Strømmer ut av landet

Nesten hver femte produserte kilowatt-time har gått ut av landet siste halvår.

Jon Inge Hansen
ARTIKKELEN ER OVER 11 ÅR GAMMEL

Norsk vannkraft har produsert strøm på høytrykk for eksport, viser tall fra NVE.

Hver uke i 27 uker har Norge vært nettoeksportør av strøm. Til sammen er det eksportert 10 TWh strøm, eller 18 prosent av totalproduksjonen i denne perioden.

- Den store eksporten i år skyldes høy produksjon, som følge av høye tilsig og nær fulle magasiner. Tilsiget til norske magasiner har vært 15 prosent høyere enn normalt i år, mens tilsiget i fjor var 22 prosent lavere enn normalt, heter det i situasjonsrapporten som NVE ga ut onsdag.

I fjor på samme tidspunkt var Norge nettoimportør av 1,2 TWh strøm. Forskjellen tilsvarer totalt årsforbruk for 550 000 norske husstander.

- Bedre kontroll

Strømoverskuddet havner i Polen og Tyskland, som det nordiske kraftmarkedet normalt importerer fra. I år er det en nordisk nettoeksport til Polen og Tyskland nesten like stort som den norske strømeksporten.

Norsk vannkraftproduksjon utgjør hittil i år 110 TWh, 11,2 TWh mer enn i fjor. Økningen er på 11,3 prosent.

Øker

Likevel fortsetter strømprisen å øke: De store dominerende leverandørene har varslet strømpris på i snitt 43,3 øre/kWh (inkludert moms) fra midten av november (uke 46). Spotprisen er i dag 31,7 øre, som med påslag og moms tilsvarer en sluttbrukerpris på 42 øre/kWh. På NordPool omsettes terminkontrakter for 1. kvartal neste år for 45 øre/kWh, som med påslag og moms tilsvarer sluttbrukerpris på 56 øre/kWh.

Siste uke gikk strømproduksjonen ned, selv om forbruket på grunn av kaldere vær gikk opp.

- Dette kan tyde på at vannkraftprodusentene har fått bedre kontroll over vannet, og velger å lagre vann for vinteren, heter det situasjonsrapporten fra NVE.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder