ENDELIG FORTØYD: KNM «Helge Ingstad» henger i kranlekterne «Gulliver» og «Rambiz», som ble fortøyd ved Hanøytangen litt før klokken 11 torsdag. Foto: Hallgeir Vågenes

Kranlekterne med KNM «Helge Ingstad» ved kai på Hanøytangen

ASKØY (VG) Det spektakulære sjøtransporten med fregatten KNM «Helge Ingstad» hengende i fire kraner var fremme ved Hanøytangen ved nitiden i dag tidlig.

Dermed har de cirka 28 kilometerne fra havaristedet nord i Hjeltefjorden gått unna på vel 12 timer, eller nærmere halve tiden av det som var planlagt.

les også

Nå slepes KNM Helge Ingstad vekk fra havaristedet

Gode forhold

– Det har vært lite vind og lite strøm i fjorden, så transporten har gått raskt, forklarer kommunikasjonsansvarlig Elisabeth Sandberg i Forsvarsmateriell, som er Forsvarets innkjøpsorganisasjon.

Det er ikke rapportert om utslipp av diesel under slepet. I løpet av formiddagen vil lenser bli satt ut rundt kaiområdet hvor resterende heving vil foregå.

De to kranlekterne «Gulliver» og Rambiz» ligger knyttet sammen og bærer det vel 133 meter lange krigsskipet i sine fire kraner. Heler flåten med KNM «Helge Ingstad» ligger nå ved nitiden nesten i ro like utenfor kai på Hanøytangen.

VED HANØYTANGEN: Hevingsledelen har smul havn og kan fortsette uten problemer med havdønning og vind ved Hanøytangen. Det ventes at fregatten er ferdig hevet i morgen fredag, og kan transporteres til Haakonsvern. Foto: Bendi Skogli, Forsvaret

les også

Besetningen på KNM «Helge Ingstad» deltar i hevearbeidet nå

Det er avsatt fire timer til å ankre opp og fortøye kranlekterne, før den avbrutte hevingen av fregatten starter igjen.

Minedykkekommandoen er i morgentimene på plass for å starte opprydningsarbeidet der havaristen har ligget siden sammenstøtet. Hjorteseth Shipping og IMC diving vil også delta i opprydningsarbeidet som vil pågå i tiden fremover. Det er god dialog med Equinor og Øygarden kommune angående forventninger til opprydningsarbeidet, skriver Forsvarsmateriell i en pressemelding.

les også

KNM «Helge Ingstad»: Skroget ser uskadet ut etter fire måneder under vann

Pumper og hever

Hevningen foregår ved at det renner ut vann naturlig gjennom åpninger i fartøyet, og at det aktivt pumpes ut sjøvann med pumper. Etter hvert som vann pumpes ut, heves fregatten, slik at tyngden i kranene er den samme hele tiden.

I løpet av gårsdagen ble hele skipet hevet med hele 4 meter, og både for- og akterdekk ligger nå høyt over vannflaten.

Operasjonsleder Anders Penna i Boa Management sier at det var om lag 30 000 kubikkmeter sjøvann i fartøyet, og at det kommer til å være om lag 1000 kubikkmeter igjen når skipet er hevet opp til sin egen vannlinje.

PIT STOP: Her er KNM «Helge Ingstad» ved Hanøytangen torsdag morgen. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Lager tilstandsrapport

På det tidspunktet – muligens fredag – vil senkedokken Boabarge, som ligger klar ved Hanøytangen, bli ført under fregatten, og den blir sikret og fortøyd der før senkedokken heves for å slepe fregatten til marinebasen Haakonsvern.

Der er meningen at den skal bli liggende ved kai på Boabarge inntil videre, mens de utredes om det havarerte skroget igjen skal bli opprustet til å bli krigsskip igjen.

les også

Forsvaret varsler rettslige skritt om Helge Ingstad

– En beslutning om en reparasjon av fartøyet kan først treffes når fartøyet er hevet og undersøkt, og det endelige skadeomfanget er kartlagt. Vårt mål er å berge så mye av materiellet vi kan gjennom konservering og preservering, sier Elisabeth Sandberg i Forsvarsmateriell.

les også

Rapport: Dagens forsvar blir 100 milliarder dyrere enn beregnet

Kan bli vraket

Hennes organisasjon har fått i oppdrag å lage en tilstandsrapport om KNM «Helge Ingstad» – eller rett og slett en rapport hvorvidt den skal vrakes eller gjenoppbygges.

– Tilstandsrapporten skal dekke skips- og våpentekniske skader som følge av havariet. Rapporten skal være et beslutningsgrunnlag med anbefalinger til Forsvarsdepartementet om en eventuelt videre bruk av KNM «Helge Ingstad». Et sentralt spørsmål er hva som er regningssvarende å reparere. Per nå er det imidlertid altfor tidlig å konkludere entydig om hvor mye av fartøyet som kan gjenbrukes, sier hun.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder