REAGERER: Karen Forbrigd, Frithjof Feydt, John Christian Elden, Arvid Sjødin og Petter Bonde er blant advokatene som reagerer på det de mener er for lang tidsbruk i Lime-saken. Foto: VG og NTB Scanpix

Lime-forsvarere: – Dommen kommer altfor sent

Det kan gå nærmere fire år fra pågripelsen av de Lime-tiltalte til dommen fra Oslo tingrett er klar.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Etter EMK har alle krav på å få saken sin behandlet innen rimelig tid, og selv om dette er en omfattende sak, kan ikke en slik tidsbruk forsvares, sier advokat Waqar Malik på vegne av seg selv og medforsvarer Frithjof Feydt.

Politiet og flere offentlige etater aksjonerte høsten 2014 mot 20 butikker i Lime-kjeden, og i november 2015 ledet etterforskningen til at 13 personer ble tiltalt. Først i 2018 vil det foreligge en dom fra Oslo tingrett.

– For vår klient er situasjonen selvsagt forferdelig. Han gikk og ventet lenge på at saken skulle komme opp, og nå må han altså vente helt uholdbart lenge på å få dommen også, sier Malik.

– Enorme dimensjoner

VG har snakket med flere av de totalt 29 forsvarsadvokatene som har vært involvert i Lime-saken. Svaret er gjennomgående: Saken har tatt altfor lang tid.

– Jeg tenker i utgangspunktet at domsskrivingen tar så lang tid fordi påtalemyndigheten ikke har evnet å vise måtehold og dratt i gang en sak av enorme dimensjoner, sier advokat Petter Bonde.

Sjekk lønnen: Så mye har advokatene tjent på Lime-saken

Oslo tingrett opplyser til VG at dommen vil foreligge i løpet av første halvår i 2018.

– Det er vel en klar indikasjon på at saken var altfor stor til å bli behandlet under ett, så vi får bare se hvor det bærer. Når absolutt alle mulige anklager – små som store – skal tas under samlet behandling, går det ofte galt, sier advokat John Christian Elden, som får støtte fra medforsvarer Karen Forbrigd.

Se bildene fra politiets omfattende Lime-aksjon:

Lime-saken er med sin hovedforhandling på 40 uker, 158 rettsdager, en av Norges mest omfattende straffesaker. Retten ble hevet og tatt opp til doms i desember i fjor.

Aktor: Tolking tok tid

Før retten ble hevet la statsadvokat Geir Evanger ned påstand om 13 års fengsel og inndraging av verdier for 40 millioner kroner for Lime-sjefen Sajjad Hussein.

Lime-tiltalt: – Jeg har problemer med å forstå hva som er kriminelt

Evanger under streker at det «fra tid til annen tar over tre år før det foreligger dom i tingretten i større saker».

– Det er helt riktig at det ble brakt for mange forhold inn for retten, men det ble korrigert underveis ved at flere forhold ble skilt ut til egen behandling, sier Evanger.

Det som primært tok lang tid, var den posten om alvorlig menneskehandel.

– Denne brukte vi for mye tid på, og det skyldes, etter aktoratets oppfatning, i stor grad særdeles omfattende krysseksaminasjon av de fornærmede fra noen av forsvarene, sier Evanger.

Kom for sent: En av forsvarerne fikk rettergangsbot

Ifølge ham, har en gjennomgang av tidsbruken vist at en av de fornærmede som ble utsatt for sosial dumping, ble eksaminert i tre timer av påtalemyndigheten, mens forsvarerne brukte 17 timer.

SVARER: Statsadvokat Geir Evanger har mye på hjertet når han konfronteres med forsvarernes kritikk rundt tidsbruken i saken. Han førte påtalemyndighetens sak i retten. Foto: Vidar Ruud NTB scanpix

Ellers mener Evanger det ble brukt for mye tid på å dykke ned i detaljer i bevisførselen knyttet til lånebedragerier. Han tror heller ikke reaksjonene hadde vært de samme om ikke saken involverte så mange utlendinger.

– Svært mange av vitnene og flere av de tiltalte hadde behov for tolk, og da tar det tid. Med kun norsktalende personer ville den samlede tidsbruken vært redusert kraftig, og da hadde kanskje ikke kritikken vært så stor? spør han.

Fikk du med deg? Politimann brukte sin egen mor som tolk i saken

Uaktuelt å dele saken

Heller ikke advokat Arvid Sjødin er særlig imponert over påtalemyndigheten.

– Tabben ble gjort da de bestemte at alle de tiltalte skulle behandles i samme straffesak. At min klient blir gående og vente på dommen sin i så lang tid, er selvsagt ikke ønskelig, sier advokat Arvid Sjødin.

Å dele opp saken ville imidlertid ikke vært mulig på grunn av sakens opplysning, mener Evanger.

– Skulle vi redusert antallet tiltalte, måtte vi i så fall henlagt saker selv om vi mente det var bevist at de mistenkte hadde medvirket til grov menneskehandel. Dette var ikke aktuelt, og det vil generelt sett være betenkelig hvis kapasitetshensyn skal lede til henleggelser av alvorlige straffbare forhold, sier Evanger.

Fikk ingen rapport: Betalte halv million til pakistansk advokat

Saken fortsetter under oversikten over Lime-nettverket:

Tingretten vil ha endring

Ina Strømstad, avdelingsleder i Oslo tingrett og medlem av Dommernes mediegruppe, understreker at det er påtalemyndigheten som legger rammene for straffesakens omfang.

– Generelt har tingretten over tid sett en tendens til at straffesakene øker i omfang og får lang behandlingstid, sier hun.

– Retten har i dag ikke tilstrekkelige verktøy til å kunne skjære til sakene, slik at de kan gjennomføres innen rimeligere tidsrammer. Vi etterlyser slike verktøy, og vi ønsker å sette oss sammen med aktører og myndigheter for å analysere og diskutere tiltak som kan snu denne utviklingen.

I Lime-saken er det 13 tiltalte og 10 fornærmede, og selve hovedforhandlingen tok i underkant av ett år.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder