VIL BEHOLDE: En uavhengig faggruppe går imot planene om å skrote Ullevål som regionsykehus. Foto: Åserud, Lise / Scanpix

Vil vrake nytt gigantsykehus: – Kan spare ca. 20 milliarder

I en alternativ skisse for sykehusene i Oslo blir det heller foreslått å bygge ut på Ullevål. Billigere og mindre risikabelt, mener faggruppe.

Planene om å bygge nytt, stort regionsykehus på Gaustad ble vedtatt i 2016, men har vært gjenstand for kraftig kritikk siden.

Nå har en uavhengig faggruppe lagt frem en rapport der de skisserer en alternativ løsning: Starte bygging av lokalsykehus på Aker, og deretter utbygging på Ullevål. Altså ingen Gaustad-løsning.

– Beslutningen har vakt stor motstand fordi løsningen har en rekke svakheter. Hovedinnvendingen er at Gaustad-tomten er for trang og et alternativ på den langt romsligere Ullevål-tomten ikke er tilstrekkelig utredet, heter det i rapporten.

Kostnadsbesparinger

Gruppen, som består av leger, arkitekter og ingeniører med bred erfaring fra sykehusplanlegging, mener det vil bli betydelig kostnadsbesparende med en løsning for Ullevål.

De økonomiske beregningene i rapporten anslår at planene krever minst 20 milliarder kroner mindre investeringskapital, og dermed et lavere lånebehov.

I tillegg skal det være både økonomisk og driftsmessig mer fleksibelt.

– Man unngår å ta beslutning som binder en til et betydelig forutbestemt investeringsløft uten mulighet til å kunne justere kursen underveis, heter det.

les også

Ut mot tidsfrist for å belyse Ullevål-alternativ: – Det er helt vanvittig

Det vises også til at Aker som lokalsykehus for Groruddalen vil kunne ferdigstilles allerede i 2025, og nye lokaler på Ullevål vil kunne være i full drift innen 2028. Det vil i så fall være raskere enn forespeilet i alternativet med to store sykehus på Gaustad og Aker (klart for drift henholdsvis i 2029 og 2028).

I tillegg viser rapportforfatterne til risikoen tilknyttet Gaustad-tomten: Tomten er for liten, antall etasjer som kreves er større enn byplanmyndighetene aksepterer, og utbyggingen vil påvirke driften på dagens Rikshospital, mener de.

– Dessuten unngår man en økonomisk og sykehusdriftsmessig utfordring som Aker-Gaustad-modellen representerer ved påkrevet rehabilitering av Rikshospitalet i perioden etter 2040, skriver forfatterne.

Vedtok å «belyse» alternativer

Rapportforfatterne anbefaler avslutningsvis at Ullevål-løsningen får «en full konseptfaseutredning». Det vil kunne fullføres sommeren 2020, og dermed ikke forsinke arbeidet med Gaustad-alternativet, skriver de.

Planene om å bygge på Gaustad, parallelt med nytt sykehus på Aker, har foreligget siden 2016. Det endelige vedtaket innebærer at Ullevål sykehus nedlegges, og funksjonene flyttes til Rikshospitalet på Gaustad og til Aker. Ifølge NTB viser de siste kostnadsoversiktene en samlet pris på 59,4 milliarder kroner, med 24 milliarder for Gaustad.

les også

Høie under press: Sykehusstriden i Oslo til Stortinget

I januar ble det vedtatt at en alternativ plassering på Ullevål skulle «belyses», en plan som har blitt omtalt som uklar. Planene om utbygging på Gaustad har blitt møtt med motbør fra ansattrepresentantene i styret i Helse Sør-Øst, fra fagmiljøet og fra opposisjonspolitikere.

Direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst, Jan Frich, sier til VG at man fortsatt arbeider med å belyse Ullevål-alternativet, og at arbeidet vil være klart i juni.

– Vi har fått rapporten i dag og vi vil lese den med interesse, skriver Frich i en epost via kommunikasjonsavdelingen i Helse Sør-Øst.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder