2013: Rita Kilvær, her avbildet da hun var politimester i Telemark, opplevde at politimester Christine Fossen baksnakket og trakasserte ansatte. Foto: Alf Øystein Støtvig, VG

Tidligere politimester trakk søknad – ville ikke jobbe under Christine Fossen

Etter at politimester Christine Fossen skal ha baksnakket og kalt en ansatt for en «sleip ål», valgte Rita Kilvær å trekke visepolitimester-søknaden. Det fremgår av dokumenter i en betent varslingssak.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

I lengre tid har det versert flere varslingssaker i Sør-Øst politidistrikt, knyttet til ledelse og arbeidsmiljø.

En til nå ukjent historie ved varslingssaken, er hvorfor politimester i det tidligere Telemark politidistrikt, Rita Kilvær, trakk søknaden for å bli visepolitimester i nye Sør-Øst politidistrikt.

– Basert på de erfaringene jeg har gjort meg, så ønsker jeg ikke lenger å stå på søkerlisten og trekker meg derfor, sa Kilvær til NRK i november 2016 - uten at hun ville utdype hvorfor.

Men i dokumentene fra varslingssaken, som VG har fått tilgang til, fremgår årsaken: Hun ønsket ikke å jobbe under politimester Christine Fossen.

VARSLINGSSAKER: Et advokatfirma har vurdert varslingssakene, og mente at Christine Fossen ikke hadde mobbet eller trakassert ansatte. Foto: Frode Hansen, VG

Baksnakking

Kilvær mente at Fossen baksnakket, mobbet og trakasserte ansatte. Det skal særlig ha gått ut over én person, som nå mener seg utsatt for gjengjeldelse, ifølge varslingsdokumentene.

Ifølge samme dokument hadde Kilvær hørt av andre at Fossen baksnakket også henne.

I dag er Kilvær regiondirektør i kriminalomsorgen region sør. Hun ønsker ikke å stille til intervju om saken.

– Jeg står inne for det som står i varslingsdokumentene, men har ingen ytterligere kommentarer, sier Kilvær til VG.

Kilvær gjorde Politidirektoratet kjent med utfordringene i politidistriktet i november 2016, uten at hun opplevde at det skjedde noe, fremgår det av dokumentene i varslingssaken.

Politidirektoratet skal ifølge varslingsdokumentet ha ment at Kilvær var best kvalifisert til visepolitimesterjobben, til tross for at en annen kandidat var foreslått av politimesteren overfor POD.

«POD var derfor tydelige på at Kilvær formelt måte trekke søkanden for å unngå å bli utnevnt som politimester», står det i dokumentet.

Det hele endte altså med at Kilvær trakk sin søknad.

les også

Varsel om helseskadelig arbeidsmiljø i Sør-Øst politidistrikt: – Distriktet er i fritt fall

Stilte kritiske spørsmål

Kilvær var ikke selv blant varslerne i politidistriktet, men var i samtaler med Kluge Advokatfirma og POD. Kluge hadde fått i oppdrag fra POD å behandle varslene om den betente situasjonen i det nye stordistriktet.

Advokatfirmaet konkluderte med at Fossen ikke hadde trakassert eller mobbet ansatte.

Kilvær hadde i en årrekke arbeidet tett sammen med en person som ifølge varselet skal ha blitt utsatt for systematisk mobbing og trakassering over lengre tid. Personen var selv en del av Fossens ledergruppe.

Både denne personen og Kilvær skal ha opplevd at politimester Fossen syntes det var krevende å jobbe med dem.

«De stilte kritiske spørsmål og var opptatt av å følge gjeldende regelverk. Antagelsen er at Fossen opplevde at de kritiske spørsmålene undergravde hennes autoritet.», skrives det i varselet.

Undersøkte mobbing og trakassering

Kluge Advokatfirma fant at Fossen ved én annen anledning hadde utsatt en tillitsvalgt for «uheldig psykisk belastning» i strid med arbeidsmiljøloven.

Under et prosjektmøte skal Fossen ha bøyd seg over bordet og kjeftet høylytt på en tillitsvalgt. Hun skal ha skjøvet stolen fra seg og smelt døren igjen. Den tillitsvalgte opplevde dette som direkte ubehagelig.

Ifølge Kluge-rapporten sa Fossen at «hun ikke burde ha reagert slik», men at «hun er et følelsesmenneske og når hun ble utfordret slik hele tiden, ender det med en reaksjon».

Opplevde å måtte lyve

12. oktober 2016: Ifølge varselet ble det avholdt et ledermøte hvor Kilvær, Fossen og andre ledere deltok.

På dette møtet ble personen, som hadde arbeidet tett med Kilvær, et tema, ifølge varslingsdokumentet.

Kilvær forsøkte å stanse samtalen om personen. Hun mente at kritikken skulle tas opp med personen direkte og opplevde at hun måtte lyve til personen ved å holde tett om det hun mente var baksnakking, ifølge varselet.

BYTTET JOBB: I dag er Rita Kilvær regiondirektør i kriminalomsorgen. Foto: Alf Øystein Støtvig, VG

«Sleip ål»

Fossen skal ha gitt uttrykk for overfor Kilvær at hun oppfattet personen som «umulig å snakke med», at «slike folk må man ha psykolog for å håndtere» og at personen var en «sleip ål», ifølge Advokatfirmaet Kluges rapport, hvor varslene mot Fossen ble behandlet.

Fossen valgte å ikke videreformidle budskapet eller kritikken fra 12. oktober møtet til personen. Hun opplevde personen som vanskelig å snakke med, og antok derfor at det ikke ville komme noe godt ut av en slik samtale, ifølge Kluge-rapporten.

Fossen mente at slike mindre ledermøter, hvor kritikken hadde falt, var en anledning til å lufte frustrasjon knyttet til personens rolle og dens utøvelse av arbeidsoppgaver.

Da valgte Kilvær selv å videreformidle det hun oppfattet som baksnakking til personen. Fossen opplevde dette som et tillitsbrudd, ifølge Kluge-rapporten.

les også

Budsjettlekkasje: Vil bla opp 70 millioner for å ta Oslo-gjengene

les også

Politileder slår ressurs-alarm

– Støy og uro

Kluge Advokatfirma mente ikke det var grunn til å reise kritikk mot Fossen for hennes valg om å ikke videreformidle kritikken fra møtet direkte til personen.

Kluge mente derimot det var uheldig at Kilvær hadde videreformidlet kritikken på selvstendig grunnlag og at hun burde ha akseptert Fossens vurdering.

Advokatfirmaet mente Kilværs opptreden var egnet til å skape uro og støy i organisasjonen samt egnet til å svekke tilliten til Fossen.

VARSLER: Paal Knutsen har tidligere fortalt at han satt en måned på kontoret uten arbeidsoppgaver etter at han varslet om arbeidsmiljøet i Sør-Øst politidistrikt. Foto: Torgny Alstad

– Bakgrunnen for varselet

Paal Knutsen,da prosjektmedarbeider i Sør-Øst politidistrikt, valgte å varsle på vegne av personen som skal ha blitt kalt en «sleip ål» av Fossen.

– Kilværs historie er bakgrunnen for varslingssaken jeg gikk videre med. Mitt varsel var jo primært om politimesterens behandling av den ansatte som ble baksnakket. Dette ble jeg kjent med blant annet gjennom Kilvær, sier Knutsen til VG.

les også

Leide inn tidligere politimester: Politiet i Bergen betalte over en kvart million for råd i varslersak

VG har sendt en rekke spørsmål om denne saken til Christine Fossen. Hennes visepolitimester, Steinar Kaasa, svarer følgende på vegne av politidistriktet:

– Rapporten det vises til her er en del av dokumentasjon som gikk inn i en varslingssak som ble behandlet av Politidirektoratet. Politidistriktet kan derfor ikke kommentere innholdet i rapporten.

Egil Svartbekk, leder for HMS-seksjonen i Politidirektoratet, sier de ikke kan uttale seg om denne saken.

– Årsaken er først og fremst at alle varslingssaker skal behandles konfidensielt. Når det gjelder varslingssaken VG viser til, vil påstandene om gjengjeldelse bli undersøkt nærmere i tråd med politiets varslingsrutiner, sier Svartbekk.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder