ENDRER INNTAK: Raymond Johansen (Ap) og Inga Marte Thorkildsen (SV) i Oslobyrådet fikk inntaksutvalgets rapport onsdag morgen. De legger opp til en endring i inntaket i Oslos videregående skoler - gjeldende fra søkningen neste vår foran inntak og skolestart høsten 2021. Foto: Ole Berg-Rusten, NTB Scanpix

Foreslår faglig utvikling fremfor rent karakter-inntak i videregående

Et utvalg nedsatt av byrådet foreslår at både elevens utvikling i ungdomsskolen og karakterer skal ha betydning for skolevalg og elevinntak i Oslos videregående skoler.

 • Frank Ertesvåg

Et mindretall i utvalget foreslår at dagens ordning med karakterbasert inntak, også kalt fritt skolevalg videreføres.

Men både flertallet i utvalget, byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og utdanningsbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) fastslår at dagens rene karakterbaserte inntak blir vraket i sin nåværende form.

– Osloskolen har vært preget av sterk konkurranse over mange år der kombinasjonen av karakterbasert inntak og stykkprisfinansiering har skapt uakseptable forskjeller mellom skolene, sier Inga Marte Thorkildsen.

les også

Ville innføre fritt skolevalg i hele landet – kan være ulovlig

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er opptatt av at fagutvalgets rapport og forslag nå leses nøye før videre politisk oppfølging. Men han avviser ikke at den endelige løsningen på elevens plattform for å søke seg inn på ønsket skole, kan bli en kombinasjon av karakterbasert inntak og elevenes faglige utvikling fra 8. til 10.klasse.

MOT ENDRING: Silje Lutro og Mathilde Tybring-Gjedde fra Oslo Høyre mener ikke dagens karakterbaserte opptak er en perfekt inntaksordning, men den beste av de som finnes. Foto: Frank Ertesvåg, VG

– Vi har hatt nåværende inntakssystem siden 2009. Det har i for stor grad medført segregering og bidratt til å øke forskjellene i den videregående skolen. I det fremtidige inntakssystemet er vi nødt til å rette opp disse skjevhetene, sier Raymond Johansen til VG.

Ut på høring

– Er den sannsynlige nye inntaksmodellen en kombinasjon av karakterbasert opptak og elevers faglige utvikling gjennom ungdomsskolen?

– Dette må vi vurdere nærmere, men det er jo en slik modell flertallet i utvalget foreslår. Så ser jeg også frem til hva som kommer fram av høringen, ingenting er avgjort, svarer Johansen.

OVERLEVERTE RAPPORT: Leder i inntaksutvalget, Berit Lødding (i midten) overleverte rapporten til byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og kunnskapsbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) onsdag morgen. Foto: Oslo kommune

Flertallet i utvalget setter en «demping av segregering» som vilkår for å kunne anbefale karakterbasert inntak. Det er helt i tråd med byrådets politiske signaler.

les også

Ny rapport: Fritt skolevalg gir mest segregering

Utvalget, som er ledet av utdanningsforsker Berit Lødding, peker på to retninger som peker seg ut for det videre arbeidet med utvikling av inntaksmodell.

Den ene er kontrollert karakterbasert inntak hvor det legges inn alternative måter å tilgodese utsatte elever på.

Fremgang gir gulrot

Den andre peker mot en insentiv-ordning til alle elevene, ikke minst de utsatte, gjennom vektlegging av innsats og progresjon fremfor karakterer.

Med unntak av ett medlem gikk hele utvalget inn for at det utvikles en slik modell, og med den forutsetningen at man får til innplassering i karaktergrupper basert på flere typer elevresultater.

les også

Fritt skolevalg må fortsatt være valgfritt

Høyres utdanningspolitiker i Oslo bystyre, Silje Lutro, har sammen med Mathilde Tybring-Gjedde fra Oslobenken på Stortinget, vært en varm forsvarer av dagens karakterbaserte inntak, også kalt fritt skolevalg. Den kombinasjonsmodellen som nå synes å være i støpeskjeen, har de ikke sans for

– Vi frykter alle alternativene som byrådet har simulert, inkludert den progresjonsmodellen der forbedringen fra åttende- til tiendeklasse skal avgjøre om en elev får komme inn på den skolen han ønsker, sier Silje Lutro.

Mathilde Tybring-Gjedde begrunner skepsisen:

– Jeg synes det er et utrolig insentivsystem der man i praksis sier til elevene at de skal gjøre det dårligst mulig i åttende klasse. Dette systemet ødelegger veldig mye av hele skolens etablerte vurderingssystem. Det fører til enda større karakterpress, sier Tybring-Gjedde til VG.

les også

Regjeringen vil innføre fritt skolevalg i alle fylker

Silje Lutro mener også det fører til mer byråkratisering med ulike elevgrupper der læreren skal dokumentere enda mer enn i dag.

– Jeg forstår motivasjonen bak modellen - der intensjonen er at elevene skal løfte seg. Men det er ikke det man med sikkerhet oppnår, sier hun.

– Hva med undersøkelsen fra Oslo Met som viser at fritt skolevalg fører til segregering?

– Utfordringen med fritt skolevalg er at du kan få noen skoler med svake karakterer. Høyres løsning er å endre finansieringen, slik at skoler med mange elever med svake karakterer - får større økonomisk støtte til å jobbe med elevenes utfordringer, svarer Høyre-duoen.

les også

Lærere i ny rapport: Presses til å ta inn de beste elevene

Raymond Johansen synes Lutro og Tybring-Gjedde skyter fra hoften for tidlig.

– Jeg anbefaler virkelig at Silje Lutro og Mathilde Tybring-Gjedde viser et fagutvalg som har jobbet seriøst med elevinntak i månedsvis - den respekten at de setter seg ned og leser innholdet før de lettvint kaster ut påstander. Her må vi alle dykke ned i detaljene før vi konkluderer om hva vi videre gjør, sier Johansen.

Han legger til at Høyre ikke fremstår som et kunnskapsparti når de allerede nå avviser kunnskapen i utvalgets rapport.

Les også

 1. Oslo-lærere: Opphoping av problem-elever på skoler med vold og trusler

  Fellestrekk ved flere av voldstilfellene i Oslos videregående skoler er at de skjer i skoler med lave inntaks-karakterer.

Mer om

 1. Skole og utdanning
 2. Oslo
 3. Politikk

Flere artikler

 1. Ville innføre fritt skolevalg i hele landet – kan være ulovlig

 2. Ny rapport: Fritt skolevalg gir mest segregering

 3. Minstekrav i Oslo: Elevene skal innom skolen én dag i uken

 4. Videregående skoler stenges i hele landet - barnehager og skoler i Oslo, Bergen og Ålesund stenges

 5. FHI i fersk rapport: Oslo er nærmere fase tre av corona-epidemien

Fra andre aviser

 1. Utvalg anbefaler to modeller for inntak til videregående skoler i Oslo

  Aftenposten
 2. Aftenposten mener: Skolebyråden har fortsatt ikke noe klart alternativ til dagens inntaksordning

  Aftenposten
 3. Det bør ikke ha noe å si om man kommer fra en hvit, rik familie

  Aftenposten
 4. Utvalg ber Oslo fjerne religiøse ritualer fra skolen og bruke gamle Deichman som livssynshus

  Aftenposten
 5. Raymond Johansen: – Blir ikke overrasket om 1. og 17. mai blir avlyst

  Aftenposten
 6. Venstre redder byrådets Filipstadplaner

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder