VENN ELLER FIENDE?: Selv om EU i Brussel ikke preger nordmenns hverdag, gjør likevel flommen av direktiver derfra det indirekte. Og det er et av nei-sidens fremste argumenter. Foto: Helge Mikalsen

Ja-vind i heftig EØS-kamp

EØS-kampen i LOs største forbund i privat sektor, Fellesforbundet, er beinhard. Støttespillerne for EØS har grasrota i ryggen.

Det viser den store medlemsundersøkelsen som Fellesforbundet gjennomfører annet hvert år. To av tre som har gjort seg opp en oppfatning er positiv til EØS:

Her er hovedtallene:

  • 53 prosent er helt eller delvis enig i at Norge bør delta i EØS-samarbeidet.
  • 27 prosent er helt eller delvis uenig i at Norge bør delta i EØS.
  • 14 prosent er verken enig eller uenig og seks prosent vet ikke.

1197 medlemmer er spurt «om Norge bør delta i EØS-samarbeidet».

Dette er EØS-avtalen

– Mange har forespeilet at slaget om EØS-avtalen avgjøres på vårt landsmøte til høsten. Nå vet vi ihvertfall at grasrota der ute slår ring om EØS-avtalen. Det er gledelig, fordi den avtalen er helt avgjørende for vår konkurranseutsatte industri, som i all hovedsak selger sine varer til land i EU, sier Fellesforbundet-leder Jørn Eggum.

Avlyser ikke debatten

– Tallene bekrefter stemningen jeg møter ute hos medlemmene. Dette er et spørsmål som det jevne medlem, sammenliknet med en del andre saker, ikke er så mye opptatt av. Men når vi kommer inn på saken er det mange som er for, mange som ikke har gjort seg opp en mening, men også mange som er kritiske eller imot.

– Kan du avlyse EØS-debatten på landsmøtet nå?

– Nei, blant tillitsmannsskiktet er det større motstand enn blant de ordinære medlemmene, så det er vanskelig å si hva som blir utfallet. Jeg håper jo at flertallet ser viktigheten av markedsadgang og at bedriftene har forutsigbare vilkår for sin eksport til det store EU-markedet.

– Dere slås i disse dager sammen med Transportarbeiderforbundet, hvor det er forespeilet at de fleste av deres delegater vil stemme nei til EØS?

– Jeg vil ikke forskutttere transportarbeiderforbundets vedtak og heller ikke forespeile noe utfall på landsmøtet. De som er kritiske vektlegger problemene med sosial dumping med press på lønns- og arbeidsvilkår. Frustrasjonen rundt EØS er svært reell for mange, men tallene bekrefter altså at flertallet i vår medlemsmasse er for.

JA-MANN: Fellesforbundet-leder Jørn Eggum sier mye er gjort for å demme opp for sosial dumping. Foto: Trond Solberg

Har snudd

Eggum mener likevel at EØS kommer godt ut i en helhetsvurdering.

– Mye er gjort i Norge for å demme opp mot sosial dumping, og mye av det virker. Jeg opplever dagens regjering som nærmest en tilskuer til problemene. Mer kan gjøres som å styrke allmenngjøringsordningen, sterkere tilsyn og strengere straffer. Vetoretten i EØS-avtalen bør dessuten brukes mer, sier han.

For fire år siden vant ja-siden i forbundet et vedtak om EØS-avtalen med knappe 229 mot 226 stemmer.

Siden den gang har blant annet Bergen, en stor avdeling i Fellesforbundet, snudd fra ja til nei.

– Blir et nei hindret denne gangen av formuleringskunst i et kompromiss?

– Selv om landsmøtet i oktober nærmer seg, så er det alt for tidlig å si noe om utfallet. Men jeg har stor tro på at vi skal kunne finne samlende løsninger.

Det norske slaget om EØS ser i følge EØS-motstanderne slik ut:

Seier på landsmøtet i Fellesforbundet er første etappe. Vinnes den, får nei-siden blod på tann før det store slaget skal stå på LO-kongressen i mai 2021.

Vinner nei-siden det slaget, vil Ap etter alle solemerker ikke snu, men et nei til EØS fra LO kan skade partiet kraftig i valgkampen sommeren 2021, da det er stortingsvalg.

Undersøkelsen viser også at Ap har relativt stabil oppslutning i forbundet og at Frp faller som en stein.

Moxnes: Stor motstand

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier nei-kampen er viktig og at landsmøtet i Fellesforbundet kan gi nei-flertall.

– Når de spurte ikke får noe alternativ satt opp mot EØS, så er det ikke så rart at de fleste stiller seg positive. Hadde de fått handelsavtale som alternativ, tror jeg det kunne vært noe jevnere:

Rødt-leder Bjørnar Moxnes (37): – Mamma er den sterkeste jeg kjenner

– Der ute på arbeidsplassene ser folk at konsekvensene av EØS-avtalen er at arbeidsgiverne henter billigere arbeidskraft fra Øst-Europa. Og at avtalen overstyrer tariffavtaler. Det gjør at det er stor motstand i Fellesforbundet, sier Moxnes.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder