Wara etter netthets-sak: Åpner for strengere straffer

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) reagerer på at lovverket ikke klarer å stoppe nettforbrytere som trår over streken gang etter gang.

VG
ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

VG har kartlagt hvordan 25 nordmenn siden 2012 har blitt hengt ut som pedofile, overgripere og kriminelle på to nettsteder drevet av Ivar Underberge.

– Dette er jo helt forferdelig, helt grusomt, uansett utgangspunkt, sier justisminister Tor Mikkel Wara.

Les hele saken her: Netthetseren ingen klarer å stoppe

Åpen for endringer

Ifølge utleggsforretningene VG har fått tilgang til, skal erstatningsbeløpene Ivar Underberge er dømt til å betale trekkes fra hans utbetalinger fra NAV. Men siden Underberge har krav på et minimumsbeløp til livsopphold, er det i praksis svært vanskelig å kreve pengene inn.

– Hvis bøtene ikke virker, så er jeg helt åpen for andre straffemetoder. Det virker her som at det er straffenivået vi må gjøre noe med, sier Wara.

Han får fremlagt opplysninger om hvordan Underberge opererer, og hvordan de han henger ut føler at de har mistet troen på rettsvesenet og politiet. Han sier at han vil åpne for endringer i straffenivået av denne typen forbrytelser.

– Jeg kan skjønner at folk kan oppleve dette som ekstremt rettsløst, men de er ikke rettsløse. Hvis straffene i dag ikke hindrer disse forbrytelsene, så må vi vurdere å øke straffene.

Dømt gjentatte ganger

I en av de siste dommene mot Underberge, der han blir dømt for forulempig av offentlig tjenesteperson, står det i domsslutningen at han er tidligere dømt, uten at dette har noe å si for straffeutmålingen i den gjeldende saken.

Blant de dommene finner vi minst to dommer som gjelder ærekrenkelser, på samme nettsted, og av samme type som den gjeldene dommen.

Det får justisministeren til å reagere.

– Det skal jo være sånn at hvis du har gjentatte straffbare forhold, så skal det være straffeskjerpende når du får straffen. Jeg vil slett ikke utelukke at man må bruke fengsel for å straffe slike folk.

– Handler om politiets vilje

Leder av Advokatforeningens lovutvalg for strafferett og straffeprosess, Halvard Helle, mener at det ikke er mangel på lovverk det først og fremst handler om.

– Dette handler aller mest om politiets vilje og prioritering til å ta slike saker på alvor. Lovverket inneholder allerede robuste regler som gjør det mulig å slå ned på grove krenkelser på nettet. Vi må utnytte de eksisterende hjemlene i lovverket. Det er viktigere enn å lage nye straffebestemmelser eller heve straffenivået.

– Det er viktig at befolkningen er klar over at de samme lover og regler gjelder på internett som i samfunnet ellers. Politiet jobber for å skape trygghet i det digitale rom, og innen året er omme vil alle politidistriktene ha opprettet nettpatruljer. Disse vil bidra til å skape økt digital trygghet, svarer Axel Wilhelm Due, kommunikasjonsrådgiver i Kripos.

– Alle har ansvar

Flere av de som er hengt ut av Underberge forteller også om en vanskelig kamp mot Google og Wordpress om å få de falske påstandene om seg selv fjernet fra deres søkemotor. Justisministeren mener det er vanskelig å følge opp disse selskapene, fordi det er vanskelig for norske myndigheter å påvirke lover og regler i andre land.

– Ansvarlige selskaper, både norske og internasjonale, skal ta sitt ansvar, og skal fjerne og hindre personer å uttrykke disse tingene, som helt opplagt er straffbart, og som helt opplagt er forferdelig skadelig for de det rammer, sier han.

– Google eier ikke internett

Helle Skjervold, Google Norges PR-sjef, sier at selskapet ikke ønsker å kommentere enkeltsaker, men har sagt seg villig til å svare på noen mer generelle spørsmål gjennom e-post.

– Hvilket ansvar mener du Google har for å fjerne innhold som er injurierende og ærekrenkende?

– Det er viktig for oss å understreke at Google ikke eier internett, vår rolle er å hjelpe brukere med å finne frem til informasjon som allerede finnes på nett. Hvis du misliker noe på en gitt nettside, har ikke Google mulighet til å få eieren av den nettsiden til å fjerne innholdet. Vi kan bare fjerne det fra å dukke opp i Googles søkeresultat, svarer Skjervold.

Googles retningslinjer sier at de fjerner søkeresultat som enten viser barnemisbruk, eller har et juridisk krav på å bli fjernet.

Her i Google tror vi på åpen tilgang til informasjon, og vi jobber hardt for å gjøre all informasjon tilgjengelig for våre brukere. Vi tror at samfunnet fungerer best når det gir plass til alle stemmer. Det er derfor vi kun i helt spesielle tilfeller fjerner innhold fra søkeresultatene, sier Skjervold.

VG har kontaktet pressekontoret til Automattic, eieren av Wordpress-plattformen, gjentatte ganger over en periode på fem uker. De har så langt ikke svart på noen av våre henvendelser.

VG har også gitt Ivar Underberge mulighet til å svare på påstandene som er rettet mot ham i denne reportasjeserien.

- Overtrampet av feilaktig gjengivelse er av en så overdreven ensidig og av grov karakter, at jeg nå allerede vet at denne saken i etterkant vil belyses av en dommer i norsk rettsvesen.

Les hele Underberges tilsvar nederst i denne saken.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder