AKTOR: Statsadvokat Trude Antonsen har ført overgrepssaken i Oslo tingrett på vegne av påtalemyndigheten. Foto: NTB/SCANPIX

Krever 11 år og fem måneders fengsel i Romsås-saken

OSLO TINGRETT (VG) Statsadvokat Trude Antonsen krever 11 år og fem måneders fengsel for trailersjåføren (42) fra Romerike som er tiltalt for overgrep mot to småjenter på Romsås i Oslo om sommeren 2000.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Den overgrepstiltalte 42-åringen er også tiltalt for overgrep mot en annen mindreårig jente i perioden 2004–2006 – samt for besittelse av nesten 15.000 ulovlige bilder som fremstiller overgrep mot barn.

− Tiltalte skal dømmes for samtlige forhold i tiltalen, innledet statsadvokat Trude Antonsen sin sluttprosedyre.

Bakgrunn: Slik ble han avslørt

Statsadvokaten påpeker at DNA-bevis har vært helt avgjørende for at politiet etterforsket overgrepene på Romsås i fjor sommer – og at saken ikke hadde blitt avdekket uten DNA-beviset.

− Faktum ikke omstridt

− Faktum i saken er ikke omstridt. Både de fornærmede jentene og tiltalte har forklart seg identisk om overgrepene, selv om tiltalte har forklart seg noe forbeholdent om bruken av vold og trusler. Han husket ikke å ha vært voldelig eller truende, men vil ikke trekke ofrenes forklaring i tvil, sa Antonsen.

Ifølge statsadvokaten, har overgrepene påført de fornærmede jentene ulike senskader, noe mer alvorlig for den eldste av dem. De to var 6 og 7 år da overgrepene skjedde i juni 2000 – i borettslaget hvor de bodde med familiene sine.

− Det dreier seg om svært unge jenter. De leker i boligområdet sitt, et sted som i utgangspunktet skal være trygt. Handlingene fremstår som planlagt: Han tar kontakt med jentene, inviteres inn i leken og misbruker barnas tillit, forklarte statsadvokaten, som mener saken åpenbart har forringet jentenes livskvalitet.

− De ble svært redde, og var vitne til overgrep mot venninnen sin.

Strafferabatt

Statsadvokaten erkjente at hun syntes det var vanskelig å komme frem til en påstand om straff siden handlingene ligger tilbake i tid – samtidig som hun mente at det foreligger formildende omstendigheter som man måtte ta hensyn til.

I tillegg har straffenivået økt for denne typen forhold siden 2000.

− Han har erkjent forholdet. Han meldte seg ikke, men bekreftet alt etter 16 år da han gikk inn på DNA-treff. Det er ikke en helt uforbeholden tilståelse, men han har lagt seg relativt flat i retten – og det har hatt betydning prosessøkonomisk, sa Antonsen.

Statsadvokaten opplyste for retten at trailersjåføren har fått en strafferabatt på mellom 20 og 25 prosent, noe som tilsvarer om lag to år.

FORSVARER: Advokat Gunhild Lærum. Foto: NTB/SCANPIX

Den overgrepstiltalte trailersjåføren har erkjent besittelse av overgrepsbildene.

− Det er ikke noen tvil om at tiltalte har vært i besittelse av disse bildene og cirka 40 videoer. Det dreier seg om seksuelle overgrep og voldtekt av barn, helt ned i spedbarnsalder, sa Antonsen.

− Svært grove overgrepsbilder

I retten hevdet tiltalte at bildene var tiltenkt en nettside for pedofile, slik at ingen begikk flere overgrep mot barn.

− Det fremstår ikke troverdig, og det er ingen her som tror på ham – heller ikke hans forsvarer. Det er svært grove overgrepsbilder. Det er svært grove overgrep mot barn.

Til slutt i prosedyren tok statsadvokaten for seg siste delen av tiltalen, overgrep mot en mindreårig jente i perioden 2004–2006. Trailersjåføren nekter straffskyld for disse forholdene.

− Saken ble etterforsket den gangen, men henlagt på bevisets stilling. Fornærmede har beskrevet overgrep i detalj, mens tiltalte har sagt at han var uforsiktig under voldsom lek. Det mener vi ikke er troverdig, og vi finner ingen motiv for at fornærmede skal lyve, sa Antonsen.

To rettsoppnevnte sakkyndige har konkludert med at den tiltalte trailersjåføren har en pedofil dragning.

− Jeg legger derfor ned påstand om at tiltalte skal dømmes til 11 år og fem måneders fengsel for hele tiltalen.

Krever frifinnelse

Den overgrepstiltalte trailersjåførens forsvarer, advokat Gunhild Lærum, påpekte overfor retten at selv om klienten har erkjent den mest alvorlige delen av tiltalen, den såkalte Romsås-saken, så betyr ikke det at 42-åringen er skyldig i alt.

− Det er lett å tenke at: «Har han gjort det ene, så har han gjort det andre.». Det er lett å la seg rive med. Men slik fungerer ikke strafferetten, straffeprosessen eller bevisbyrden, sa Lærum i retten.

Forsvareren mener klienten skal frifinnes for den delen av tiltalen som omhandler overgrep mot en mindreårig jente i perioden 2004-2006.

− Det var en elendig etterforskning i 2006, men så har man et ønske fra påtalemyndigheten om å rydde opp nå, i etterpåklokskapens ånd. Det har ikke blitt så vellykket, sa Lærum, og påpekte at etterforskningen i 2006 ble henlagt – og at Riksadvokaten opprettholdt henleggelsen.

− Hvis tiltaltes forklaring kan legges til grunn som et ikke utenkelig alternativ, ja, så skal han frifinnes. Selv om man ikke har lyst, så skal man gjøre det. Det er lett å ha sympati med den fornærmede jenta, men det er ikke relevant for skyldspørsmålet.

I 2006 ble tiltalte etterforsket for brudd på seksuell handling med barn under 16 år, et forhold som er foreldet i dag om siktelsen hadde stått seg.

I dag er han tiltalt for seksuell omgang med et mindreårig barn, altså en skjerpet anklage.

− Fornærmedes historier fra 2006 og 2016 er to ulike historier som ikke kan legges oppå hverandre. Vi har sett i retten at innholdet i dag er noe helt annet enn hva som ble beskrevet i 2006.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder