OPPGITT: Ap-leder Jonas Gahr Støre mener helseminister Bent Høie (H) tar for lett på jobben sin. Foto: HELGE MIKALSEN (foto)

Støre om helseminister Bent Høie: – Må snart begynne å ta ansvar

Jonas Gahr Støre beskylder helseminister Bent Høie for å «peke på alle andre» – og ikke ta ansvar selv når det avdekkes feil i helsevesenet.

Aps leder går til kraftig angrep på Høyres nestleder og statsråd etter VGs avsløring av døende eldre som blir transportert mellom sykehus og kommunehelsetjenesten.

– Det var vondt å lese om Karen Anna som ble flyttet tre ganger rett før hun døde. Det er en skam. Det er et stort brudd med hvordan systemet mellom sykehus og kommunene skal fungere, og det beviser at samhandlingen ikke er god nok. Når folk er i en fase der de kommer til å dø, må det legges til rette for at de kan være der de føler seg trygge. De må slippe å bli flyttet rundt, sier Støre til VG.

Statsministerkandidaten til det største partiet i Norge, som selv var helseminister fra 2012 til 2013, påpeker at Riksrevisjonen kom med knusende kritikk av gjennomføringen av Samhandlingsreformen allerede i 2016.

Veldig dårlige pasienter

– Når sykehusene har presset økonomi og har kort liggetid som et mål, får kommunene ansvaret for veldig dårlige pasienter. Denne saken er ett av flere eksempler på at samarbeidet mellom sykehusene og apparatet som skal følge opp i kommunen, ikke fungerer. Bent Høie har ikke tatt tak i dette, samhandlingsreformen er fulgt dårlig opp. Derfor kommer en pasient som Karen Anna i en svingdør-situasjon helt på slutten av livet. Det skulle hun vært skånet for, og det er faktisk mulig å gjøre noe med dette, sier Støre.

Samhandlingsreformen ble vedtatt av Stortinget i 2009, mens de rødgrønne satt i regjeringskontorene. Den ble satt ut i livet i 2012, da Støre var helseminister.

Kan for lite

– Det er heller ikke tatt tak i at mange kommuner kan for lite om pasienter med kort tid igjen å leve. I Stavanger og enkelte andre byer har man etablert prøveordninger med palliative (lindrende) team. Dette bør utvides også til andre byer, sier Støre.

Støre hevder at Høie tar for lett på jobben sin.

Toppe raser mot helseministeren: Krever Høie til Stortinget etter VG-avsløring

– Ressurssituasjonen til sykehusene er heller ikke tatt tak i. Det tar jeg på stort alvor. Regjeringen har brukt langt mindre på sykehusene enn de lovet før valget i 2013, og langt mindre enn nødvendig etter 2017. Sykehusene har en veldig anstrengt økonomi. På toppen av det hele har det kommet en fastlegekrise, der for mange slutter i forhold til hvor mange man klarer å rekruttere. Bent Høie har tatt altfor lett på alt dette og må snart begynne å ta ansvar i stedet for å peke på alle andre når noe svikter i Helse-Norge, sier Støre.

Høie: – Det er beklagelig at dette skjer

Høie: – Støre bommer totalt med kritikken

Ifølge helseminister Bent Høie (H) så reagerer Støre likt som ham selv.

– Det er godt å se at Støre reagerer på samme måte som meg over denne saken. Det gjør også alle involverte fra helsetjenesten. Slik skal ikke eldre behandles. Jeg er ikke helseminister for å forsvare alt som skjer i helsetjenesten, men for å stadig forbedre den og gjennomføre nye løsninger, sier Høie.

NESTE STEG: Helseminister Bent Høie (H) sier regjeringen nå i høst vil etablere enda sterkere helsefellesskap mellom kommunene og sykehusene slik at pasienter unngår å bli kasteballer. Foto: Krisyter Sørbø

Han mener Støre bommer totalt med sin politiske kritikk.

– Støre har visst glemt at samhandlingsreformen var Aps prestisjereform som skulle løse alle problemer. Den har vist seg å feile. Vi startet med å rydde opp i problemene den skapte fra første år vi overtok. Ap hadde innført økonomisk straff for kommunene som sendte syke eldre til sykehusene. Den avskaffet vi.

Bygger opp kompetansen

Ifølge helseministeren var ikke kommunene klare for de nye oppgavene som kom i samhandlingsreformen.

– Vi er i gang med å bygge opp kompetansen og kvalitet i kommunene. Det tar tid. Til høsten kommer vi til neste steg, som er å etablere enda sterkere helsefellesskap mellom kommunene og sykehusene – slik at pasientene møter en helsetjeneste og unngår å være kasteballer i systemet, avslutter Høie.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder