UHELDIG: Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm forstår at skrivet er ment humoristisk, men mener det fremstår uheldig. Foto: Therese Alice Sanne/VG

Likestillingsombudet om råd til kvinnelige soldater: Ikke slik det skal gjøres

Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm er kritisk til at kvinnelige soldater får råd som kan oppfattes som bagatellisering av seksualiserte kommentarer.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Forrige torsdag omtalte VG at kvinner som møtte opp til årets førstegangstjeneste i Sambandsbataljonen på Bardufoss, mottok et skriv som blant annet fikk 19 år gamle Thea Engvik til å reagere.

Skrivet er utdelt av avdelingstillitsvalgt i Brigade nord, og inneholder en rekke råd skrevet av en tidligere kvinnelig tillitsvalgt fra 2. bataljon i Hæren.

Hanne Bjurstrøm reagerer spesielt på rådet om å ikke ta guttene for seriøst, siden «det som regel bare er tull som kommer ut av dem».

– Det er en stor utfordring at kvinner i førstegangstjenesten opplever å få kommentarer, ofte seksuelle, fra mannlige medsoldater. Dette er et problem som må tas seriøst, og et slikt skriv er ikke et godt eksempel på hvordan det skal gjøres, sier hun.

– Problemet blir bagatellisert

Bjurstrøm viser til at Forsvaret jevnlig gjennomfører en undersøkelse blant soldater i førstegangstjenesten. Vernepliktsundersøkelsen fra 2016 viser at 15 prosent kvinnelige vernepliktige oppgir å ha blitt utsatt seksuell trakassering.

Trakasseringen er stort sett verbale kommentarer, og skjer hovedsakelig mellom soldatene, heter det i undersøkelsen.

les også

Forsvaret etterforsket 23 mulige seksuallovbrudd i 2017

Med metoo-debatten i bakhodet, skal man være forsiktig med hvilken form og sjargong man velger i slike skriv, mener Bjurstrøm.

– Selv om det er ment humoristisk, er det uheldig hvis de det gjelder opplever at problemet blir bagatellisert. Terskelen for å si fra om ubehagelige kommentarer kan bli høyere.

Likestillings- og diskrimineringsombudet reagerer også på rådet om å ikke gå i en trang uniform av utseendeårsaker.

– Rådet bygger opp under stereotypen om at kvinner er mer forfengelige enn menn. Mange menn tar også dumme valg klesmessig for å se bedre ut.

TIPS TIL KVINNELIGE SOLDATER: Dette skrivet fikk Thea Engvik (19) tildelt da hun skulle registrere seg i førstegangstjeneste på Sessvollsmoen. Skrivet er skrevet av en tidligere kvinnelig tillitsvalgt fra 2. bataljon i Hæren. Foto: PRIVAT

Ikke offisielt skriv

les også

Søkerboom for Hæren: Hevder Norge er unike

Pressetalsperson Per-Thomas Bøe i Forsvaret påpeker at dette ikke er et offisielt skriv fra Hæren.

– Det uformelle skrivet var ment som nyttige råd og vink til kommende kvinnelige soldater. Soldatene ønsker å spille hverandre gode, noe kvinnen har forsøkt på her. Hun har skrevet rådene på en humoristisk og ungdommelig måte, og jeg forstår at innholdet kan misoppfattes, men intensjonen bak var god, sier han.

– Vi har i dag snakket med Tillitsvalgtordningen i Forsvaret, som kommer til å se på det aktuelle skrivet og alle de andre ulike formene for kommunikasjon som brukes med nye vernepliktige.

Nulltoleranse

Bøe sier at Forsvaret jobber systematisk for å hindre seksuell trakassering og mobbing.

– Det er kun et par uker som skiller russelue fra feltlue, og vi vet at mange har et relativt seksualisert språk når de kommer inn i førstegangstjenesten. Vi har fokus på å avlære dårlige holdninger tidlig, og setter tydelige grenser på hva som er greit å si og gjøre, sier han.

– Vi har god samvittighet på arbeidet som blir gjort på dette området. I 2012 var det 25 prosent kvinner som opplevde seksuell trakassering, så vi går i riktig retning. Vi har nulltoleranse, men er fornøyd med innsatsen som legges ned, fortsetter Bøe.

OFFISIELLE TIPS: Pressetalsperson Per-Thomas Bøe viser til at det finnes kjønnsnøytrale tips og råd på Forsvarets hjemmeside. Foto: JONAS CHRISTIE/FORSVARET

– Skulle hatt bedre oversikt

Landstillitsvalgt i Tillitsvalgtordningen i Forsvaret, Lise Huynh, sier at 2. bataljon har hatt en lav andel jenter i lang tid, selv etter innføringen av allmenn verneplikt i 2015.

– Det er fokus på å øke trivselen i en veldig mannsdominert avdeling, men jeg ser at noen punkter kunne man sett litt ekstra på, sa hun til VG torsdag.

– Vi kontrollsjekker ikke alt som kommer ut på lokalt nivå, men her ser jeg at vi må ta til oss at vi skulle hatt bedre oversikt.

LANDSTILLITSVALGT: Lise Huynh, landstillitsvalgt i Forsvaret, skjønner at skrivet kan misforstås, men sier at det var godt ment. Foto: FORSVARET

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder