FIASKO: Freddy André Øvstegård (SV) utfordrer Venstre foran landsmøtet denne helgen, på løftet om pappaperm-rett til alle fedre. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

SV: Venstre sviktet 6000 fedre uten rett til pappaperm

Venstre fikk ikke gjennomslag for pappaperm til alle fedre i regjeringsforhandlingene. Nå, opp mot kvinnedagen 8.mars og Venstres landsmøte i helgen, går SV ut og kritiserer Venstre for å ha misset en historisk sjanse.

– Guri Melby (V) gikk på forhånd ut i VG og sa at det var en historisk mulighet å sikre alle fedre permisjonsrett. Det viste seg å bli en historisk fiasko, sier Freddy André Øvstegård, SVs familiepolitiske talsmann på Stortinget.

SV-representanten mener det er flaut for norsk likestilling at det snart kan komme et pålegg fra ETFA-domstolen å få på plass ordningen.

les også

Regjeringssonderingene: Venstre krever bedre pappaperm

6000 fedre

– Det er 6000 fedre som ikke får tatt ut sine 15 lovpålagte uker med foreldrepenger, sier Øvstegård til VG.

Regelen er slik: Dersom mor ikke har opptjent rett til foreldrepenger, har far bare rett til uttak, altså lønnet permisjon, dersom mor går ut i aktivitet mens far er hjemme og har omsorgen med barnet.

Guri Melby, som sitter på Stortinget for Venstre, sa til VG i desember at det neste løftet for barnefamiliene må være å sikre fars selvstendige opptjeningsrett til foreldrepermisjon, og at Venstre ville prioritere det høyt i forhandlingene med Høyre, Frp og KrF.

– Vi må bare erkjenne at vi ikke vant fram på Granavolden. Det er jo kjedelig om vi ikke får på plass en løsning selv, men blir eventuelt pålagt av EFTA-domstolen til å innføre ordningen, sier Melby til VG.

les også

Permisjonsdebatten: – 6000 fedre og barn får ikke pappaperm. Vil du slåss for oss, Ropstad?

Ble barnetrygd i stedet

SV-politikeren lurer på om Venstre har gitt opp.

– Jeg lurer på hvor det ble av Venstres troverdighet i familiepolitkken, sier Øvstegård.

De store pengene i familiepolitikken gikk med til KrFs krav om  å heve satsene for barnetrygd.

– Men vi lyktes i alle fall med å fastholde fortsatt tredeling av foreldrepermisjonen, svarer Melby.

– Har du gitt opp full pappaperm for alle?

- Nei, på ingen måte. Vi skal kjempe videre, dette er ikke en sak vi tar lett på, sier Melby.

les også

20210: Høyre vil gi alle fedre pappaperm

Til domstolen

Alle de fire partiene som sitter i Erna Solbergs flertallsregjering, har lovet sine velgere å rette opp ordningen og sikrer far selvstendig rett til å ta ut lønnet permisjon. Men fortsatt er ikke denne opptjeningsretten på plass politisk.

EØS-avtalens overvåkningsorgan ESA har stevnet Norge inn for EFTA-domstolen i denne saken.

ESA fordi de mener at dagens regel diskriminerer menn, og bryter med EUs likestillingsdirektiv som Norge er bundet av. En avgjørelse i domstolen er ventet om kort tid.

PS: I den første publiseringen av denne artikkelen kunne man få inntrykk av at det kun var mors manglende tilknytning til arbeidslivet før fødselen, som var årsaken til at far ikke hadde rett til foreldrepenger. Det var ikke helt presist formulert og er nå korrigert.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder