SEKS FELT: Tre felt pluss kollektivfelt i hver retning. Slik blir den nye E18-motorveien mellom Asker og Oslo. Illustrasjonen er fra Ramstadsletta på Høvik i Bærum. Foto: Statens vegvesen

Holder fast på tre nye bommer på ny E18 fra 2027

Bilister kan fort komme ut av tellingen på vei inn til Oslo via vestkorridoren på E18 i 2030. I tillegg til de tre bomringene fra 1. juni, kommer tre nye bommer på nye E18.

Samferdselsminister Jon Georg Dale vil hverken avkrefte eller bekrefte at planlagt pris på disse bompasseringene vil gå ned.

  • Den første bomstasjonen er planlagt på grensen mellom Bærum og Oslo i 2027.
  • Deretter kommer det én på grensen mellom Asker og Bærum rundt 2028.
  • Og enda én kommer opp i Asker ut på 2030-tallet, ifølge planene til Statens vegvesen.

– Vi legger opp til tre bomsnitt – ett på grensen Oslo-Bærum, ett på Nesbru/Slependen og det siste på Drengsrud (Asker vest), bekrefter prosjektleder i E 18 Vestkorridoren, Grete Tvedt i Statens vegvesen.

les også

Også elbilene må betale: Tre av fire bilturer i Oslo blir «bomtur»

Dersom du om 10–15 år fortsatt kjører dieselbil vest for Oslo, kan en biltur fra Asker til Oslo (eller motsatt) bli en kostbar reise.

I tillegg til betaling i de tre bomringene på grensen mellom Bærum og Oslo som åpner lørdag, vil du bli belastet med 27+30+35 kroner (92 kr) i de tre bomstasjonene på E 18 om noen år, ifølge bomplanenes gjennomsnittssatser.

VED LYSAKER: Ny E18 i drone-perspektiv utgående fra Oslo ved Lysaker. Lengst bak i bildet ses et såkalt miljølokk som fører motorveien inn i tunnel. Foto: Statens Vegvesen

En beregning i Nasjonal transportplan 2018–29 viser at det skal tas inn bompengeinntekter på i alt 35 milliarder kroner bare for ny E 18 Vestkorridoren og utvidelse av E 6 Oslo Øst. (se faktaboks)

VG har tidligere omtalt at med de nye E 18-bompengene, inkludert prisen for de tre bomringene på bygrensen, kan totalprisen for en pendler i dieselbil mellom Asker og Oslo komme opp mot 40.000 kroner i året.

– Vi jobber med det for øye og åpne ny E 18 på strekningen Lysaker-Ramstadsletta (Høvik) i 2027. Deretter Ramstadsletta-Nesbru (kommunegrensen Asker/Bærum) rundt 2028 – og tredje etappe Nesbru-Drengsrud (Asker vest) ut på 2030-tallet, sier prosjektleder for E 18 Vestkorridoren i Statens vegvesen, Grete Tvedt til VG.

les også

MDG-sjefen: Vil møte «bom-krisen» med kutt i kollektivprisene

– I lys av den politiske debatten om at man skal ha nådd et tak for bompengebelastninger; er det noen signaler om at ny E18 kan bli bompengefri?-

– Vi har ikke fått noen signaler i den retning. Samferdselsministeren ser ut til å følge de anbefalingene som ligger i Oslopakke 3-avtalen. Prosjektet har fått lokalpolitiske vedtak for bompengefinansiering som skal legges fram for Stortinget så vi kan få bompengevedtak der, svarer Tvedt.

les også

Miljøpartiet De Grønne: Bompenge-grensen er nådd i Oslo

– Bløffmaker

MDG-talsperson Arild Hermstad fremholdt at samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) er grenseløs når det kommer til bompenger for å bygge nye motorveier.

KRITISERER DALE: Talsperson for MDG, Arild Hermstad, under MDGs Landsmøte fredag. Foto: Ola Vatn, NTB scanpix

– Vi har en samferdselsminister fra Frp som vil sette ned foten for bompenger, som går til buss, bane og trikk. Det har vi sett de siste dagene. Men han har ingen grense for bompenger når de skal gå til motorveier, selv når de motorveiene er rundt- og i byene, sa Hermstad i sin tale på MDG-landsmøtet sist helg.

– Han (Dale) sier han vil ha lavere bompenger. Jeg sier bare: For en bløffmaker, la han til.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) er tilbakeholden med å si hva han konkret vil gjøre med den planlagte bompengeinnkrevingen på ny E 18 fra Oslo til Asker.

– I utgangspunktet jobber vi med den bompengeandelen som er skissert i Nasjonal Transportplan (NTP). Men vi har ikke fått noen bestilling i form av noen bompengeproposisjon ennå. Vi vil imidlertid alltid være opptatt av om det er mulig å redusere kostnader i prosjektet. Samtidig må vi undersøke om det finnes midler i Oslopakke 3 som kan brukes til ny E18 Vestkorridoren, sier Dale til VG.

STATSRÅD: Jon Georg Dale. Foto: Lise Åserud, NTB scanpix

les også

Skoleelever i streik: – Bompenger er bra

– Kan det bli snakk om å redusere de stipulerte bompengesatsene på ca. 30 kroner pr. passering for dieselbiler i de tre planlagte bomstasjonene?

– Jeg har ennå ikke sett på- og vurdert disse anslagene. Derfor vil jeg ikke svare på det.

– Er det å føre folk bak lyset å antyde at bompengene ikke skal øke – når bilister på ny E18 må betale i tre nye bommer i tillegg til de tre bomringene rundt Oslo fra 1. juni?

– Premisset for spørsmålet deler jeg ikke så lenge det ikke er fastsatt noe nivå på dette ennå. Det andre er at vi må se på om penger som allerede er betalt inn gjennom Oslopakke 3 allerede kan brukes på ny E18 Vestkorridoren.

les også

Nå er plutselig alle politikerne opptatt av bompenger

– Kan det være aktuelt å finansiere hele E18 i Vestkorridoren uten bompenger?

– I utgangspunktet er det vedtatt at denne veien skal finansieres delvis med bompenger. Så må vi vurdere hvor stort handlingsrommet er til å fastsette bompengeandelen.

– MDG kaller deg bløffmaker når du vil ha ned bompenge-nivået. Underkommuniserer du at det er planer om flere titalls milliarder i bompengeinntekter i de store byutviklingsavtalene i Oslo, Bergen, Trodnheim og Stavanger de neste årene?

– Nei. I stedet så kaster MDG stein så det singler i glasshuset. De smeller opp 53 nye bomstasjoner i Oslo fra 1. juni. Troverdigheten til det partiet når det gjelder bompenger er lik null. I tillegg vil de legge på drivstoffprisen betydelige avgifter. I motsetning til MDG, så bruker denne regjeringen store ressurser på veibygging. Mens MDG i Oslo bruker alle bompenger på kollektivtiltak, svarer Dale.

les også

Therese (37) har fått nok av bompenger i Bergen: – Vi blir stengt ute

Samferdselsbyråd og talsperson for MDG, Arild Hermstad, forsvarer de tre bomringene som settes i drift 1. juni. Han vedgår at partiet har et stort medansvar for den høye bompengeandelen i Oslo.

– Jo. Og vi støtter helhjertet de nye bommene som kommer 1. juni som bidrar til mindre utslipp, renere luft, og tryggere skoleveier. Hele 98 prosent av bompengene i Oslo går til å bygge ut T-bane, trikk og sykkelveier. Men vi er mot Frp, Høyre og Venstres planer om å utvide E18 fra to til tre motorveifelt inn mot Oslo, sier Hermstad til VG.

MDG som en del av Oslobyrådet gikk i sin tid inn for en mindre E18-løsning med to felt i hver retning, men også denne skulle delfinansieres med bompenger.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder