Bankene under press etter Terra-kollapsen

Sparebankene som eier Terra-Gruppen, reagerer ulikt på oppfordringen om å dekke nordlandskommunenes tap.

ARTIKKELEN ER OVER 11 ÅR GAMMEL

De fleste stiller seg avventende til eiermøtet i Oslo torsdag, der en felles strategi skal meisles ut etter at Terra Securities kastet inn håndkleet og begjærte seg selv konkurs onsdag.

Finansminister Kristin Halvorsen oppfordret bankene til å hjelpe de fire nordlandskommunene ut av uføret, selv om de ikke er juridisk forpliktet til det. Nordlandsordførerne peker også på eierbankenes ansvar for de tvilsomme salgene fra Terra Securities.

Kunstig konstruksjon

KREVER OPPVASK: Terragruppen må ta ansvar, sier finansminister Kristin Halvorsen. Foto: Camilla Ryste

Den største eieren, Totens Sparebank, avviser blankt at eierbankene må overta et erstatningsansvar. En annen eier er Nes Prestegjelds Sparebank. Banksjef Sven Arne Trolsrud sier til NTB at han avventer aksjonærmøtet i Oslo.
- Men det blir en litt kunstig konstruksjon når en kunde handler med ett selskap som er egen en juridisk enhet, og så forventes det at andre selskap som ikke har noe med handelen å gjøre, skal ta regningen, sier Trolsrud.

Hans bank ville i verste fall blø med 6-7 millioner kroner om bankene skulle ta regningen.

Styreleder Svein A. Roseth i Nesset Sparebank sier på sin side at han legger vekt på sparebankenes fremtidige omdømme når han mener det er nødvendig å ta eieransvar etter Terra-skandalen. Han mener det er viktig at de små sparebankene ivaretar en ryddig, pålitelig og solid profil overfor kundene.
- Et ansvar er allerede synliggjort gjennom Terras tilbud på 150 millioner kroner. Størrelsen på sparebankenes bidrag skal jeg ikke ha uttalt meg om. Det vil vel bli et tema på møtet i Oslo, sier Roset.

Krysspress

Toppsjefen i Narvik Sparebank føler et ubehagelig krysspress mellom det å ta ansvar i lokalsamfunnet og å forplikte lokalbanker andre steder til å ta ansvar for nordlandskommunenes disposisjoner. Han leder den eneste Terra-banken som har hovedkontor i en av de fire nordlandskommunene som spekulerte i amerikanske kommuneobligasjoner etter råd fra Terra Securities.

Når han som nest største Terra-aksjonær torsdag stiller på eiermøtet i Oslo, må han også ta stilling til om lokalbanker i fattige kommuner, som ikke har satset framtidige kraftinntekter, skal være med å betale regningen for kraftkommunene.

- Det er slike vurderinger som gjør avveiningen så vanskelig. Vi kan ikke forutsette at alle eierbankene i Terra-bankene har den samme uheldige følelsen og føler forpliktelse. Vi må ikke glemme kommunenes ansvar i dette, sier Eldby, som representerer den eneste Terra-banken som har hovedkontor i en av kommunene som kjøpte Terra-obligasjoner.

Ansvar

Til tross for at han åpner for at bankene må ta et visst eieransvar, understreker også Svein Rosset i Nesset Sparebank at politikerne i de berørte kommunene neppe kan fraskrive seg alt ansvar.

- Det er gjort vedtak i kommunestyrene så langt tilbake som til 2001. Politikerne har hatt rikelig anledning til å se hvordan dette har fungert, og de har hatt god tid til å skaffe seg innsyn. Det er de siste avtalene bankene eventuelt må ta et ansvar for, dersom det er slik at det her er gjort vedtak på sviktende grunnlag i kommunene. Dermed må det ligge an til en form for deling av ansvarsforholdet, sier Roseth.

Han viser til at de 78 sparebankene er solide og vil ha rygg til å bære sin del av ansvaret.
Flere av de aktuelle bankene sendte onsdag ut børsmeldinger der de redegjorde for reduserte forventninger til resultat som følge av konkursen i Terra Securities.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder