FORSVARER SEG: Astrid Søgnen har vært en markant utdanningsdirektør i Oslo de siste 18 årene. Her forsvarer hun seg i høringen om konflikten med sin politisk overordnede, skolebyråd Inga Marte Thorkildsen, i bystyresalen torsdag 10. januar. Foto: Trond Solberg, VG

Eks-skolesjef Søgnen i interne e-poster: Advarte mot byrådets skolepolitikk

Eks-skolesjef Astrid Søgnen advarte i interne e-poster mot at det nye Oslo-byrådet gikk ut i mediene med egen politikk om mindre elevvurdering i skolen.

 • Frank Ertesvåg
 • Lone Lohne

Artikkelen er over ett år gammel

I tillegg bekymret hun seg for at en ny Ap-byråd ville ha feil fokus og dempe arbeidsgleden i Osloskolen.

Det viser interne e-poster som VG har fått innsyn i – fra høsten 2015 og høsten 2017.

les også

Astrid Søgnen i høring: – En menneskelig belastning

Striden mellom Oslo-byrådet og avgått utdanningsdirektør Astrid Søgnen (67) toppet seg under en høring i bystyresalen sist uke.

Da gikk Søgnen i strupen på byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) med påstander om at Thorkildsen ikke kunne dokumentere manglende oppfølging og samarbeid med politisk ledelse. Søgnen gikk 1. desember motvillig av som utdanningsdirektør i Oslo, etter 18 år i jobben.

NY EPOKE: Det nye trepartibyrådet i Oslo avløste 18 år med borgerlig styre fra høsten 2015. Da ble Tone Tellevik Dahl (Ap) presentert som ny skolebyråd. Her er hun omkranset av finansbyråd Robert Steen (Ap), tidligere næringsbyråd Geir Lippestad (Ap) og byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Foto: Helge Mikalsen, VG

Nytt byråd etter 18 år

Etter valget for over tre år siden overtok Thorkildsens forgjenger, skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) og det nye byrådet til byrådsleder Raymond Johansen (Ap) byrådsmakten i hovedstaden.

De kom inn i rådhuset etter 18 år med borgerlig flertall og styre av Osloskolen.

Den 20. oktober 2015, allerede dagen før det nye byrådet ble presentert og kort tid etter byrådserklæringen, sendte utdanningsdirektør Søgnen en e-post til sin overordnede byrådsavdeling.

E-POST 1: Utdanningsdirektør Søgnens første bekymrings-e-post sendt dagen før den nye skolebyråden presenteres 21. oktober 2015. Foto: FAKSIMILE

I e-posten ber hun byrådsavdelingen under en ny byråd være obs på en rekke områder.

Søgnen har blant annet merket seg at de nye byrådspartiene har ytret seg kritisk til Osloskolens prøve- og test-hyppighet.

Testing og prøve-hyppighet var høyt på den skolepolitiske dagsorden i 2015. Elevene i Osloskolen fikk gode resultater på blant annet nasjonale prøver, men flere, inkludert det nye byrådet, ville redusere omfanget av prøver og testing i Osloskolen.

BLE ELDREBYRÅD: Tone Tellevik Dahl (Ap) byttet jobb med Inga Marte Thorkildsen halvveis i bystyreperioden. Dahl ble eldrebyråd, mens Thorkildsen ble skolebyråd. Begge har slitt med samarbeidet med Astrid Søgnen. Foto: Tore Kristiansen, VG

«Spørsmålet er hvor de/byråden vil ha fokus – på de krevende målene – som Osloskolen er i god fart på ...,ELLER på at 3 Osloprøver = 270 min over 10 år gjøres frivillige – herunder en leseprøve på 6. årstrinn», spør Søgnen i e-posten.

Hun uttrykker bekymring for at det nye politiske regimet starter med «feil fokus».

les også

Ny rapport: Slakt av ledelsen i Utdanningsetaten

«Det som kan bekymre, er at byråden gjennom «feil fokus» bidrar til å dempe kraftig arbeidsgleden og entusiasmen i Osloskolen – det kan skje – og så FORVENTER han/hun samtidig enda bedre «leveranser». Det er ikke gjengen «bak fasaden» som bygger fremtid i Osloskolen!», skriver Søgnen.

«Bak fasaden i Osloskolen» er en Facebook-gruppe som er administrert av den kjente læreren og forfatteren Simon Malkenes. I 2018 ble han hedret for sitt arbeid for å styrke ytringsfriheten i Osloskolen.

JOBBET I OSLOSKOLEN: Lærer og forfatter Simon Malkenes står bak Facebook-gruppen «Bak fasaden i Osloskolen» – og en bok med samme tittel. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

I den omtalte e-posten skriver Astrid Søgnen videre hva hennes overordnede kommunaldirektør Bente Fagerli bør snakke om i første møte med den nye byråden.

Hun foreslår at Fagerli snakker om Osloskolens djerve og krevende mål, og om at Osloskolen er best i landet både faglig, trivselsmessig og med hensyn til læringsmiljø.

NY SKOLEBYRÅD: Inga Marte Thorkildsen (SV) overtok som skolebyråd i Oslo etter Tone Tellevik Dahl (Ap) i 2017. Også hun slet med samarbeidet med utdanningsdirektør Astrid Søgnen. Bildet er fra høringen i rådhuset 10. januar. Foto: Trond Solberg, VG

Advarte mot medieutspill

Bare få måneder før Dahl skulle skifte byrådsavdeling, sendte daværende skolesjef Søgnen en ny e-post, denne gang direkte til byråden.

les også

Fikk falske besvarelser i kartlegging av arbeidsmiljø

Her advarte hun mot et planlagt medieutspill fra byrådet og Arbeiderpartiet.

Planen var at Arbeiderpartiet skulle gå ut i mediene og fortelle at de ville kutte ned på antall skriftlige vurderinger av elever i Osloskolen.

Søgnen fikk nyss i planen, og i sin bekymringsmelding skriver hun at hun og toppledergruppen i Utdanningsetaten vurderer at medieutspillet er svært uheldig for tilliten til- og oppfatningen av kvalitetsarbeidet i Osloskolen.

«Bekymringsmeldingen handler først og fremst om at du vil bruke halvårsvurdering som alle 1.-7.-klassinger har krav på – til et gedigent medieutspill – tre uker før stortingsvalget – i meget tabloid form, som etter etatens mening vil bidra til å svekke skolenes motivasjon for å gi grundige og gode tilbakemeldinger til elevens foresatte», skriver Søgnen.

les også

Rapporten om varslingssakene i Oslo: Avslører isfront mellom toppsjefer og avdelinger

Hun peker på latterliggjøring og nedbryting av tillit til kvalitetsarbeidet i Osloskolen som konsekvenser av medieutspillet og kaller dette «alvorlig».

E-POST 2: Utdanningsdirektør Astrid Søgnens «skriftlige bekymringsmelding» sendt til skolebyråden nøyaktig to år etter e-posten der hun blant annet advarte mot å gjøre Osloprøvene frivillige. Foto: FAKSIMILE

les også

Bråket i Utdanningsetaten: Søgnens ledergruppe ville stoppe kartlegging av arbeidsmiljøet

Søgnen om deling av «enkeltmailer»: – Spesielt

– Jeg ser at enkeltmailer i en intern kommunikasjon nå hentes frem, som har gått mellom meg og kommunaldirektøren/ byrådsavdeling. Det synes jeg er spesielt, skriver Søgnen til VG onsdag kveld.

NY SKOLESJEF: Ny utdanningsdirektør i Oslo, Kari Andreassen, fikk æren av å sitte imellom skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (til venstre) og eksdirektør Astrid Søgnen under høringen om samarbeidsforholdet mellom de to sistnevnte. Foto: Trond Solberg, VG

– Kan e-postene oppfattes som motvilje eller motstand mot å dempe prøve- og dokumentasjonspresset – som var et viktig poeng for nytt byråd?

– Det var i alle fall ikke slik ment. Mitt poeng var nettopp at etaten sammen med byrådsavdelingen måtte bidra til at de nye politikerne holdt fokus på de krevende politiske målene de hadde bestemt, slik at de fikk frem budskapene, og at motivasjonen i Osloskolen ikke ble svekket, svarer Søgnen.

– Det er selvsagt den gjeldende politikk som i alle år har ligget til grunn for etatens arbeid. Det er derfor også etatsledelsens ansvar å melde bekymring hvis politikerne ønsker å iverksette store endringer, som ikke er utredet – slik at de kan lykkes best mulig med sin politikk, fortsetter hun.

les også

Søgnen fikk fjernet konklusjon fra uavhengig granskingsrapport

I sitt tilsvar til VG skriver Søgnen at hun nærmest tilfeldig ble klar over at byråden planla et medieoppslag om at 350.000 rapporter skulle fjernes i Osloskolen.

– «Regnestykket» var vanskelig å forstå, og saken var hverken utredet eller diskutert med oss som fagetat. Vi ble urolige for konsekvensene fordi byråden kunne oppfattes dit hen at skolene kunne sette et lovkrav til side, som fratok elevenes rettigheter til vurdering og de foresattes rett til informasjon. Vi var bekymret for at et unyansert utspill, uten et kunnskapsgrunnlag, ville svekke tilliten til det systematiske kvalitetsarbeidet i Osloskolen, og sa fra om dette skriftlig, svarer Søgnen.

les også

VG avslører: Over hundre varsler mot Astrid Søgnens underdirektør

Det hører med til historien at det planlagte medieutspillet fra daværende skolebyråd Dahl aldri kom ut i den form som Søgnen oppfattet at det var planlagt. Søgnen sier at grunnen var at Dahl fulgte rådet om revurdering og at etaten i etterkant fikk et oppdrag om grundig utredning.

– Hva mener du med «at det ikke er gjengen bak Fasaden som bygger Osloskolen»?

– Det er de 15.000 ansatte, som hver dag gjør en stor innsats for byens barn og unge – som bygger Osloskolen, svarer Astrid Søgnen.

Vil ikke uttale seg

Byrådssekretær for tidligere skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap), Halvard Hølleland, skriver til VG at Dahl ikke vil uttale seg om e-postene fra Søgnen.

– Astrid Søgnen er fortsatt ansatt i Oslo kommune, og byråd Tone Tellevik Dahl kan ikke kommentere forhold knyttet til hennes ansettelse. Byråden har tidligere bekreftet at det til tider var et krevende samarbeidsforhold med ledelsen i Utdanningsetaten, skriver Hølleland.

les også

Beholder direktørlønn

Inn som ny skolebyråd i desember 2017 kom tidligere SV-statsråd Inga Marte Thorkildsen. Hun ønsker ikke å kommentere innholdet i e-postene til den tidligere skolebyråden.

– Jeg har ikke behov for å gå inn i dette utover det jeg sa i høringen 10. januar. Astrid Søgnen har gått av som direktør i etaten etter en frivillig avtale som jeg er glad for at vi kom til enighet om. Nå er det på tide å se fremover, sier hun til VG.

Les også

 1. Håvard Tjora: «For elevene som strever på skolen, er tester og målark daglige nederlag»

  Tre lærer-tungvektere mener innføringen av skolestart for fem- og seksåringene har havnet på feil spor med lange…
 2. Slik prøvde skolesjef Søgnen å påvirke behandling av varsel mot sin egen underdirektør

  Oslo kommune bestilte en uavhengig gjennomgang av varsler mot skolesjef Astrid Søgnens underdirektør.
 3. Raymond Johansen frikjenner Inga Marte Thorkildsen etter varsler

  Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har konkludert. Inga Marte Thorkildsen (SV) blir sittende som skolebyråd i Oslo.
 4. Sagnet om Søgnen – en av Skole-Norges aller mektigste

  Osloskolens ansikt utad har de siste 18 årene vært åtte byråder med ulik partibakgrunn.
  Pluss content

Mer om

 1. Skole og utdanning
 2. Astrid Søgnen
 3. Oslo
 4. Tone Tellevik Dahl
 5. Oslo kommune
 6. Utdanningsetaten i Oslo
 7. Oslopolitikken

Flere artikler

 1. Raser mot hemmelighold: Nektes innsyn i dialog mellom Thorkildsen og Søgnen

 2. Astrid Søgnen i høring: – En menneskelig belastning

 3. Ny rapport: Slakt av ledelsen i Utdanningsetaten

 4. Høyretopp vil bli skolesjef i Oslo: - Har veldig lyst på jobben

 5. Fikk falske besvarelser i kartlegging av arbeidsmiljø

Fra andre aviser

 1. Kommentar: Hvordan ville konflikten rundt Oslo-skolen ha endt uten varslene?

  Aftenposten
 2. Eks-direktør om konflikten: – Byrådet har ingen faktisk dokumentasjon

  Aftenposten
 3. «Manglende åpenhet, detaljstyring og frykt for represalier»

  Aftenposten
 4. Gerhardsen blir ny skolesjef i Oslo – toppsøker til stillingen trakk søknaden underveis

  Aftenposten
 5. Seks tenåringer pågrepet for ransforsøk på Østensjø

  Aftenposten
 6. Gir opp årets Norwegian Wood-festival

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no