HAR 12 ARGUMENTER: Ap-leder Jonas Gahr Støre sier Frp og Frp-leder Siv Jensen bidrar til økte forskjeller i Norge. Foto: Eskil Wie Furunes

Ap-Jonas fillerister Frp-Siv

Ap-leder Jonas Gahr Støre legger frem en liste hvor han mener Frp har begått minst 12 angrep på «folk flest» som har gjort det dyrere for dem i hverdagen i Norge.

Støre sier at utnyttelsen av arbeidsfolk har fått en mer moderne form:

– Om folk tidligere sto med lua i hånden, opplever mange nå at lua er byttet ut med mobilen: De venter på at bemanningsbyrået ringer for å gi dem et oppdrag. Det gir økt usikkerhet, sier Støre.

Han gir Frp og regjeringen skylden:

– Frp har i regjering vist sitt sanne ansikt: De er ikke på lag med folk flest – de er på lag med de rikeste, sier han.

– Hvordan dokumentere det?

– Først og fremst fordi regjeringen under finansminister Siv Jensen bevisst og målrettet har gitt skattelette til de aller rikeste i Norge. Så har de kuttet kjøpekraften for pensjonister gjennom underregulering år for år. Og de har kuttet i arbeidsavklaringspenger, bostøtte for utsatte grupper, bilstønadsordningen for funksjonshemmede og fagforeningsfradraget, for å nevne noe.

(Se de 12 punktene nederst i saken)

les også

Jonas Gahr Støre: – Vi må stille opp for alle barna av IS-krigere

– Mot folk flest

Han legger til:

– I viktige saker står de konsekvent mot folk flest: I striden om søndagsåpne butikker, hvor de gikk mot de ansattes ønske og krav om å ha fri om søndagen. Og de fikk i 2015 gjennomslag for en mer generell åpning for midlertidige ansettelser, mot en samlet arbeidstagerside.

– Fagforeningsfradraget nevner du fordi det rammer Aps politiske venner i LO?

– Nei, både på arbeidsgiver- og arbeidstagersiden organiserer man seg. På arbeidstagersiden i LO og en rekke andre arbeidstagerorganisasjoner. Vi ser verdien av trepartssamarbeidet, hvor de ansattes organisasjoner trekkes med.

Han sier han mener det er en linje der.

– Når du ser de 12 punktene de har strammet inn, så er tråden at det rammer svake grupper. Ulikhetsmeldingen viser at tre av ti har fått redusert kjøpekraft siden 2013. Og når Jensen skal forklare årsakene til forskjellene, så peker hun på innvandringen. Men forskerne avviser at dette er hovedårsaken. Hun ser rett og slett ikke problemene og bidrar til å øke dem.

Viser til Alvheim

– Hva vil dere gjøre for å bedre inntekten til pensjonistene?

– Vi vil bort fra dagens ordning, hvor de får 0,75 prosent mindre enn rammen for lønnsoppgjøret, over på en ordning hvor pensjonistene aldri kan gå i minus – hvor de får lønnstillegg basert på et snitt av lønnsutvikling og priser. Vi har foreslått det og blitt nedstemt.

– Regjeringen og Frp hevder folk flest har fått det bedre med deres regjering. Du mener at folk flest og svake grupper har fått det verre med Frp?

TAR EN DANSK EN: Ap-leder Jonas Gahr Støre sier Frp har rappet deler av sin politikk fra Danmark og fått den oversatt. Foto: Helge Mikalsen

– Under Jon Alvheim hadde de i hvert fall i navnet en mer sosial profil enn den som Jensen og Sylvi Listhaug står for, hvor fellesskapets ansvar og den norske modellen ikke lenger er så viktig og bygges ned.

– Oversetter til norsk

Han sier angrepene på innvandrere gjenspeiler at det er de svakeste gruppene som tas.

– De har reist til Danmark for å se hva Dansk Folkeparti får gjennomslag for og så oversetter de det til norsk. Den alvorlige fellesnevneren er at de deler folk opp i grupper. De ser helt bort ifra at alle skal ha rett til å bli sett på som enkeltmennesker, sier han og legger til:

– I stedet for å kutte tjenester for svake grupper, kunne de bidratt til mer integrering ved å fjerne universelle ordninger som kontantstøtten, som bidrar til at å holde folk borte fra arbeidslivet.

– Kritikken faller på steingrunn

Frp-leder Siv Jensen ler av kritikken.

– Hvis det er noen det er bra for at det er Frp, og ikke Ap som sitter i regjering, så er det folks lommebøker. Her er det mange angrep, sier hun.

– Støres mener vi tar Norge i feil retning, den kritikken faller på stengrunn, sier hun og lister opp:

– Ledigheten er lavere nå enn høsten 2013, laveste på 10 år
– antallet personer i midlertidige stillinger er redusert med 10 000 personer det siste året.

Statsråd Hauglie (H): – Vi er den beste regjeringen for arbeidsfolk


– Det er flere kvinner er i heltidsstillinger nå enn høsten 2013.

– Det er IKKE større andel i midlertidige stillinger nå enn høsten 2013.

– Andelen innleid arbeidskraft er cirka lik som høsten 2013.

– Sysselsettingsveksten 2005–2013 var primært oljedrevet, som følge av økende oljepris. Veksten nå er mer balansert, og distriktene kommer svært godt ut.

– Samlet har forskjellene falt siden 2015 og arbeidslivskriminaliteten går ned, sier Jensen.

– Dere får kritikk for å gi store skattelettelser til de rikeste?

– Skattelettelsene under denne regjeringen har kommet alle til gode, vanlige arbeidsfolk og pensjonister så vel som de «rike», som i all hovedsak bidrar til å skape en jobb å gå til for stadig flere, sier hun og legger til:

– Hadde ikke vi endret skatteregimet til Støre så ville en vanlig norsk familie ha betalt 40 000 kroner mer i skatt til sammen de siste seks årene.

Hun sier pensjonskritikken er urettferdig.

– Arbeiderpartiet var pådriveren for pensjonsreformen, der underreguleringen ble vedtatt. Frp var eneste parti som stemte mot dette. At Arbeiderpartiet nå mener å kunne legge ansvaret for egen reform på Frp er rett og slett frekt. Frp har fått gjennomslag i Granavolden-erklæringen om at pensjonsreformen skal evalueres, hvorav også pensjonistenes kjøpekraftutvikling.

Fakta-feide

Administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke sier Jonas Gahr Støre villeder om midlertidige ansettelser.

– 5. april i fjor gjennomgikk faktisk.no påstanden om at det er mer vanlig med midlertidige ansettelser nå, og fant at man ikke kan slå dette fast. Arbeiderpartiet må gjerne være uenige om politikken, men la oss forholde oss til fakta, sier

12 punkter

Her er de 12 punktene fra Støre:

1. Realkutt i fagforeningsfradraget

2. Kutt i arbeidsavklaringspenger

3. Kutt i bostøtte for utsatte grupper

4. Kutt i bilstønadsordningen for funksjonshemmede

5. Kutt i kjøpekraften for pensjonister som følge av underregulerte pensjoner år til år

6. Kutt i permitteringsordningen gjennom å senke maksimal permitteringstid

7. Kutt i arbeidsmarkedstiltak, kutt som rammer de som står utenfor arbeidslivet

8. Kutt i støtte til behandling hos tannlege

9. Økt skatt på reiser mellom hjem og arbeid (pendlerfradraget)

10. Økt skatt på utgifter til losji (til selve pendlerboligen – 2-årsregelen)

11. Skatt på tariffestede sluttvederlag

12. Økt makspris i barnehagen som fører til dyrere barnehage

Eksempler

Ap oppgir konsekvensene for folk, for noen av punktene:

Økt makspris i barnehagen:

– Har gjort det 5797 kroner dyrere enn i 2013 for en familie med to personer med medianinntekt (årslønn 510.000) og to barn (hensyntatt søskenmoderasjon på 30 prosent for barn 2).

Mindre fradrag for å være organisert:

– For en som er fagorganisert og får maksimalt fradrag: 767 kroner dyrere enn i 2013.

Pendlere:

– For én pendler som f.eks. pendler 58 kilometer hver vei:

3137 kroner dyrere for denne personen enn i 2013.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder