DØMT: Denne 44-åringen jobbet for 15 kroner i timen på et gartneri i Buskerud. Eieren av gartneriet ble dømt for menneskehandel. Nå er 44-åringen dømt for falsk forklaring. Foto: Privat

Dømt for falsk forklaring mot menneskehandelsdømt arbeidsgiver

Den indiske mannen (44) er dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for å ha forklart seg falskt for politiet i en av Norges største menneskehandelsaker.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

I juni i år ble to menn, en 67-åring og en 38-åring, dømt i Høyesterett for å ha utnyttet tre indiske sesongarbeidere til tvangsarbeid på to gartnerier i Buskerud.

44-åringen, som nå er dømt for falsk forklaring, var ikke en av de tre fornærmede i Høyesterett-saken, men hadde jobbet på gartneriet til 67-åringen siden 2002.

Som vitne i straffesaken mot 67-åringen, forklarte mannen at han tjente 28 000 kroner i måneden og at han jobbet normal arbeidstid. I realiteten jobbet 44-åringen i sesongen 12–14 timer hver dag, syv dager i uken. Han tjente 4000 kroner i måneden, og rundt 15 kroner timen.

Kongsberg og Eiker tingrett kom til at 44-åringen måtte frifinnes for å ha forklart seg falsk for politiet og for Eiker, Modum og Sigdal tingrett 14. oktober 2013.

44-åringens forklaring: – Jeg var redd

Anker dommen

Han ble dømt til 60 dagers fengsel, hvor 30 dager ble gjort betinget, for å ha forklart seg falskt ved én anledning, ikke to, slik tiltalen lød.

– For det første så er jeg glad for at denne saken ikke gikk som en tilståelsessak. Hvis den hadde gjort det, så hadde han endt opp med seks måneder ubetinget fengsel, sier 44-åringens forsvarer, Alexander Greaker, til VG.

FORSVARER: Alexander Greaker forsvarer 44-åringen. Foto: Heiko Junge NTB scanpix

Han opplyser at dommen vil ankes.

Kongsberg og Nedre Eiker tingrett begrunnet straffen slik:

«Etter rettens syn kan ikke det forhold at tiltalte har blitt utnyttet i en sak om menneskehandel gi grunnlag for straffritak for falsk forklaring til politiet. Det er svært alvorlig å forklare seg bevisst usant for påtalemyndigheten, da dette vil kunne få store konsekvenser i den enkelte sak, både til fordel og skade for en siktet og senere tiltalt i en straffesak.»

– Støter rettsfølelsen

44-åringen sa i retten at han forklarte seg falsk fordi han ble bedt om det og fordi han var redd for at han og andre sesongarbeidere ville miste jobben.

ROSA-prosjektet om menneskehandelofre: Sendes ofte rett ut

Han forklarte også at 67-åringen hadde instruert dem om å forklare seg falskt for offentlig myndighet.

«Tiltalte, og andre i tilsvarende situasjon, sitt behov for å verne om inntektsgrunnlaget som han og de andre arbeidere hadde på Daljits gartneri, må etter rettens syn vike for de hensyn som straffebudet beskytter. Rettssikkerheten må etter rettens syn veie tyngst, også i en sak som dette.» skriver retten.

Greaker mener 44-åringen må frifinnes på bakgrunn av at loven ikke er ment å ramme en falsk forklaring som i denne saken, hvor 44-åringen har vært utsatt for press og kan være et offer for menneskehandel.

– Fra forsvarets side så vil det presiseres at denne dommen støter allmennhetens rettsfølelse. Ønsker vi å ha et samfunn hvor vi straffefølger mennesker som har blitt utsatt for grov menneskehandel? Lovgivers intensjon og rettspraksis gir klare holdepunkter for å frifinne i slike ekstremtilfeller, sier Greaker.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder