REELL FARE: I et brev til Fylkesmannen i Oslo og Akershus melder Oslo kommune tirsdag om at de vurderer at det er fare for liv og helse ved en lockout fra arbeidsdagens begynnelse onsdag morgen. Byrådsleder Raymond Johansen sier en kartlegging viser at over 1000 eldre og andre med behov for hjelp vil rammes. Foto: Frode Hansen/VG

Har sendt varsel til Fylkesmannen: – Frykter for liv og helse ved sykepleier-lockout

Oslo kommune mener en sykepleier-lockout vil medføre fare for liv og helse fra første time den blir iverksatt onsdag.

– Oslo kommune har nå varslet Fylkesmannen i Oslo og Akershus om at det er fare for liv og helse i Oslo ved NHOs lockout fra arbeidsdagens begynnelse i morgen, sier byrådsleder Raymond Johansen.

« En lockout vil ha alvorlige konsekvenser for kommersielle sykehjem, private leverandører av hjemmetjenester i kommunenes brukervalgsordning og trygghetsalarmtjenester som er medlemmer i NHO og NHO Service og Handel».

Det skriver kommunen i varselet, som er sendt Fylkesmannen tirsdag.

– Vår kartlegging viser at en lockout vil ramme drift av private sykehjem og hjemmetjenester for over 1000 eldre og andre med behov for hjelp. I tillegg vil om lag 10. 000 brukere av trygghetsalarmer rammes. Kommunen har ikke kapasitet til å overta så mange tjenester til så mange brukere på så kort tid. En lockout vil ha konsekvenser fra første time den blir iverksatt, sier Johansen.

les også

Kilder til VG: Sykepleierstreiken kan bli stanset i dag

– Ikke mulig å opprettholde forsvarlig drift

** Til sammen vil 750 beboere ved 11 sykehjem i Oslo berøres av en lockout.

En kartlegging fra leverandørene som er tilsendt helseetaten viser at det ikke vil være mulig å opprettholde forsvarlig drift på sykehjemmene, og at det vil få konsekvenser for beboerne fra første time fra en eventuell lockout blir iverksatt.

Johansen trekker frem som eksempel at 23 av 26 sykepleiere blir tatt ut ved et sykehjem med 96 beboere, og sier at kommunen ikke har kapasitet til å overta sykehjemsdriften på så mange sykehjem på så kort varsel:

– Det er ikke mulig å opprettholde forsvarlig drift på sykehjemmene, og en lockout vil derfor få konsekvenser for liv og helse for beboere fra første time fra en lockout blir iverksatt, sier Johansen.

les også

NHO har gitt sykepleierne nytt tilbud – fikk nei

« Oslo kommune har ikke kapasitet til å overta sykepleierfaglige oppgaver ved alle disse 11 sykehjemmene. Hovedårsaken til dette er det massive uttaket av sykepleiere ved hvert av de 11 sykehjemmene», skriver kommunen i varselet til Fylkesmannen.

Kritiske konsekvenser

** I tillegg til de 750 sykehjemsbeboerne vil cirka 300 brukere av hjemmetjenester i Oslo berøres. Det gjelder brukere av leverandørene ASOR Helse og Norlandia hjemmeomsorg.

les også

Sykepleier Oda rammes av lockout: Går opp 43.000 i lønn når kommunen overtar

** Lockouten vil også ha kritiske konsekvenser for liv og helse for 17 hjemmeboende i kommunen. Bydelene vil sørge for at disse får forsvarlig helsehjelp.

** Til sammen vil også 10.000 brukere av trygghetsalarmtjenesten fra Doro Care berøres.

Les også: NHO har gitt sykepleierne nytt tilbud – fikk nei

Sentrale kilder bekreftet til VG tirsdag at sykepleierstreiken kan bli stanset av regjeringen i løpet av dagen.

Situasjonen blir nemlig vurdert som så kritisk at regjeringen vil gå inn med tvungen lønnsnemnd for å hindre at 65 helsebedrifter stanser opp onsdag morgen.

500 sykepleiere kan holdes hjemme

Det helt avgjørende vil være en rapport fra helsemyndighetene, som er forventet å bli laget i løpet av tirsdagen, hvor man går gjennom konsekvensene av en lockout.

Hvis den rapporten er entydig i sine konklusjoner om at liv og helse vil stå i fare fra onsdag morgen, vil regjeringen etter alle solemerker gå inn med tvungen lønnsnemnd i løpet av tirsdagen, ifølge VGs kilder.

les også

Sykepleierforbundet boikotter lockouten

Dersom en lockout skulle tre i kraft onsdag, betyr det at samtlige av de 500 sykepleierne det er varslet plassoppsigelse for, og som omfattes av overenskomsten mellom NSF og NHO Service og handel/Abelia, ikke får gå på jobben.

Det inkluderer sykepleiere ved sykehjem, pasienthotell, respiratorteam, hjemmetjenester, rehabilitering, kirurgiske avdelinger og ved en alarmsentral.

– UANSVARLIG: Leder Eli Gunhild By sier til VG at NHO ikke har kommet med noe bedre tilbud enn hva de gjorde tidligere i forhandlingene, og mener det er et forsøk på å fjerne oppmerksomhet fra de negative konsekvensene ved en lockout. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

Frelsesarmeen: – Alvorlig bekymret

Kommunikasjonssjef Geir Smith-Solevåg i Frelsesarmeen sier de tirsdag har gjort en ny vurdering av den potensielle risikoen ved en lockout

– Vi er alvorlig bekymret for dødsfall hvis vi må skrive ut pasienter. Ved en lockout er det 52 pasient-plasser ved Gatehospitalet i Oslo og Behandlingstunet på Fetsund som vil være direkte berørt, sier han.

Smith-Solevåg sier de oppdaterer myndighetene ved fylkeslegen løpende.

– Vi har en lojalitet til spillereglene i arbeidslivet, og til våre pasienters liv og helse. Nå jobber vi med å synliggjøre de potensielle konsekvensene, og gjør helsefaglige vurderinger, sier han.

les også

NHO truer med lockout mot sykepleiere

Direktør for omsorgstjenester i Aleris, Ingvild Kristiansen, sier de har løpende kontakt med sine virksomheter og forteller at de melder fra kontinuerlig til myndighetene om faren for liv og helse.

les også

Arbeidsministeren om lockouten: Dette er alvorlig

-Det kan fort bli kritisk ved flere av våre sykehjem og institusjoner onsdag klokken åtte. Vi har pasienter som er avhengig av intravenøs behandling, dialyse og kreftpasienter som er hjemmeboende og avhengig av hjemmetjenesten. Vi har for eksempel pasienter i respirator som er avhengig av helsepersonell, sier Kristiansen til VG.

Kommunikasjonsansvarlig Geir Hansen i Attendo Norge, som driver til sammen seks sykehjem for kommunene i Oslo, Stavanger og Tønsberg sier regjeringen ville ha grepet inn for lenge siden om konflikten hadde rammet sykehus:

– Enten er dette reinspikka aldersdiskriminering ellers så har Fylkeslegene og Helsetilsynet ikke skjønt hvor mye komplekse sykepleiefaglige prosedyrer og vurderinger som utføres på institusjoner i dag. Det har skjedd en voldsom utvikling etter samhandlingsreformen og det er også en lang rekke spesialavdelinger som er lagt til institusjoner, sier han.

Takket nei til tilbud

Administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel sa tirsdag at de mandag kveld ga et nytt tilbud til Norsk Sykepleierforbund:

– Denne streiken har vart i snart fire uker, og situasjonen er prekær. Vi håper for både pasienter, pårørende og helseinstitusjonenes del at vi snart kan gå tilbake til en normal arbeidshverdag for alle, sa hun.

Leder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund sa deretter til VG at tilbudet var på kronen likt med det tilbudet som førte til brudd i forhandlingene:

– Dette gjelder de dårligst betalte sykepleierne i Norge, og det «tilbudet» er på kronen likt det vi har takket nei til – og gått til brudd på tidligere. Dette utspillet er et forsøkt på å få oppmerksomheten bort fra NHOs totalt uansvarlige opptreden ved å melde lockout, sa By.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder