POLITI: Politibetjenter er en av yrkesgruppene som nå kan få revurdert sine særaldersgrenser. Her er en polititjenestemann på jobb etter at en granatlignende gjenstand ble plassert på en søppelkasse på perrongen på Drammen stasjon. Foto: Gisle Oddstad VG

Budsjett-kameratene: Vil fjerne særaldersgrenser i flere yrker

Politifolk, badebetjenter, ambulansepersonell og flere andre yrker kan få endret både lav pensjonsalder og øvre aldersgrense. Regjeringspartiene, KrF og Venstre vil modernisere særaldersgrensene.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Det går frem av avtalen om statsbudsjettet mellom stortingsgruppene i de fire partiene som ble underskrevet onsdag.

Avtalepartnerne kom frem til følgende formulering:

«Stortinget ber regjeringen vurdere, i samråd med partene i arbeidslivet, om dagens system med særaldersgrenser for ansatte i staten og statlige virksomheter bør endres, i tråd med utviklingen i samfunns- og yrkesliv. »

Les mer: Arbeidsminister Eriksson ville fjerne alle særaldersgrenser

Leder Erlend Wiborg (Frp) i Stortingets arbeids- og sosialkomité, mener tiden er overmoden for å endre særaldersgrensene i statlig sektor.

LENGRE ARBEIDSLIV: Stortingsrepresentant Erlend Wiborg fotografert på FrPs landsmøte på Gardermoen i vår. Foto: Krister Sørbø VG

– Vi ønsker at folk står lenger i jobb. Flere av særaldersgrensene er utdaterte. Pensjonsalderen bør være mest mulig lik for alle yrkesgrupper, sier Wiborg til VG.

Han nevner yrkesgrupper som badebetjenter, ambulansepersonell og politifolk som eksempler på yrkesgrupper som lenge har hatt særaldersgrense.

Les også: NRK fryktet en Mediaas-effekt

En politibetjent kan gå av med avtalefestet pensjon (AFP) ved fylte 57 år, og har pensjonsalder av ved fylte 60 år.

Politiets fellesforbund har lenge fastholdt at det er nødvendig med en så lav pensjonsalder blant annet på grunn av den spesielle belastningen for betjenter i patrulje.

Listen over særaldersgrenser finner du her (ekstern lenke)

Friske øyne

Erlend Wiborg i Frp mener på sin side det er nødvendig å se på særaldersgrensene med litt nye øyne.

– Jeg har forståelse for at noen yrkesgrupper kan være tidligere slitne enn andre. Men jeg har problemer med at dette gjelder alle innenfor en yrkesgruppe, og jeg sliter også med å forstå at så mange må gå av før en alder på 60 eller 62 år, sier Wiborg til VG.

Han understreker at en eventuell endring må komme i stand etter kontakt og dialog med arbeidstagere- og arbeidsgiveres organisasjoner.

– Frp har kjempet for å endre særaldersgrensene i mange år. Nå kan vi komme et skritt videre, mener komitélederen på Stortinget.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder