FORELDRE ER POSITIVE: Jurister mener skolens urintesting er ulovlig, men rektor Marianne Bye ved Sentrum videregående skole forteller at de har fått gode tilbakemeldinger fra foresatte og elever på praksisen.

Skole urintestet elever: − Ulovlig av flere grunner

Sentrum videregående har urintestet elever ved mistanke om ruspåvirkning. Det har skoler aldri hatt lov til, ifølge juseksperter.

Av 

Caisa Linea Hagfors

 og 

Publisert:

I september gikk det ut et brev til alle foresatte ved skolen i Kongsvinger. Der skriver skolen at de vil be om foreldrenes samtykke til å gjennomføre en urintest av barna deres – dersom en elev mistenkes for å være ruset på skolen.

Etter at blant andre Mitt Kongsvinger omtalte saken – og Venstre løftet den til kunnskapsministeren – er praksisen stoppet og skal vurderes på nytt.

Tirsdag fastslo kunnskapsministeren at skolen aldri har hatt lovhjemmel til å utføre slike tester. Det mener også juseksperter VG har snakket med.

– Dette er ulovlig av flere grunner, sier førsteamanuensis Jon Christian Nordrum ved juridisk fakultet på Universitetet i Oslo.

Han mener skolen ikke kan utføre urintesting, hverken med foreldrenes eller elevenes samtykke – blant annet fordi det er en maktskjevhet mellom skole og elev.

– En grunnleggende forutsetning for samtykke, er at det må være reelt frivillig. Det betyr at eleven må kunne nekte, uten at det får konsekvenser. I denne situasjonen er det nesten umulig for eleven å tenke seg at det vil være konsekvensfritt å nekte, sier Nordrum.

Han har jobbet med skole- og undervisningslovgivning i Justisdepartements lovavdeling, og var leder av opplæringslovutvalget.

SENDT TIL FORESATTE: I brevet skriver skolen at de «i arbeidet med å forebygge, avdekke og følge opp, er avhengige av et godt samarbeid med foresatte når eleven er under 18 år». Deretter forklarer de sine rutiner, som blant annet innebærer bortvisning i 1–5 dager dersom urinprøven er positiv.

I et skriftlig svar til Stortinget, publisert tirsdag, understreker også avtroppende kunnskapsminister Guri Melby (V) at skoler ikke har lovhjemmel til å kreve rustesting av elever.

Hun åpner for at testing kan skje «på frivillig basis etter at det foreligger et informert samtykke fra eleven», men at det ikke skal gis negative sanksjoner overfor elever som ikke ønsker å la seg teste.

Rektor: – Kan være problematisk

Rektor Marianne Bye sier til VG at rustestingen er et av mange tiltak for å skape et trygt skolemiljø for elevene.

Hun forteller at de har hatt praksisen siden 2019, etter at jurister i fylkeskommunen og politiet ga klarsignal. Så langt i år har skolen bedt om samtykke til fire urintester.

Også elevene blir spurt om å samtykke, og det får ingen konsekvenser hvis de sier nei, ifølge rektor.

– Vi innser at det kan være problematisk med et samtykke, fordi det kan være en skjevhet i maktforholdet, som medfører at eleven opplever at han eller hun ikke kan nekte.

Les resten av svaret lenger ned i saken.

Har dette skjedd på din skole? Kontakt oss her.

– Uten rettssikkerhet

I enkelte tilfeller kan helsepersonell og politiansatte ta slike urinprøver med hjemmel i loven. Opplæringsloven, som skolen følger, åpner imidlertid ikke for dette, forklarer Nordrum.

– Her påtar skolen seg en oppgave som det ikke er meningen at de skal ha, og eleven blir stilt i en hjelpeløs situasjon uten rettssikkerhet, sier han.

KAN PÅVIRKE TILLITEN: Førsteamanuensis Jon Christian Nordrum ved UiO mener skolen skyter seg selv i foten ved å skulle etterforske og sanksjonere mot rusbruk. – Det kan føre til at eleven til slutt ikke har tillit til at skolen er et sted eleven kan føle seg trygg.

Nordrum påpeker at skolen heller ikke har lovhjemmel til å behandle helseopplysninger som dette. Dermed kan de ifølge juristen allerede ha brutt personvernopplysningsloven.

Han mener det fremstår som at skolen tar lett på bruken av det som i straffeprosessloven kalles «tvangsmidler».

Nordrum får støtte av professor ved Politihøgskolen, Morten Holmboe, som har en doktorgrad i strafferett og satt i opplæringsutvalget.

Holmboe peker på at politiet som hovedregel ikke kan be om urinprøver ved mistanke om rus. Dette ble presisert av Riksadvokaten tidligere i år.

– Det er vanskelig å godta at skolen skal ha større adgang til å be om rustest enn politiet har, sier professoren.

BER ELEVER KLAGE: Professor Morten Holmboe ved Politihøgskolen oppfordrer elever som har blitt pålagt av skolen om å ta urintester, om å ta det opp med utdanningskontoret i fylkeskommunen for en avklaring.

Mener praksisen må ta slutt

Holmboe og Nordrum er enige om at skolen kan bruke ordensreglementet til å bortvise en elev som er ruset og forstyrrer undervisningen.

På spørsmål om ikke skolens grep kan bidra til å unngå at elevene ruser seg, svarer Holmboe:

– Det kan selvsagt tenkes at noen lar være å ruse seg på skolen på grunn av dette brevet. Men offentlige myndigheters inngripen skal etter Grunnloven ha tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag, sier han.

Derfor må praksisen opphøre, mener de to juristene.

Rektor: Skaper mye utrygghet

Rektor forklarer at testene har blitt utført av helsesykepleier ved skolen.

– Resultatene blir ikke oppbevart. Vi har dette skoleåret bortvist én elev for resten av dagen. Eleven ble ikke testet, men innrømmet selv å være ruset.

Bye påpeker at hovedhensikten med en slik bortvisning ikke er å straffe, men å ivareta sikkerheten til elevene.

– Det skaper også mye utrygghet i skolemiljøet hvis rusede elever får oppholde seg på skolen.

Politiet: Har kun bidratt med råd

VG har spurt Innlandet politidistrikt og fylkesadvokaten hvilke råd de ga skolen i 2019.

Foreløpig har kun politiet svart.

– Politiet har i den aktuelle saken kun bidratt med råd knyttet til skolens adgang til å foreta samtykkebasert rustesting, sier påtaleleder Johan Martin Welhaven i Innlandet politidistrikt.

PÅTALELEDER: Johan Martin Welhaven i Innlandet politidistrikt.

Han peker samtidig på at fylkeskommunen er en egen virksomhet som beslutter sin egen praksis etter egne lover og forskrifter.

– Det vil si at politiet ikke har eller har hatt noen beslutningsmyndighet overfor skolenes ordensreglement, rutiner og oppfølging av ulike utfordringer.

VG har søkt innsyn hos både politiet og kommunen i kommunikasjonen mellom politiet og skolen i 2019, men foreløpig ikke fått svar. Rektor viser imidlertid til at dialogen var «ubyråkratisk og muntlig med dem ved skolen som har direkte elevkontakt».

Enkelte skoler i USA har forbydd ryggsekker:

Publisert:

Les også

 1. «Hvor mange ikke-mistenkte som får sine samtaler avlyttet, er det ikke meningen at vi skal vite»

  Advokatforeningens leder Erik Keiserud sitter i lovutvalget som skal fornye straffeprosessloven.
 2. Bevæpnet politi holdt «hjemmesnekret» narkotika-presentasjon – legger seg flate

  En bevæpnet politibetjent advarte klassen til Tia (15) om straff for hasjbruk. Ubehagelig, synes 15-åringen.
 3. Politiet hadde skoleundervisning med innhold fra 90-tallet

  Elevene fikk servert strenge advarsler om straff med bilder av syke rusavhengige.
 4. Tia (15) hetses etter at hun varslet om bevæpnet politi på skolebesøk

  Hetsende meldinger rant inn etter at hun varslet om presentasjonen bevæpnet politi holdt for skoleklassen hennes.
 5. Stor trafikk i arresten i natt: Slagsmål, gassvåpen og taxi-kapring

  Flere steder i landet har nødetatene hatt en travel natt. Fyll, vold og mer spesielle hendelser har stått på menyen.

Mer om

Rus

Kongsvinger

Politiet

Ulovlige rusmidler

Riksadvokaten

Guri Melby

Flere artikler

 1. Stor trafikk i arresten i natt: Slagsmål, gassvåpen og taxi-kapring

 2. Politiet om dramaet i Skien: – Han har vært utsatt for noe vi ikke vet hva er

 3. Ydmyk politimester: - Viktig å være åpne

 4. Kommunikasjonssjef i Coop: – De har opplevd noe traumatisk

 5. PST om Kongsberg-drapene: Fremstår som en terrorhandling

Fra andre aviser

 1. Er det OK at uniformert politi tvitrer «privat» om jobbsaker?

  Aftenposten
 2. Direkte klokken 14.30: Pressekonferanse om drapssaken på Kongsberg

  Aftenposten
 3. Politiets tillitsvalgte vil ikke prioritere Vedums nye politistasjoner

  Aftenposten
 4. Drapene i Kongsberg: Så politiet gå gjennom garasjer og bakgårder

  Aftenposten
 5. Angrepet i Kongsberg: Nå spør folk seg hvorfor det tok 34 minutter før den siktede ble tatt

  Aftenposten
 6. Flere er omkommet og skadet i Kongsberg. Person ble skutt etter med pil og bue – én pågrepet.

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no