 13:21

Hensynet til villreinen må da gå foran ønsket om en vinteråpen riksvei 7, mener DN. DN har nylig sendt et brev til Vegdirektoratet, med sterk kritikk mot saksbehandlingen i denne omstridte vei- og miljøsaken.

Fortsatt brøyting?

Kritikken mot direktoratet er også gjort kjent for Miljøverndepartementet og Samferdselsdepartementet. DN mener at Vegdirektoratet har sett bort fra DNs faglige hovedinnvending mot fortsatt brøyting av riksvei 7. DNs viktigste argument er at en vinteråpen vei hindrer villreinens sesongtrekk mellom nordlige og sørlige områder på vidda, at den bidrar til å skape "en permanent barriere for villreinbestanden på Hardangervidda", og at veien dermed splitter bestanden.

Tunnel åpnes

Lærdalstunnelen mellom Lærdal og Aurland skal etter planen åpnes i november. Vegdirektoratet går inn for at riksvei 7 fortsatt skal holdes vinteråpen, foreløpig for kommende vinter.